2023-10-12

 DLACZEGO ZOTERO?

 ZOTERO KROK PO KROKU

Zotero to bezpłatne oprogramowanie typu reference manager stworzone przez Centrum Historii i Nowych Mediów (ang. Center for History and New Media) na Uniwersytecie George'a Masona w Wirginii. Program ten pozwala na gromadzenie rekordów bibliograficznych, czyli pobieranie ich z baz danych, z Internetu, ale też poprzez wprowadzanie ręczne. Współpracuje z najpopularniejszymi edytorami tekstów w celu automatycznego wprowadzania przypisów i budowania bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji. Wymaga założenia indywidualnego konta.

 

 1. Jest to ogólnodostępny, darmowy program kompatybilny z: Windows/Mac/Linux/iOS.

 2. Pozwala na pracę z programem na wersji pulpitowej oraz online.

 3. Gromadzi i zarządza dokumentami różnych typów (PDF!!!, WORD, PPT, EXCEL).

 4. Umożliwia automatyczne pobieranie opisów bibliograficznych dokumentów m.in. z naukowych baz danych i bazy Google Scholar.

 5. Daje możliwość wstawiania odnośników (cytowań) do tekstu w edytorach Word, LibreOffice i Google Docs oraz automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej.

 6. Pozwala na zainstalowanie dowolnych stylów bibliograficznych (w tym również polskich).

 7. Zapewnia oficjalne wsparcie techniczne.

 

 

Więcej na temat programu Zotero można przeczytać w poniższych publikacjach:

 

KROK 1 / ZAŁÓŻ KONTO

 

   >> zotero.org

 

Załóż konto podstawowe, bezpłatne:

 


 

KROK 2 / POBIERZ WERSJĘ NA PULPIT I ZAINSTALUJ JĄ

 

>>https://www.zotero.org/download/

 


 

KROK 3 / ZAINSTALUJ ZOTERO CONNECTOR

 

>>https://www.zotero.org/download/

 


 

KROK 4 / PRACUJ Z ZOTERO

 

 

 

 • gromadź dokumenty

 • Drag&Drop (Chwyć i Upuść) pliki zgromadzone na komputerze

 • pobieraj dane z księgarń i wyszukiwarek

 • twórz kolekcje

 • dodawaj notatki

 • swobodnie zmieniaj style bibliograficzne

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.