2023-10-16

PUBLIKACJE SPROWADZANE

 

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można sprowadzić publikacje niedostępne w bibliotekach Trójmiasta:

 • książki, prace doktorskie, prace habilitacyjne:

  • sprowadzane są w formie oryginalnej,

  • można z nich korzystać tylko i wyłącznie na miejscu w czytelniach,

  • termin zwrotu dzieł określa biblioteka wypożyczająca,

  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich,

  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych,
    

 • artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji:

  • sprowadzane są w formie kserokopii lub plików elektronicznych,

  • usługa może być płatna w zależności od ustalonych opłat, obowiązujących w bibliotece realizującej zamówienie*.


* pracownicy GUMed mają możliwość rozliczeń bezgotówkowych – realizacja następuje po przedstawieniu potwierdzonego przez Dział Nauki GUMed oświadczenia o zarezerwowaniu środków na ten cel.

 >> pobierz formularz poświadczenia posiadanych środków

 


 

FORMULARZE ONLINE

 

Zamówienie międzybiblioteczne dla czytelników

>> wypełnij  

Zamówienie międzybiblioteczne dla bibliotek

>> wypełnij  


 

SYSTEM SUBITO

 

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Główna współpracuje z systemem subito.

zobacz czas realizacji

 

 

Subito jest internetowym serwisem oferującym odpłatne usługi w zakresie dostarczania książek oraz kopii publikacji z czasopism ze zbiorów bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich;
w systemie dostępnych jest ok. 1 mln tytułów czasopism reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym medycynę i nauki pokrewne; aby zamówić potrzebne pozycje należy skontaktować się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

zobacz ceny

realizacja w terminie:
do 3 dni / artykuł
do 2 tyg. / książka

 

koszt usługi:
od 11 euro / artykuł
13 euro / książka

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

mgr Małgorzata Gorczewska
tel. 58 349 10 51,
biblioteka.miedzybiblioteczna@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.