2022-07-04

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną, bez konieczności zapisywania się do Biblioteki (z wyłączeniem pokoi pracy).

Strefa Nauki obejmuje:

 • trzy czytelnie:

  • Czytelnię 1,

  • Czytelnię 2,

  • Czytelnię Informacji Naukowej,

 • sześć pokoi pracy indywidualnej i grupowej.


Korzystający ze zbiorów na miejscu w Strefie Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szafkach szatni.
 

CZYTELNIA 1

Zbiory obejmują:

 • czasopisma bieżące polskie i zagraniczne od A do Z,

 • prasę codzienną,

 • modele anatomiczne kości,

 • księgozbiory rozmieszczone tematycznie w działach:

I. Księgozbiór podręczny

 II. Nauki przedkliniczne

   

   

III. Medycyna praktyczna

IV. Specjalizacje lekarskie

   

   

 

CZYTELNIA 2

Zgromadzone w Czytelni zbiory obejmują:

IV. Specjalizacje lekarskie c.d.

V. Zawody medyczne

 
   

   
VI. Zdrowie publiczne  
   

 
   

 

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ

W Czytelni udostępniane są:

 

 

POKOJE PRACY 

Użytkownicy posiadający legitymację studencką GUMed lub kartę biblioteczną GUMed mogą korzystać z 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej (A1-A6):

 • 4 pokoi dwuosobowych,

 • 1 pokoju pracy grupowej dla 4 osób,

 • 1 pokoju pracy grupowej dla 6 osób.

Pokoje wyposażone są w gniazdka elektryczne, które pozwalają czytelnikom na korzystanie z własnego sprzętu elektronicznego.
 

WYPOŻYCZENIA NA NOC

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

 • książki z Czytelń wypożyczane są na godzinę przed zamknięciem Biblioteki,

 • zwrot musi nastąpić do godziny 11:00 dnia następnego, w którym otwarta jest Biblioteka,

 • przed godziną 08:00 zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać do skrzynki zwrotów umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do Biblioteki, od ul. Dębinki,

 • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dzień/vol.

Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.
 

10 ZASAD

 1. Twoja elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną i umożliwia wypożyczanie książek

 2. Przeszkol się – zalicz obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Szkolenie biblioteczne online

 3. Kurtkę i torbę zostaw w szafce

 4. Na terenie Biblioteki zachowaj ciszę i wyłącz telefon

 5. Nie wnoś do Strefy Nauki jedzenia. Napoje w butelkach z zakrętkami oraz w zamkniętych kubkach termicznych są dozwolone.

 6. Przestrzegaj regulaminu korzystania z pokoi pracy

 7. Pozwól innym też się uczyć! Nie zostawiaj swoich rzeczy na stoliku na dłużej niż 30 min.

 8. Nie odkładaj na półkę materiałów bibliotecznych, z których korzystałeś – połóż je w wyznaczonym miejscu lub oddaj bibliotekarzowi

 9. Nie przetrzymuj wypożyczonych książek. Te wypożyczone z Czytelni zwróć do godz. 11:00 dnia następnego

 10. Korzystaj z bogatych zasobów online Biblioteki – wystąp o zdalny dostęp

 

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.