2024-02-06

Każdy zainteresowany może na miejscu, w Strefie Nauki, skorzystać z:

 • książek, czasopism bieżących, prasy codziennej i modeli anatomicznych zgromadzonych w czytelniach w wolnym dostępie,

 • książek i czasopism archiwalnych zgromadzonych w magazynie, po odnalezieniu ich sygnatur w katalogu online lub zdigitalizowanym katalogu kartkowym i wypełnieniu odpowiedniego rewersu*,

 • materiałów sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – odbiór u bibliotekarza,

 • zasobów elektronicznych i sprzętu komputerowego, po zalogowaniu analogicznie, jak do serwisu ekstranetowego Uczelni (indywidualnie lub przez bibliotekarza w Czytelni Informacji Naukowej),

 • bibliotecznej sieci bezprzewodowej, która umożliwia korzystanie z e-zasobów BG na własnych urządzeniach mobilnych,

 • pokoi pracy, po wypożyczeniu klucza u bibliotekarza w Czytelni 1 (tylko dla posiadaczy kont bibliotecznych).


* książki – na każdy tom oddzielny rewers;
  czasopisma – oddzielny rewers na każdy zeszyt z podaniem: sygnatury czasopisma, rocznika, wolumenu, numeru, stron artykułu

 

 

Strefa Nauki obejmuje:

 • trzy czytelnie:

  • Czytelnię 1,

  • Czytelnię 2,

  • Czytelnię Informacji Naukowej,

 • sześć pokoi pracy indywidualnej i grupowej.


Korzystający ze zbiorów na miejscu w Strefie Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szafkach szatni.
 


 

CZYTELNIA 1

 

Zbiory obejmują:

 • czasopisma bieżące polskie i zagraniczne od A do Z,

 • prasę codzienną,

 • modele anatomiczne kości,

 • księgozbiory rozmieszczone tematycznie w działach:

I. Księgozbiór podręczny

 II. Nauki przedkliniczne

   

   

III. Medycyna praktyczna

IV. Specjalizacje lekarskie

   

   

 


 

CZYTELNIA 2

 

Zgromadzone w Czytelni zbiory obejmują:

IV. Specjalizacje lekarskie c.d.

V. Zawody medyczne

 
   

   
VI. Zdrowie publiczne  
   

 
   

 


 

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ

 

W Czytelni udostępniane są:

 

 


 

POKOJE PRACY 

 

Użytkownicy posiadający legitymację studencką GUMed lub kartę biblioteczną GUMed mogą korzystać z 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej (A1-A6):

 • 4 pokoi dwuosobowych,

 • 2 pokoi pracy grupowej od 3 osób.

Pokoje wyposażone są w gniazdka elektryczne, które pozwalają czytelnikom na korzystanie z własnego sprzętu elektronicznego.

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji pokoju - z minimum jednodniowym wyprzedzeniem i maksymalnie 7 dni naprzód. Rezerwować pokój można poprzez kalendarz rezerwacji. Możliwe jest dokonanie maksymalnie 4 rezerwacji na 7 dni, każdej maksymalnie na 3 godziny. Osoba rezerwująca pokój powinna odebrać klucz w przeciągu 15 minut od upłynięcia godziny rozpoczęcia rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja będzie anulowana, a pokój udostępniony kolejnym chętnym.

 


 

WYPOŻYCZENIA NA NOC

 

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

 • książki z Czytelń wypożyczane są na godzinę przed zamknięciem Biblioteki,

 • zwrot musi nastąpić do godziny 11:00 dnia następnego, w którym otwarta jest Biblioteka,

 • książki z Czytelń należy zwracać bezpośrednio w Czytelni 1, Wypożyczalni albo do Książkomatu,

 • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dzień/vol.

Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.

 


 

SAMOOBSŁUGOWE KOPIOWANIE W STREFIE NAUKI

 

Uwaga: Należy pamiętać o drobnych – maszyny nie wydają reszty!

 

kserowanie

0,15 zł/A4 (ksero czarno-białe)

   

drukowanie

0,15 zł/A4 (wydruki czarno-białe)

   

skanowanie

bezpłatne

   

 


 

 


 


 

10 ZASAD

 

 1. Twoja elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną i umożliwia wypożyczanie książek.

 2. Przeszkol się – zalicz obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Edukacja informacyjna.

 3. Kurtkę i torbę zostaw w szafce.

 4. Na terenie Biblioteki zachowaj ciszę i wyłącz telefon.

 5. Nie wnoś do Strefy Nauki jedzenia. Napoje w butelkach z zakrętkami oraz w zamkniętych kubkach termicznych są dozwolone.

 6. Przestrzegaj regulaminu korzystania z pokoi pracy.

 7. Pozwól innym też się uczyć! Nie zostawiaj swoich rzeczy na stoliku na dłużej niż 30 min.

 8. Nie odkładaj na półkę materiałów bibliotecznych, z których korzystałeś – połóż je w wyznaczonym miejscu lub oddaj bibliotekarzowi.

 9. Nie przetrzymuj wypożyczonych książek. Te wypożyczone z Czytelni zwróć do godz. 11:00 dnia następnego.

 10. Korzystaj z bogatych zasobów online Biblioteki.

 

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
bibioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.