2024-02-09

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze:

 • elektronicznych legitymacji studenckich GUMed,

 • kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed.
   


 

LIMITY WYPOŻYCZEŃ


 

Użytkownicy

Ilość

Okres

Studenci GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Słuchacze studiów doktoranckich GUMed

20

12 miesięcy

Słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4

1 miesiąc

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed

20

12 miesięcy

Inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5

2 miesiące

Studenci i pracownicy FarU

15

1 miesiąc

Studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4

1 miesiąc

Pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4

1 miesiąc

Wszyscy użytkownicy

+4 książki beletrystyczne

1 miesiąc

 * w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu
 


 

ZBIORY NIEWYPOŻYCZANE na zewnątrz użytkownikom indywidualnym**

 

 • czasopisma,

 • prace doktorskie, magisterskie, licencjackie,

 • zbiory wydane przed 1945 r.,

 • dzieła cenne i rzadkie,

 • modele anatomiczne kości.

** ewentualne odstępstwa patrz Regulamin Udostępniania Zbiorów
 


 

ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW DO WYPOŻYCZENIA

 

 • w oparciu o katalog BIBLIOTEKI GUMED:

  • odbywa się w trybie online, po zalogowaniu się do konta czytelnika,

  • z listy egzemplarzy wybranej pozycji można zamówić tylko ten o:
   - lokalizacji: Magazyn - zamówienia do wypożyczalni,
   - statusie: dostępny,

 • w oparciu o zdigitalizowany katalog kartkowy:

  • odbywa się online poprzez kliknięcie karty wybranej pozycji,

  • należy wypełnić i wysłać wyświetlony formularz zamówienia.
    


 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Z CZYTELŃ 

 

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek z czytelń, pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dzień/vol.

 


 

PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU wypożyczonych pozycji

 

Prolongować można:

 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,

 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,

 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą.

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

 


 

REZERWOWANIE POZYCJI WYPOŻYCZONYCH przez innych użytkowników

 

 • można zarezerwować maksymalnie do 4 pozycji,

 • rezerwacji można dokonać bez względu na ilość posiadanych przez rezerwującego książek na koncie,

 • rezerwacja jest możliwa nie wcześniej niż na 30 dni przed określonym w systemie terminem ich zwrotu.

 


 

ZWROT WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW

 

Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania daty zwrotu, którą można sprawdzić po zalogowaniu się na konto.

Wypożyczone materiały należy zwrócić w wyznaczonym terminie do Wypożyczalni lub wrzutni umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do Biblioteki.

Należy pamiętać, że przekroczenie terminu zwrotu powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego  i rozpoczęcie naliczania zgodnie z cennikiem przez system kar zgodnie z cennikiem, np. 0,50 PLN za vol./dzień.


Regulowanie należności

 • Osoby, które powinny uregulować opłatę z tytułu nieterminowego zwrotu (kwota do zapłaty widnieje w koncie czytelnika Virtui, w zakładce opłaty), proszone są o uiszczenie płatności osobiście w Wypożyczalni (płatność tylko kartą!).

 


 

ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE materiałów bibliotecznych

 

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku:

 • zagubienia książki:

  • zwrócić egzemplarz tego samego albo najnowszego wydania lub

  • odkupić inną książkę wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów;

 • zniszczenia książki:

 

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.