2023-10-12

W celu zapisania się do Biblioteki należy wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić
i zanieść go do Wypożyczalni lub przesłać mailem na adres
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl:
 

FORMULARZ ZAPISU DO WYPOŻYCZALNI GUMED (student/doktorant)

FORMULARZ ZAPISU DO WYPOŻYCZALNI GUMED (pracownik)Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed,
prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje:

studentom, doktorantom oraz pracownikom GUMed,
studentom i pracownikom innych państwowych uczelni Trójmiasta
oraz użytkownikom pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego,
jak również pracownikom ochrony zdrowia z województwa pomorskiego.

 


 

STUDENCI

 

Posiadacz elektronicznej legitymacji studenckiej GUMed jest automatycznie zapisany do Wypożyczalni, a legitymacja jest aktywną kartą biblioteczną.

  


 

INNI UPRAWNIENI

 

 

Inni uprawnieni, po zapisaniu się do Biblioteki otrzymują bezpłatną kartę biblioteczną BG GUMed.

 

Do Wypożyczalni mogą zapisać się:

 • studenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych GUMed,

 • studenci kierunków międzyuczelnianych UG-GUMed i PG-GUMed,

 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,

 • pracownicy i studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta,

 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK oraz UCMMiT.

 

W celu dokonania zapisu należy:

 • wypełnić odpowiedni formularz zapisu,

 • okazać w Wypożyczalni wymagany dokument:

  • legitymację doktoranta lub studenta studiów podyplomowych GUMed,

  • skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni,
   dot. pracowników i studentów innych państwowych uczelni Trójmiasta,

  • prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji oraz uiścić opłatę (w wysokości 100 PLN),
   dot. pracowników ochrony zdrowia spoza GUMed.

 

Wystawienie duplikatu karty wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

 


 

Uwaga! Karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

Głosowanie