2023-10-12

W celu zapisania się do Biblioteki należy wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić
i zanieść go do Wypożyczalni lub przesłać mailem na adres
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl:
 

FORMULARZ ZAPISU DO WYPOŻYCZALNI GUMED (student/doktorant)

FORMULARZ ZAPISU DO WYPOŻYCZALNI GUMED (pracownik)Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed,
prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje:

studentom, doktorantom oraz pracownikom GUMed,
studentom i pracownikom innych państwowych uczelni Trójmiasta
oraz użytkownikom pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego,
jak również pracownikom ochrony zdrowia z województwa pomorskiego.

 


 

STUDENCI

 

Posiadacz elektronicznej legitymacji studenckiej GUMed jest automatycznie zapisany do Wypożyczalni, a legitymacja jest aktywną kartą biblioteczną.

  


 

INNI UPRAWNIENI

 

 

Inni uprawnieni, po zapisaniu się do Biblioteki otrzymują bezpłatną kartę biblioteczną BG GUMed.

 

Do Wypożyczalni mogą zapisać się:

 • studenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych GUMed,

 • studenci kierunków międzyuczelnianych UG-GUMed i PG-GUMed,

 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,

 • pracownicy i studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta,

 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK oraz UCMMiT.

 

W celu dokonania zapisu należy:

 • wypełnić odpowiedni formularz zapisu,

 • okazać w Wypożyczalni wymagany dokument:

  • legitymację doktoranta lub studenta studiów podyplomowych GUMed,

  • skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni,
   dot. pracowników i studentów innych państwowych uczelni Trójmiasta,

  • prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji oraz uiścić opłatę (w wysokości 100 PLN),
   dot. pracowników ochrony zdrowia spoza GUMed.

 

Wystawienie duplikatu karty wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

 


 

Uwaga! Karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.