2022-03-15

     LOKALIZACJA I DOJAZD     

       PLAN BIBLIOTEKI     

Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

tel.: (+48)  58 349 10 40
fax: (+48)  58 349 11 42
e-mail: biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl


Budynek Biblioteki Głównej GUMed znajduje się na terenie kampusu uniwersyteckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, u zbiegu ulic Dębinki i Tuwima.

Dojazd (mapa w stopce) możliwy jest:

 • tramwajem: linie 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12 / przystanek: Uniwersytet Medyczny,

 • pociągiem SKM / przystanek Gdańsk Politechnika lub Gdańsk Stocznia,

 • taksówką.
   


 

 

 1. Wejście główne
 2. Toalety (poziom -1)
 3. Winda (dla niepełnosprawnych)
 4. Kawiarenka wraz z pomieszczeniem do spożywania własnych posiłków
 5. Katalog online
 6. Szatnia
 7. Pracownia Bibliograficzna
 8. Wejście boczne z wrzutnią książek
 9. Sekretariat
 10. Gabinet dyrektora Biblioteki
 11. Gabinet zastępcy dyrektora
 12. Pokój informatyków
 13. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 14. Pokoje pracy
 15. Wypożyczalnia
 16. Stanowiska bibliotekarzy
 17. Kącik kopiowania
 18. Oddział Informacji Naukowej i Promocji
 19. Czytelnia Informacji Naukowej
 20. Czytelnia 1
 21. Czytelnia 2
 22. Wyjścia ewakuacyjne

 

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.