2024-02-09

PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE powstałe w GUMed

 

Prace powstałe po 2005 r. / tylko w wersji elektronicznej

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed    

Dostęp do pełnych tekstów: Czytelnia Informacji Naukowej BG i Biblioteka Wydz. Farm.

 

 

 


Prace powstałe przed 2005 r. / tylko w wersji drukowanej

Katalog BIBLIOTEKI GUMED   

hasła przedmiotowe: prace magisterskie, prace licencjackie

 

 

 

Zdigitalizowany katalog kartkowy prac magisterskich    

tylko prace magisterskie powstałe na Wydziale Farmaceutycznym

 

 

 

  


 

PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE powstałe w GUMed

 

Katalog BIBLIOTEKI GUMED  

Wybierz opcję zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji cyfrowej (w panelu po lewej stronie): e-doktoraty, e-habilitacje.

 

 

 

Zdigitalizowany katalog kartkowy doktoratów i habilitacji

 
   

 


 

PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE spoza GUMed

 

Katalog BIBLIOTEKI GUMED  

 

Prace badawcze / Nauka Polska

 

DART-Europe E-theses Portal   

Portal gromadzący i udostępniający prace naukowe z całej Europy.

 

 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.