katalog online
biblioteka online

Prace dyplomowe i dysertacje 2015-01-13

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne spoza GUMed

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy magisterskiej lub licencjackiej to:

  • pracę powstałą po 2005 roku znajdziesz tylko w wersji elektronicznej – przeszukaj bibliograficzno-pełnotekstową

Bazę prac magisterskich i licencjackich GUMeddostęp do pełnych tekstów:
Czytelnia Informacji Naukowej BG i Biblioteka Wydz. Farm.

Z prac magisterskich i licencjackich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy habilitacyjnej lub doktorskiej, sprawdź:

Z drukowanych prac doktorskich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne spoza GUMed

  • jeżeli szukasz pracy habilitacyjnej z innej uczelni, sprawdź

katalog onlinehasło przedmiotowe: prace habilitacyjne

  • jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie prace naukowe powstały w polskich instytucjach naukowych po 1999 roku, sprawdź:

Prace badawcze (Nauka Polska)

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2016-10-26 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed