2024-02-06

 

PRZESZUKIWANIE E-ZASOBÓW i sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych

 

Tematyczne zestawienia bibliograficzne* wykonywane są, w oparciu o dostępne w Bibliotece bazy danych, dla pracowników, studentów i doktorantów GUMed – zamówienie na zestawienie piśmiennictwa można złożyć:

Pracownicy ochrony zdrowia z woj. pomorskiego, w tym UCK i UCMMiT oraz inni użytkownicy mogą uzyskać pomoc w przeszukiwaniu e-zasobów na miejscu, w Czytelni Informacji Naukowej.
 

* nie wykonuje się dla celów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.


  


 

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ


 

1. Potrafię za Ciebie zrobić przypisy i bibliografię w dowolnym stylu!

2. Google to nie wszystko! Jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej

3. Tyle tych baz… Która jest najlepsza dla mojej dziedziny? Wyszukiwanie informacji w wybranych zasobach Biblioteki

4. Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom

5. Mam dostęp czy nie mam dostępu do pełnego tekstu artykułu/książki? Gdzie i jak znaleźć materiały subskrybowane przez Bibliotekę lub dostępne bezpłatnie w Internecie

6. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports

7. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi

8. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze

9. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource)

10. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Publication Finder

  • maksymalna liczba uczestników: do 20 osób (w zależności od sytuacji epidemiologicznej),

  • czas trwania szkolenia: 60 minut (można dostosować do indywidualnych potrzeb),

  • miejsce szkolenia: Biblioteka Główna,

  • zapisy: Oddział Informacji Naukowej i Promocji
    tel. 58 349 10 45, e-mail: biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

Nie znalazłeś wśród poniższych tematów interesującego Ciebie zagadnienia?
Zaproponuj temat szkolenia:
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

 


 

UDZIELANIE INFORMACJI

 

 

Informacja Naukowa:

tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.