katalog online
biblioteka online

Informacja naukowa 2017-07-07

przeszukiwanie baz danych i sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych

Usługa ta wykonywana jest, w oparciu o subskrybowane przez Bibliotekę bibliograficzne bazy danych, dla*:

  • pracowników, studentów i doktorantów GUMed,
  • pracowników ochrony zdrowia z woj. pomorskiego, w tym UCK i UCMMiT

*nie wykonuje się dla celów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

Zamówienie na zestawienie piśmiennictwa można złożyć:


udzielanie informacji:

  • katalogowych
  • bibliograficznych
  • faktograficznych
  • rzeczowych
  • innych 
telefonicznie (58) 349 10 45
pocztą elektroniczną biblinf@gumed.edu.pl
za pomocą komunikatora Gadu-Gadu 9938031
osobiście w Czytelni Informacji Naukowej

 



Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-10-13 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed