2021-06-07

PRZESZUKIWANIE E-ZASOBÓW i sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych

Usługa ta wykonywana jest, w oparciu o dostępne w Bibliotece bazy danych, dla*:

 • pracowników, studentów i doktorantów GUMed - zamówienie na zestawienie piśmiennictwa można złożyć:

 • pracowników ochrony zdrowia z woj. pomorskiego, w tym UCK i UCMMiT**
   

* nie wykonuje się dla celów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
** usługa wykonywana na miejscu w Czytelni Informacji Naukowej

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.
  

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ

1. Potrafię za Ciebie zrobić przypisy i bibliografię w dowolnym stylu! (tworzenie bibliografii załącznikowej w oparciu o program Mendeley)

2. Google to nie wszystko! Jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej

3. Tyle tych baz… Która jest najlepsza dla mojej dziedziny? Wyszukiwanie informacji w wybranych zasobach Biblioteki

4. Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom

5. Mam dostęp czy nie mam dostępu do pełnego tekstu artykułu/książki? Gdzie i jak znaleźć materiały subskrybowane przez Bibliotekę lub dostępne bezpłatnie w Internecie

6. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports

7. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi

8. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze

9. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource)

10. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Full Text Finder

 • maksymalna liczba uczestników: do 20 osób,

 • czas trwania szkolenia: 60 minut (można dostosować do indywidualnych potrzeb),

 • miejsce szkolenia: Biblioteka Główna,

 • zapisy: Oddział Informacji Naukowej i Promocji
  tel. 58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

Nie znalazłeś wśród poniższych tematów interesującego Ciebie zagadnienia?
Zaproponuj temat szkolenia >>

 

 

UDZIELANIE INFORMACJI

 • telefonicznie 58 349 10 45

 • pocztą elektroniczną biblinf@gumed.edu.pl

 • osobiście w Czytelni Informacji Naukowej 
   

 

Informacja Naukowa:

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.