2023-10-12

REGULAMINY DOT. KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

 

1.

Regulamin Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)

2.

Regulamin Wypożyczalni

3.

Regulamin Strefy Nauki

4.

Regulamin korzystania z pokoi pracy

5.

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej

6.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Czytelni Informacji Naukowej

7.

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego (PDF)

 

 


 

POZOSTAŁE REGULAMINY


 

1.

Regulamin Organizacyjny Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)

2.

Regulamin Rady Bibliotecznej GUMed (PDF)

3.

Regulamin Pracowni Bibliograficznej

 

 


 

CENNIK USŁUG

 

1.

Zarządzeniem Nr 74/2019 Rektora GUMed z 16.10.2019 r. (PDF)

2.

Cennik Usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed (PDF)

 

 


 

RODO / WYRAŹ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 
Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210,  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

  2. inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

  3. dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4. dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firm windykacyjnych, firm wspierających obsługę informatyczną,

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

  6. każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7. użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

  8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.


>> wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Głosowanie