katalog online
biblioteka online

Regulamin korzystania z pokoi pracy 2016-11-16

 1. Pokoje pracy służą tylko i wyłącznie celom naukowym.
   
 2. Z pokoi pracy mogą korzystać pracownicy i studenci  GUMed oraz inni użytkownicy posiadający kartę biblioteczną BG GUMed, w godzinach otwarcia Biblioteki.
   
 3. W pokojach można korzystać z własnych materiałów i sprzętu komputerowego oraz z pozycji ze zbiorów Biblioteki.
   
 4. Aby skorzystać z pokoju należy u dyżurującego w Czytelni 1 bibliotekarza pozostawić legitymację lub kartę biblioteczną i pobrać klucz.
   
 5. Pobranie klucza do pokoju jest jednocześnie akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
   
 6. Nie zezwala się na wynoszenie klucza do pokoju poza teren Biblioteki.

 7. Osoba, która pobrała klucz odpowiada za użytkowanie pokoju zgodnie z Regulaminem.
   
 8. Użytkownicy pokoi są zobowiązani do takiego zachowania, aby nie przeszkadzać innym korzystającym z Biblioteki.
   
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zamykania pokoi na klucz od wewnątrz.
   
 10. Każdorazowo opuszczając pomieszczenie należy zamknąć je na klucz. W przypadku opuszczenia pokoju na dłużej niż 30 minut, Biblioteka zastrzega sobie prawo otwarcia pokoju, usunięcia pozostawionych w nim materiałów i udostępnienia pomieszczenia następnej zainteresowanej osobie. Usunięte rzeczy będą do odbioru u Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.
   
 11. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je zastał, zamknąć pokój, a klucz zwrócić bibliotekarzowi.
   
 12. Każdorazowo przed przyjęciem klucza bibliotekarz sprawdza stan opuszczanego pomieszczenia.

 13. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania jego duplikatu w wysokości 30 PLN zgodnie z Cennikiem  BG GUMed.

 14. Za rzeczy osobiste i sprzęt pozostawiony w pokojach Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

 15. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie pozostałe obowiązujące w BG GUMed regulaminy.

 16. Przekroczenie zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem możliwości korzystania z pokoi pracy BG GUMed.


Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-08-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed