2024-02-06

ZBIORY

 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.
Na księgozbiór składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. W swoich zbiorach posiadamy także kolekcję książek beletrystycznych.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą Multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

Obecnie zbiory nasze liczą 438.481 jednostek (stan na 31.12.2022 r.), w tym:

 

książek

230.806

vol.

 

czasopism

102.801

vol.

 

zbiorów specjalnych

104.874

jedn.


Na bieżąco wpływa 166 tytułów czasopism drukowanych:

  • 21 zagranicznych (11 w prenumeracie, a 10 tytułów drogą darów i wymiany),

  • 145 polskich (95 w prenumeracie oraz 50 tytułów drogą darów i wymiany).

W roku bieżącym posiadamy dostęp do 70 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 39 źródeł udostępnianych w ramach licencji krajowej Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz 31 w prenumeracie, czyli łącznie do:

  • ok. 27 000 e-czasopism (m.in. takich wydawców jak Elsevier, Springer, LWW, Wiley, BMJ, Karger),

  • ponad 213 000 e-książek w kolekcjach wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley. PWN, Edra Urban&Partner, McGraw-Hill, LWW i Cambridge University Press.
     


 

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

 

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy wraz z bibliotekami województwa pomorskiego w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.


 

UŻYTKOWNICY I PRZESTRZENIE DO NAUKI I PRACY

 

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 9.441 osób (stan na 31.12.2022 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu na stanowiskach komputerowych oraz z własnych urządzeń za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji, powstałą po rozbudowie i modernizacji budynku (2015-2016), Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.
 


 

DYDAKTYKA

 

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

  • zapoznające z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług,

  • doskonalące kompetencje informacyjne studentów w zakresie korzystania z nowoczesnych źródeł naukowej informacji medycznej.

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed. 

 


 

POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA

 

 

Od 01.11.2017 r. Biblioteka realizuje, wspólnie z uniwersytetami medycznymi z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia (lider) oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, dofinansowany ze środków UE projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

>> czytaj więcej

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.