2024-03-25

      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

KONTAKT

 

p.o. Dyrektor
mgr Katarzyna Falow

tel. 58 349 10 40
biblioteka.dyrekcja@gumed.edu.pl

   

Zastępca dyrektora
mgr Agnieszka Milewska

tel. 58 349 10 40

   

Sekretariat
mgr Agnieszka Szpilewska

tel. 58 349 10 40
fax 58 349 11 42
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

 


 

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

 

 

Kierownik
mgr Małgorzata Florianowicz

tel. 58 349 10 58
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

   

Wypożyczalnia
mgr Katarzyna Lewandowska
mgr Justyna Trawińska
Aleksandra Komorowska

tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

   

Czytelnie 1 i 2
mgr Paulina Cimoszko
mgr Magdalena Warnik

 
   

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

tel. 58 349 10 51
biblioteka.miedzybiblioteczna@gumed.edu.pl

   

 


 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I PROMOCJI

 

 

Kierownik
dr Jakub Rusakow

tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

   

Czytelnia Informacji Naukowej
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
mgr Joanna Osika

tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

   

Administrator baz danych
dr Piotr Rysztowski

tel. 58 349 10 45
biblioteka.bazy@gumed.edu.pl

 


 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFICZNA

 

 

Kierownik
dr Paulina Biczkowska

tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

   

lic. Dominika Kraszewska
mgr Aleksandra Krzywdzińska
mgr Paweł Bigosiński

tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

   

mgr Monika Markiewicz
mgr Malwina Toczek
mgr Dominik Bąk

tel. 58 349 11 40
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

   

Opracowanie analiz bibliometrycznych
dr Paulina Biczkowska

tel. 58 349 10 43
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

 

 

 


 

INFORMATYCY

 

 

mgr inż. Paweł Ambroziak

tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

 

 


 

ODDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA WYDAWNICTW ZWARTYCH

 

   

Kierownik
mgr Ludmiła Michałowska, kustosz

tel. 58 349 10 41
biblioteka.opracowanie@gumed.edu.pl

   

mgr Aneta Świtaj

tel. 58 349 10 49
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

   

lic. Urszula Makohon-Dobber
lic. Joanna Wysiecka

tel. 58 349 10 42
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

   


mgr Beata Grunwald

tel. 58 349 10 41
biblioteka.opracowanie@gumed.edu.pl

   

 


 

ODDZIAŁ CZASOPISM

 

 

Kierownik
mgr Beata Traczyk-Kępa

tel. 58 349 10 46
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

   

mgr Janusz Sajkowski, kustosz
Barbara Tylek
mgr Magdalena Gołowicz-Hawkins

 

   

 

 

   

 


 

ODDZIAŁ MAGAZYNOWANIA I KONSERWACJI ZBIORÓW

 

 

Kierownik
mgr Anna Krakowska

tel. 58 349 10 47

   

mgr Stanisław Miech
Magdalena Kościelska

tel. 58 349 10 47

   

Janina Wąsicka

tel. 58 349 11 41

 

 

   

 


 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

 

Kierownik
mgr Małgorzata Pawlak, kustosz

tel. 58 349 12 84
biblioteka.farmacja@gumed.edu.pl

   

mgr Iwona Damaszke
mgr Maria Grunau
Anna Zabża

 
   

 

Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Z jakimi sprawami można zwrócić się do poszczególnych agend?

  • w sprawach związanych z kontem czytelniczym: biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zasobami elektronicznymi: biblioteka.informacja@gumed.edu.pl,

  • w sprawach dot. bibliografii i potwierdzania dorobku: biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl oraz biblioteka.analizy@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zamówieniami na zakup książek: biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z pozyskaniem publikacji z innych bibliotek: biblioteka.miedzybiblioteczna@gumed.edu.pl,

  • w pozostałych sprawach: biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl.
     

tel. (+48)  58 349 10 40 Sekretariat
fax (+48)  58 349 11 42
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

tel. (+48) 58 349 10 51 Wypożyczalnia
tel. (+48) 58 349 10 45 Informacja Naukowa


 

A

B

C

D

E

 F

G

H

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z

 

Ambroziak Paweł

Specjalista Informatyk
tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

Bąk Dominik

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Biczkowska Paulina

Pracownia Bibliograficzna – kierownik
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Bigosiński Paweł

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Cimoszko Paulina

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Falow Katarzyna

p.o. Dyrektor
biblioteka.dyrekcja@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

 Florianowicz Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów – kierownik
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 58

Gołowicz-Hawkins Magdalena

Oddział Czasopism
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Gorczewska Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
biblioteka.miedzybiblioteczna@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Grunwald Beata

Oddział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych
biblioteka.opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Komorowska Aleksandra

Oddział Udostępniania Zbiorów
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Kościelska Magdalena

Oddział Magazynowania i Konserwacji Zbiorów

tel. 58 349 10 47

Krakowska Anna

Oddział Magazynowania i Konserwacji Zbiorów – kierownik

tel. 58 349 10 47

Kraszewska Dominika

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Krzywdzińska Aleksandra

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Krzyżelewska-Kowalewska Anna

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Lewandowska Katarzyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Makohon-Dobber Urszula

Oddział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

Markiewicz Monika

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Michałowska Ludmiła

Oddział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych – kierownik
biblioteka.opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Miech Stanisław

Oddział Magazynowania i Konserwacji Zbiorów

tel. 58 349 10 47

Milewska Agnieszka

Zastępca dyrektora

tel. 58 349 10 40

Osika Joanna

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Rusakow Jakub

Oddział Informacji Naukowej i Promocji – kierownik
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Rysztowski Piotr

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
Administrator baz danych
biblioteka.bazy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Sajkowski Janusz

Oddział Czasopism
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Szpilewska Agnieszka

Sekretariat
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Świtaj Aneta

Oddział Gromadzenia  i Opracowania Wydawnictw Zwartych
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 49

Toczek Malwina

Pracownia Bibliograficzna
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Traczyk-Kępa Beata

Oddział Czasopism – kierownik
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Trawińska Justyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Tylek Barbara

Oddział Czasopism
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Warnik Magdalena

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Wąsicka Janina

Oddział Magazynowania i Konserwacji Zbiorów

tel. 58 348 11 41

Wysiecka Joanna

Oddział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

 

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.