2022-01-04

      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

KONTAKT

 

p.o. Dyrektor
mgr Katarzyna Falow

tel. 58 349 10 40
bibldyr@gumed.edu.pl

   

Zastępca dyrektora
mgr Agnieszka Milewska

tel. 58 349 10 40

   

Sekretariat
mgr Agnieszka Szpilewska

tel. 58 349 10 40
fax 58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

 

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

 

Kierownik
mgr Małgorzata Florianowicz

tel. 58 349 10 58
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Wypożyczalnia
mgr Katarzyna Lewandowska
mgr Justyna Trawińska

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Czytelnie 1 i 2
mgr Paulina Cimoszko
Jerzy Afanasjew

 
   

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

tel. 58 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I PROMOCJI

 

Kierownik
dr Jakub Rusakow

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

   

Czytelnia Informacji Naukowej
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
 

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

   

 Administrator baz danych
dr Piotr Rysztowski

tel. 58 349 10 45
biblbazy@gumed.edu.pl

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFICZNA

 

Kierownik
mgr Paulina Biczkowska

tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

   

lic. Dominika Kraszewska
lic. Urszula Makohon-Dobber
mgr Elżbieta Tymińska, kustosz

tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

   

mgr Anna Koelmer
mgr Malwina Toczek

tel. 58 349 11 40
bibliografia@gumed.edu.pl

   

Opracowanie analiz bibliometrycznych
mgr Ewelina Rybka

tel. 58 349 11 40
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

   

 

INFORMATYCY

 

Filip Bianga

tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ GROMADZENIA WYDAWNICTW ZWARTYCH

   

Kierownik
 

tel. 58 349 10 49
biblgromad@gumed.edu.pl

   

mgr Aneta Świtaj
mgr Anna Krakowska
mgr Stanisław Miech
Magdalena Kościelska
lic. Joanna Wysiecka

tel. 58 349 10 42

   

 

ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

   

Kierownik

tel. 58 349 10 41
opracowanie@gumed.edu.pl

   

mgr Ludmiła Michałowska, kustosz
mgr Beata Rybitw

 

   

 

ODDZIAŁ CZASOPISM

 

Kierownik
mgr Beata Traczyk-Kępa

tel. 58 349 10 46
biblczaso@gumed.edu.pl

   

mgr Janusz Sajkowski, kustosz
Barbara Tylek
Magdalena Gołowicz-Hawkins

 

   


 

   

 

PRACOWNIA INTROLIGATORSKA

 

Jolanta Marchlewicz
Janina Wąsicka

tel. 58 349 11 41

   

 

 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

Kierownik
mgr Małgorzata Pawlak, kustosz

tel. 58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

   

mgr Iwona Damaszke
mgr Maria Grunau
Anna Zabża

 
   

 

Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

W związku z sytuacją epidemiologiczną zalecamy kontakt mailowy:

  • w sprawach związanych z kontem czytelniczym: biblwyp@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zasobami elektronicznymi: biblinf@gumed.edu.pl,

  • w sprawach dot. bibliografii i potwierdzania dorobku: bibliografia@gumed.edu.pl oraz bibliometria.analizy@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zamówieniami na zakup książek: biblgromad@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z pozyskaniem publikacji z innych bibliotek (w ograniczonym zakresie): miedzybibl@gumed.edu.pl,

  • w pozostałych sprawach: biblsekr@gumed.edu.pl.
     

tel. (+48)  58 349 10 40 Sekretariat
fax (+48)  58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. (+48) 58 349 10 51 Wypożyczalnia
tel. (+48) 58 349 10 45 Informacja Naukowa


 

A

B

C

D

E

 F

G

H


 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z

 

Afanasjew Jerzy

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Bianga Filip

Informatyk
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 43

Biczkowska Paulina

Pracownia Bibliograficzna – kierownik
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Cimoszko Paulina

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Falow Katarzyna

p.o. Dyrektor
bibldyr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

 Florianowicz Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów – kierownik
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 58

Gołowicz-Hawkins Magdalena

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Gorczewska Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów,  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
miedzybibl@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Koelmer Anna

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Kościelska Magdalena

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Krakowska Anna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Kraszewska Dominika

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Krzyżelewska-Kowalewska Anna

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Lewandowska Katarzyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Makohon-Dobber Urszula

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Marchlewicz Jolanta

Pracownia Introligatorska

tel. 58 349 11 41

Michałowska Ludmiła

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Miech Stanisław

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Milewska Agnieszka

Zastępca dyrektora
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Rusakow Jakub

Oddział Informacji Naukowej i Promocji – kierownik
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Rybitw Beata

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Rybka Ewelina

Pracownia Bibliograficzna,
opracowanie analiz bibliometrycznych
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Rysztowski Piotr

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
Administrator baz danych
biblbazy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Sajkowski Janusz

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Szpilewska Agnieszka

Sekretariat
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Świtaj Aneta

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

Toczek Malwina

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Traczyk-Kępa Beata

Oddział Czasopism – kierownik
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Trawińska Justyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Tylek Barbara

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Tymińska Elżbieta

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Wąsicka Janina

Pracownia Introligatorska

tel. 58 348 11 41

Wysiecka Joanna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

 

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblsekr@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.