2021-10-21

      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

KONTAKT

 

p.o. Dyrektor
mgr Katarzyna Falow

tel. 58 349 10 40
bibldyr@gumed.edu.pl

   

Zastępca dyrektora
mgr Agnieszka Milewska

tel. 58 349 10 40

   

Sekretariat
mgr Agnieszka Szpilewska

tel. 58 349 10 40
fax 58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

 

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

 

Kierownik
mgr Małgorzata Florianowicz

tel. 58 349 10 58
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Wypożyczalnia
mgr Katarzyna Lewandowska
mgr Justyna Trawińska

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Czytelnie 1 i 2
mgr Paulina Cimoszko
Jerzy Afanasjew

 
   

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

tel. 58 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I PROMOCJI

 

Kierownik
 

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

   

Czytelnia Informacji Naukowej
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
dr Jakub Rusakow

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

   

 Administrator baz danych
dr Piotr Rysztowski

tel. 58 349 10 45
biblbazy@gumed.edu.pl

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFICZNA

 

Kierownik
mgr Paulina Biczkowska

tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

   

lic. Dominika Kraszewska
lic. Urszula Makohon-Dobber
mgr Elżbieta Tymińska, kustosz

tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

   

mgr Anna Koelmer
mgr Malwina Toczek

tel. 58 349 11 40
bibliografia@gumed.edu.pl

   

Opracowanie analiz bibliometrycznych
mgr Ewelina Rybka

tel. 58 349 11 40
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

   

 

INFORMATYCY

 

Filip Bianga

tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ GROMADZENIA WYDAWNICTW ZWARTYCH

   

Kierownik
 

tel. 58 349 10 49
biblgromad@gumed.edu.pl

   

mgr Aneta Świtaj
mgr Anna Krakowska
mgr Stanisław Miech
Magdalena Kościelska
lic. Joanna Wysiecka

tel. 58 349 10 42

   

 

ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

   

Kierownik

tel. 58 349 10 41
opracowanie@gumed.edu.pl

   

mgr Ludmiła Michałowska, kustosz
mgr Beata Rybitw

 

   

 

ODDZIAŁ CZASOPISM

 

Kierownik
mgr Beata Traczyk-Kępa

tel. 58 349 10 46
biblczaso@gumed.edu.pl

   

mgr Janusz Sajkowski, kustosz
Barbara Tylek

 

   


 

   

 

PRACOWNIA INTROLIGATORSKA

 

Jolanta Marchlewicz
Janina Wąsicka

tel. 58 349 11 41

   

 

 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

Kierownik
mgr Małgorzata Pawlak, kustosz

tel. 58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

   

mgr Iwona Damaszke
mgr Maria Grunau
Anna Zabża

 
   

 

Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

W związku z sytuacją epidemiologiczną zalecamy kontakt mailowy:

  • w sprawach związanych z kontem czytelniczym: biblwyp@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zasobami elektronicznymi: biblinf@gumed.edu.pl,

  • w sprawach dot. bibliografii i potwierdzania dorobku: bibliografia@gumed.edu.pl oraz bibliometria.analizy@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z zamówieniami na zakup książek: biblgromad@gumed.edu.pl,

  • w sprawach związanych z pozyskaniem publikacji z innych bibliotek (w ograniczonym zakresie): miedzybibl@gumed.edu.pl,

  • w pozostałych sprawach: biblsekr@gumed.edu.pl.
     

tel. (+48)  58 349 10 40 Sekretariat
fax (+48)  58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. (+48) 58 349 10 51 Wypożyczalnia
tel. (+48) 58 349 10 45 Informacja Naukowa


 

A

B

C

D

E

 F

G

H


 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z

 

Afanasjew Jerzy

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Bianga Filip

Informatyk
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 43

Biczkowska Paulina

Pracownia Bibliograficzna - kierownik
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Cimoszko Paulina

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Falow Katarzyna

p.o. Dyrektor
bibldyr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

 Florianowicz Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów – kierownik
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 58

Gorczewska Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów,  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
miedzybibl@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Koelmer Anna

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Kościelska Magdalena

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Krakowska Anna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Kraszewska Dominika

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Krzyżelewska-Kowalewska Anna

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Lewandowska Katarzyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Makohon-Dobber Urszula

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Marchlewicz Jolanta

Pracownia Introligatorska

tel. 58 349 11 41

Michałowska Ludmiła

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Miech Stanisław

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Milewska Agnieszka

Zastępca dyrektora
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Rusakow Jakub

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Rybitw Beata

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Rybka Ewelina

Pracownia Bibliograficzna,
opracowanie analiz bibliometrycznych
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Rysztowski Piotr

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
Administrator baz danych
biblbazy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Sajkowski Janusz

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Szpilewska Agnieszka

Sekretariat
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Świtaj Aneta

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

Toczek Malwina

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Traczyk-Kępa Beata

Oddział Czasopism – kierownik
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Trawińska Justyna

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Tylek Barbara

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Tymińska Elżbieta

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Wąsicka Janina

Pracownia Introligatorska

tel. 58 348 11 41

Wysiecka Joanna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

 

 

Sekretariat:
tel. 58 349 10 40
biblsekr@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.