2023-03-20
2023-03-20
2023-09-08
2023-03-20
2023-03-20
2022-06-20
2023-03-20
2023-03-20
2021-05-13 ALERGOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2023-09-07 ANALIZY I POTWIERDZANIE DOROBKU
2022-10-04 ANATOMIA - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 ANESTEZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2022-09-13 ARTYKUŁY
2023-01-04 BAZY DANYCH
2023-09-22 BEZPŁATNE PUBLIKOWANIE W OPEN ACCESS
2023-01-03 BIBLIOGRAFIE DOROBKU INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
2022-08-01 BIBLIOTEKA DLA ŚRODOWISKA
2023-02-06 BIBLIOTEKA DZISIAJ
2023-07-07 BIBLIOTEKA ONLINE
2023-01-05 BIBLIOTEKA ONLINE KROK PO KROKU
2022-02-25 BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, CHEMIA MEDYCZNA, BIOLOGIA MEDYCZNA - E-KSIĄŻKI
2022-04-04 CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI
2021-11-22 CHIRURGIA - E-KSIĄŻKI
2021-11-22 CHOROBY WEWNĘTRZNE - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 CHOROBY ZAKAŹNE I PARAZYTOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-13 COVID-19 - OGÓLNODOSTĘPNE MATERIAŁY NAUKOWE
2023-04-14 CYTOWANIA, H-INDEX, KWARTYL (Q)
2022-09-13 CZASOPISMA I E-CZASOPISMA
2023-03-09 DATA MANAGEMENT PLAN / DANE BADAWCZE
2021-05-13 DIAGNOSTYKA - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 DIETETYKA - E-KSIĄŻKI
2023-02-08 DLA DYDAKTYKÓW
2023-02-14 DLA PUBLIKUJĄCYCH
2023-01-05 DLA STUDENTÓW
2022-04-04 DOSTARCZANIE MATERIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO
2023-03-14 DOSTĘP DO MOODLE
2023-02-20 DOSTĘP DO MOODLE
2022-11-29 DOSTĘP DO MOODLE
2022-09-30 Dostęp Moodle
2022-09-02 DRAPIEŻNI WYDAWCY
2021-04-07 E-KSIĄŻKI ORAZ SERWISY WWW OGÓLNODOSTĘPNE W INTERNECIE
2021-12-22 E-PODRĘCZNIKI
2023-08-24 E-PODRĘCZNIKI
2021-04-07 E-SKRYPTY W SIECI GUMed
2022-07-13 EMBRIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2023-01-03 EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 2022
2021-05-13 FARMAKOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 FIZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-11-22 FIZJOTERAPIA - E-KSIĄŻKI
2023-09-19 FORMULARZE, DRUKI
2021-06-02 FOTOGALERIA
2020-10-05 FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII
2021-05-13 GENETYKA - E-KSIĄŻKI
2023-07-06 GODZINY OTWARCIA
2021-05-13 HISTOLOGIA, CYTOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-12-23 HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA
2021-05-31 IMMUNOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2023-09-19 INFORMACJA NAUKOWA
2022-09-13 INFORMACJE DLA AUTORÓW
2019-07-09 INICJATYWY OA
2022-05-25 INNE BIBLIOTEKI
2023-04-13 INSTRUKCJE
2022-04-04 INTERNET W BIBLIOTECE
2021-05-13 KARDIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2022-04-04 KATALOGI
2021-04-28 KONFERENCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED
2019-08-28 KOPIOWANIE
2023-02-27 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2022-09-27 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2021-05-10 LICENCJE CREATIVE COMMONS
2022-03-15 LOKALIZACJA, DOJAZD I PLAN BIBLIOTEKI
2021-06-02 Medyczny Dzień Nauki
2021-05-13 MIKROBIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2018-05-16 MISJA I KIERUNKI ROZWOJU
2022-04-04 MODELE OA
2023-01-05 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
2019-05-14 Nauka dla Zdrowia. Dzień otwarty GUMed
2022-04-04 O BAZIE BIBLIOGRAFIA GUMED
2022-08-01 OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
2023-04-13 ORCID
2021-05-13 ORTOPEDIA - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 PATOFIZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-05-13 PEDIATRIA - E-KSIĄŻKI
2021-11-22 PIELĘGNIARSTWO - E-KSIĄŻKI
2021-06-02 Piknik na Zdrowie
2022-04-04 POLITYKA WYDAWCÓW – SHERPA/RoMEO
2022-04-04 POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
2022-01-31 POŁOŻNICTWO - E-KSIĄŻKI
2023-09-01 POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW
2022-04-04 PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE
2022-04-04 PRAWO AUTORSKIE
2022-03-15 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2022-10-10 PROMOCJE KSIĄŻEK
2023-06-02 PRZEDMIOTY NAUCZANIA
2023-01-05 PRZEWODNIK PO E-ZASOBACH DLA STUDENTÓW GUMED
2023-01-05 PRZEWODNIK PO E-ZASOBACH OGÓLNODOSTĘPNYCH
2021-05-13 PSYCHIATRIA - E-KSIĄŻKI
2018-12-19 PUBLIKACJE NA TEMAT OA
2023-05-15 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
2022-04-04 PUBLIKOWANIE W OPEN ACCESS
2023-09-08 PUNKTACJA W BIBLIOGRAFII GUMED
2023-03-06 RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2020-2024
2021-11-22 RATOWNICTWO - E-KSIĄŻKI
2018-09-05 REGULAMIN CZYTELNI 1 I 2
2018-05-16 REGULAMIN CZYTELNI INFORMACJI NAUKOWEJ
2022-11-14 Regulamin korzystania z pokoi pracy
2019-10-16 Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej
2019-10-17 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Czytelni Informacji Naukowej
2023-01-03 REGULAMIN PRACOWNI BIBLIOGRAFICZNEJ
2023-09-21 Regulamin Strefy Nauki
2023-09-19 Regulamin Wypożyczalni
2022-03-28 REGULAMINY BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2022-11-03 REZERWACJA POKOI NAUKI
2021-06-02 SPOTKANIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2021-05-13 STOMATOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2022-11-03 STREFA NAUKI
2023-08-22 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT
2022-04-04 SZKOLENIA ONLINE
2020-05-07 TB_2020 / ZASMAKUJ W... E-KSIĄŻKACH
2020-05-08 TB_2020 / ZASMAKUJ... W BELETRYSTYCE
2021-05-13 TOKSYKOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2022-10-11 ULOTKI INFORMACYJNE
2022-04-04 UREGULOWANIA PRAWNE
2021-05-13 UROLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-06-02 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2023-01-05 WOKÓŁ BIBLIOMETRII I WSKAŹNIKÓW
2021-06-09 WYKAZ SUBSKRYPCJI 2021
2022-04-04 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2022-05-19 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2022-10-10 WYSTAWY
2021-06-02 WYSTAWY ORGANIZOWANE W 2010 R.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2004 r.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2008 R.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2009 R.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2011 R.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2012 R.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2013 r.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2014 r.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2015 r.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2016 r.
2021-06-02 Wystawy zorganizowane w 2017 r.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2018 R.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2019 R.
2021-06-02 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2020 R.
2022-10-10 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2022 R.
2022-04-04 WYSZUKIWARKI NAUKOWE
2021-05-25 XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
2023-09-18 ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI
2022-09-23 ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
2021-10-13 ZASOBY ELEKTRONICZNE – ARCHIWUM DOSTĘPÓW
2022-04-04 ZASOBY OA
2023-07-06 ZDALNY DOSTĘP Z DOMU
2022-09-19 Zespół ds. Otwartej Nauki
2023-02-14 ZOTERO

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.