2021-04-12
2018-06-22
2020-07-28
2014-07-14
2021-01-25
2021-04-12 AFILIACJA AUTORÓW W PUBLIKACJACH
2020-10-27 ALERGOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-12 ANALIZY I POTWIERDZANIE DOROBKU
2020-11-04 ANATOMIA - E-KSIĄŻKI
2020-10-27 ANESTEZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-17 ARTYKUŁY
2021-04-13 BAZY DANYCH
2021-01-25 BEZPŁATNE PUBLIKOWANIE W OPEN ACCESS
2021-04-07 BIBLIOGRAFIE DOROBKU INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
2021-02-16 BIBLIOTEKA DLA ŚRODOWISKA
2021-02-09 BIBLIOTEKA DZISIAJ
2021-04-08 BIBLIOTEKA ONLINE
2021-04-08 BIBLIOTEKA ONLINE KROK PO KROKU
2020-10-26 BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, CHEMIA MEDYCZNA, BIOLOGIA MEDYCZNA - E-KSIĄŻKI
2020-11-17 CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI
2020-10-27 CHIRURGIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-04 CHOROBY WEWNĘTRZNE - E-KSIĄŻKI
2020-10-28 CHOROBY ZAKAŹNE I PARAZYTOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-13 COVID-19 - OGÓLNODOSTĘPNE MATERIAŁY NAUKOWE
2021-04-08 CYTOWANIA, H-INDEX, KWARTYL (Q)
2021-03-16 CZASOPISMA I E-CZASOPISMA
2021-03-08 DATA MANAGEMENT PLAN / DANE BADAWCZE
2020-10-27 DIAGNOSTYKA - E-KSIĄŻKI
2020-10-29 DIETETYKA - E-KSIĄŻKI
2019-08-13 DLA DYDAKTYKÓW
2020-10-13 DLA PUBLIKUJĄCYCH
2020-09-25 DLA STUDENTÓW
2021-04-08 DOSTARCZANIE MATERIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO
2020-12-03 DRAPIEŻNI WYDAWCY
2021-04-07 E-KSIĄŻKI ORAZ SERWISY WWW OGÓLNODOSTĘPNE W INTERNECIE
2018-08-24 E-PODRĘCZNIKI
2021-04-07 E-SKRYPTY W SIECI GUMed
2020-11-04 EMBRIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-12 EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 2022
2021-04-12 FARMAKOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-04 FIZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-04 FIZJOTERAPIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-14 FORMULARZE, DRUKI
2018-09-06 FOTOGALERIA
2020-10-05 FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII
2020-10-27 GENETYKA - E-KSIĄŻKI
2021-03-16 GODZINY OTWARCIA
2020-10-26 HISTOLOGIA, CYTOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-12-23 HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA
2020-11-04 IMMUNOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2021-04-07 INFORMACJA NAUKOWA
2021-04-08 INFORMACJE DLA AUTORÓW
2019-07-09 INICJATYWY OA
2021-02-10 INNE BIBLIOTEKI
2021-03-31 INSTRUKCJE
2018-09-26 INTERNET W BIBLIOTECE
2020-10-28 KARDIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-17 KATALOGI
2018-11-06 KONFERENCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED
2021-04-07 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DLA SERWERA PROXY
2019-08-28 KOPIOWANIE
2021-04-12 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2021-04-14 LICENCJE CREATIVE COMMONS
2021-04-07 LITERATURA POLECANA PRZY PISANIU PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI
2019-01-28 LOKALIZACJA, DOJAZD I PLAN BIBLIOTEKI
2018-06-15 Medyczny Dzień Nauki
2021-04-07 MENDELEY
2020-10-27 MIKROBIOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2018-05-16 MISJA I KIERUNKI ROZWOJU
2019-07-09 MODELE OA
2020-11-17 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
2019-05-14 Nauka dla Zdrowia. Dzień otwarty GUMed
2021-04-07 NOWE NABYTKI
2020-12-21 O BAZIE BIBLIOGRAFIA GUMED
2020-08-06 OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
2021-04-08 ORCID
2020-10-28 ORTOPEDIA - E-KSIĄŻKI
2020-11-04 PATOFIZJOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-10-29 PEDIATRIA - E-KSIĄŻKI
2020-10-29 PIELĘGNIARSTWO - E-KSIĄŻKI
2018-09-06 Piknik na Zdrowie
2020-12-07 POLITYKA WYDAWCÓW – SHERPA/RoMEO
2021-04-13 POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
2021-04-14 POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW
2020-11-17 PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE
2018-08-29 PRAKTYKI, STAŻE, WYCIECZKI
2021-04-12 PRAWO AUTORSKIE
2020-07-27 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2020-10-20 PROMOCJE KSIAŻEK
2021-03-23 PRZEDMIOTY NAUCZANIA
2020-10-21 PRZEWODNIK PO E-ZASOBACH DLA STUDENTÓW GUMED
2020-10-21 PRZEWODNIK PO E-ZASOBACH OGÓLNODOSTĘPNYCH
2020-10-29 PSYCHIATRIA - E-KSIĄŻKI
2018-12-19 PUBLIKACJE NA TEMAT OA
2021-03-22 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
2020-12-09 PUBLIKOWANIE W OPEN ACCESS
2021-04-12 PUNKTACJA W BIBLIOGRAFII GUMED
2020-11-09 RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2020-2024
2020-11-04 RATOWNICTWO - E-KSIĄŻKI
2018-09-05 REGULAMIN CZYTELNI 1 I 2
2018-05-16 REGULAMIN CZYTELNI INFORMACJI NAUKOWEJ
2019-10-16 Regulamin korzystania z pokoi pracy
2019-10-16 Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej
2019-10-17 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Czytelni Informacji Naukowej
2021-04-07 REGULAMIN PRACOWNI BIBLIOGRAFICZNEJ
2020-01-24 Regulamin Strefy Nauki
2019-10-17 Regulamin Wypożyczalni
2021-03-19 REGULAMINY BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2018-09-06 SPOTKANIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2020-05-24 SPRINGER OPEN CHOICE / OTWARTY ELSEVIER
2020-10-29 STOMATOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2019-02-19 STREFA NAUKI
2021-04-08 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT
2021-01-05 SZKOLENIA
2021-04-13 SZKOLENIA ONLINE
2020-05-07 TB_2020 / ZASMAKUJ W... E-KSIĄŻKACH
2020-05-08 TB_2020 / ZASMAKUJ... W BELETRYSTYCE
2019-02-25 TEST
2020-10-27 TOKSYKOLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-09-22 UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
2021-04-14 UREGULOWANIA PRAWNE
2020-10-29 UROLOGIA - E-KSIĄŻKI
2020-10-20 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2021-04-08 WOKÓŁ BIBLIOMETRII I WSKAŹNIKÓW
2021-01-21 WYKAZ SUBSKRYPCJI 2021
2019-08-28 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2021-03-10 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2018-09-26 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2020-08-06 WYSTAWY
2018-09-06 WYSTAWY ORGANIZOWANE W 2010 R.
2018-06-15 Wystawy zorganizowane w 2004 r.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2008 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2009 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2011 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2012 R.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2013 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2014 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2015 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2016 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2017 r.
2018-12-21 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2018 R.
2019-05-13 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2019 R.
2020-08-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2020 R.
2020-11-17 WYSZUKIWARKI NAUKOWE
2020-11-17 ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI
2021-04-07 ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
2020-08-11 ZASOBY ELEKTRONICZNE – ARCHIWUM DOSTĘPÓW
2021-01-25 ZASOBY OA
2021-01-09 ZDALNY DOSTĘP Z DOMU
2021-04-13 ZDALNY DOSTĘP Z DOMU

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.