2023-01-05

W sytuacji ograniczonego dostępu do tradycyjnych zasobów, przypominamy zasady korzystania z publikacji w formie elektronicznej oraz dajemy praktyczne wskazówki.


Jeśli jesteś studentem innej państwowej uczelni Trójmiasta:

>> uzyskaj skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni, aby móc się zapisać do Wypożyczalni BG GUMed;

>> wypełnij formularz zapisu do Wypożyczalni;

>> wyślij skan skierowania do Biblioteki GUMed na adres biblwyp@gumed.edu.pl;

>> skontaktuj się z Wypożyczalnią w celu aktywowania konta i uzyskania numeru karty bibliotecznej:
    tel. 58 349 10 51, biblwyp@gumed.edu.pl

 

   


Wyszukiwanie potrzebnych materiałów najlepiej rozpocząć, korzystając z okna wyszukiwarki dostępnego na stronie głównej Biblioteki. Można przełączać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami, w zależności od celu poszukiwań:

>> skorzystaj z multiwyszukiwarki, jeżeli chcesz przeszukać większość zasobów subskrybowanych przez Bibliotekę, w tym Katalog;

>> skorzystaj z wyszukiwarki Google Scholar, jeżeli poszukujesz dostępu do większej ilości bezpłatnych publikacji naukowych.
 

 

  

 >> poszukuj źródeł naukowych bezpośrednio w poszczególnych ogólnodostępnych bazach naukowych:

  • Bibliografia GUMed – bibliografia publikacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • PubMed – ogólnodostępna wersja bazy Medline tworzona przez National Center for Biotechnology Information NCBI w NLM
  • BazTech – baza bibliograficzno-abstraktowa rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych przez uczelnie techniczne i instytut PAN
  • Bookshelf - baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów pełnotekstowych książek elektronicznych
  • DOAJ - wielodziedzinowa pełnotekstowa baza, tworzona zgodnie z ideą open access, zawierająca ponad 4000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej
  • MEDtube - największy na świecie medyczny portal wymiany wiedzy dla lekarzy.

 

 >> skorzystaj z alfabetycznej listy wszystkich baz

 

BAZY OGÓLNODOSTĘPNE oznaczone są symbolem zielonej kłódki:


 

Bibliografia GUMed

 

PubMed

 

BazTech

 

Bookshelf / NCBI

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

MEDtube

 

>> skorzystaj z >> ogólnodostępnych wyszukiwarek naukowych:

FreeFull PDF, MedNar, Science ResearchWorld Wide Science, DOI, HON, OpenDOAR


>> eksportuj opisy bibliograficzne z baz danych do menedżera cytowań Zotero, aby automatycznie tworzyć bibliografię załącznikową

 
   

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.