2024-04-17

KATALOG ONLINE BIBLIOTEKI GUMED

 

 

Katalog BIBLIOTEKI GUMED

 

Katalog online jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach zgromadzonych w systemie biblioteczno-intormacyjnym GUMed, tj. o:

 • książkach naukowych, w tym wszystkich podręcznikach i skryptach (bez względu na rok wydania) oraz książkach beletrystycznych
 • czasopismach
 • zbiorach specjalnych (pracach doktorskich i habilitacyjnych, przezroczach itp.)

 

Umożliwia:

 • przeglądanie zbiorów
 • zamawianie online książek do wypożyczenia
 • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji
 • rezerwację materiałów wypożyczonych przez innych użytkowników
 • sprawdzanie swojego konta czytelniczego i monitorowanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji
 • przeglądanie katalogów w obrębie FarU z możliwością zamawiania

 

 

 

 


 

TRADYCYJNE KATALOGI KARTKOWE

 

 

Tradycyjne katalogi kartkowe / GUMed

 

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów nieujętych w katalogu BIBLIOTEKI GUMED:

 • alfabetyczny książek nabywanych do r. 1975 z możliwością zamawiania online do wypożyczenia
 • przedmiotowy
 • doktoratów i habilitacji
 • prac magisterskich
 • filmów i przeźroczy

 

 

 


 

INNE KATALOGI

 

 

POLSKIE:

Katalog komputerowy Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

katalogi Głównej Biblioteki Lekarskiej

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Katalogi Biblioteki Narodowej

 

ZAGRANICZNE:

LocatorPlus / katalog National Library of Medicine (USA)

Library of Congress Online Catalog

WorldCat

ECLAS / European Commission Libraries Catalogue

Gabriel / Gateway to Europe's National Libraries

Libdex / worldwide directory of library homepages and web-based OPACs

libraries.org / library web sites and catalogues; a directory of libraries worldwide

 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.