2021-06-02

Sue Ryder: życie dla ludzi - wystawa prezentująca życie i działalność Sue Ryder

Organizatorzy wystawy:
MUZEUM SUE RYDER.


Wystawa poświęcona związanej z Polską brytyjskiej działaczce charytatywnej, której fundacja przyczyniła się do powstania około 80 domów opieki, hospicjów i oddziałów szpitalnych w kilkunastu państwach Europy, Azji i Afryki. W Polsce działa 30 takich obiektów.

        

Od 4 kwietnia w holu Biblioteki Głównej można było obejrzeć wystawę „Sue Ryder – życie dla ludzi” zorganizowaną przez Muzeum Sue Ryder w Warszawie. Przedstawia ona postać brytyjskiej wolontariuszki i działaczki charytatywnej, założycielki międzynarodowej fundacji, a także polskiej Fundacji Sue Ryder, niosącej pomoc osobom bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym. Sue Ryder przyczyniła się do powstania około 80 domów opieki, hospicjów i oddziałów szpitalnych w kilkunastu państwach Europy, Azji i Afryki, nazywanych Domami Sue Ryder. W Polsce działa 30 takich obiektów.

Miłość Sue Ryder do Polski zaczęła się podczas II wojny światowej, w trakcie której służyła w korpusie FANY przy Zarządzie Operacji Specjalnych (SOE). Jej zadaniem było wspieranie cichociemnych przygotowujących się w Wielkiej Brytanii do akcji dywersyjnych w okupowanych przez Niemców krajach. Wtedy zaprzyjaźniła się z wieloma Polakami. Po wojnie zajęła się pomocą ofiarom wojennym, chorym i potrzebującym. Organizowała transporty darów do Polski i wyjazdy wypoczynkowe dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. W 1978 roku Sue Ryder otrzymała od królowej brytyjskiej szlachectwo wraz z wybranym przez siebie samą tytułem „Lady of Warsaw”.

Obecnie Fundacja Sue Ryder w Polsce kontynuuje działalność swojej założycielki, wspierając i rozwijając Domy Sue Ryder. Organizuje zbiórki pieniędzy, koncerty i aukcje dzieł sztuki, prowadzi także sklepy charytatywne. W 2016 roku w Warszawie powstało Muzeum Sue Ryder, które przypomina o działalności tej niezwykłej kobiety, a także propaguje ideę dobroczynności. Zachęcamy do wspierania Fundacji poprzez składanie datków pieniężnych do skarbonki umieszczonej przy wystawie.

 

Źródło: muzeumsueryder.pl

Polecamy film Sue Ryder - dzieło jej życia

 


Dziękujemy władzom Uczelni oraz wszystkim sympatykom Biblioteki za obecność i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z wystawy.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.