2024-02-27

zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed

 

 1.

Analiza fitochemiczna
Cisowski W. [et al.]
1995

2.

Anestezjologia dla studentów
red. Wujtewicz M., Kwiecińska B.; [aut. Dylczyk-Sommer A. et al.]
2005

3.

Chemiczna analiza ilościowa
red.  Wesołowski M.; [et al.]
2002

4.

 

Chemiczna analiza jakościowa
red. Piękoś R.; [aut. Piękoś R. et al.]
2005

5.

 

Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych
Kraczkowska A. [et al.]
2002

6.

 

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej: dla studentów medycyny i farmacji
red. Terlecki J.
1996

7.

 

Ćwiczenia z botaniki: cytologia, histologia i organografia
red. Ochocka J. R.; [aut. rozdz. Buliński M. et al.]  
1999

8.

 

Ćwiczenia z mikrobiologii: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Werel W., Wroczyńska-Pałka M.; [zespół aut. Czajkowska A. et al.] 
2003

9.

 

Ćwiczenia z pediatrii
red. Korzon M.; [aut. Bako W. et al.]
2003

10.

 

Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki: dla studentów farmacji
red. Damasiewicz B., Kaliszan R.; [oprac. zespół aut. Damasiewicz B. et al.]
2002

11.

Kardiologia dziecięca: skrypt dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego
red. Ereciński J.
2004

12.

Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.
2006

13.

Materiały do zajęć z anatomii ośrodkowego układu nerwowego z elementami neurobiologii
red. Moryś J.
1999

14.

Neonatologia: skrypt dla studentów
red. Szczapa J.
2005

15.

Neurosurgery for medical students
Zieliński P.
2005

16.

Patofizjologia: materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego
red. Hoppe A.
2001

17.

Podstawy genetyki sądowej
Szczerkowska Z., Pawłowski R.
2002

18.

Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia)
red. Borys B., Majkowicz M.
2006

19.

Radiologia: diagnostyka obrazowa. Cz. 2
red. Studniarek M.
2001

20.

Rehabilitacja podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej
red. Szawłowski K.
1998

21.

Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
Cisowski W. [et al.]
1999

22.

Standardy postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby niedokrwiennej serca: skrypt dla studentów
Siondalski P. [et al.]
2006

23.

Wprowadzenie do nauki pediatrii
red. Korzon M.
2003

24.

Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie: dla studentów Wydziału Lekarskiego AMG
red. Suchorzewska J., Michowska M., aut. Basińska K. [et al.]
2006

25.

Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej
red. Korzon M.
1997

 26.

Wybrane zagadnienia z medycyny wieku rozwojowego
red. Korpal-Szczyrska M., Balcerska A.
2006

27.

Zarys dziejów farmacji: z elementami zagadnień metodologicznych dla studentów farmacji
Drygas A.
1994

28.

Zbiór zadań ze statystyki dla studentów Akademii Medycznej w Gdańsku
Tosik M., Bautembach I., Grzonkowski H.
2004

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.