2021-05-25

 

W ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbywał się pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece, przez cały tydzień publikowaliśmy filmy nagrane przez Bibliotekarzy oraz Gości. Podpowiadaliśmy, do kogo zwrócić się z konkretnym problemem, mogliście poznać wyjątkowe osobowości bibliotekarzy i związanych z uczelnią lekarzy. Zaprezentowaliśmy również nasze niezwykłe zbiory – zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne.

 

Przejdź do:

spotkania z autorką powieści Kraboszki
- panią Barbarą Piórkowską

 
ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE - Bibliotekarze i Lekarze

 

 

 

Zapraszając do wspólnego świętowania Tygodnia Bibliotek 2021, o sobie i swoim spojrzeniu na pracę Biblioteki opowiada nowa Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katarzyna Falow.

 

Oddział Informacji Naukowej i Promocji zachęca do korzystania z naszej biblioteki, która jest dostępna na wyciągnięcie kilku kliknięć w komputerze, a tym, którzy czują się trochę zagubieni wśród gąszczu baz, katalogów, indeksów, kolekcji, roczników i wyszukiwarek, służy pomocą i kagankiem naukowej informacji medycznej.

 

O tym, że trudne skróty i trudne słowa wcale nie muszą być niezrozumiałe, a typ analizy bibliometrycznej zależy od celu, w jakim jest sporządzana, czyli czym Pracownia Bibliograficzna zajmuje się na co dzień.

 

Niektórym przypominamy, innych informujemy, że Biblioteka GUMed to nie tylko Biblioteka Główna przy ulicy Dębinki 1. To również Filia na Wydziale Farmaceutycznym.

 

Nasi Bibliotekarze dokładają wszelkich starań, aby uczynić naukę bardziej otwartą. Dotyczy to także danych badawczych, których udostępniania coraz częściej wymagają wydawcy i instytucje finansujące badania. Jak sprawić, by dane badawcze były widoczne w Internecie? Jak sporządzić Plan Zarządzania Danymi? Pomoże wam w tym Zespół ds. Otwartej Nauki.

 

Podczas Tygodnia Bibliotek - tradycyjnie już, choć tym razem wirtualnie - zapraszamy was do naszych magazynów bibliotecznych na krótką ekspozycję starych zbiorów, unikatowych śladów historii medycyny i ciekawych dziejów naszej Uczelni.

Oddajemy głos lekarzom od lat związanym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Pół żartem, pół serio opowiadają o różnych rolach Biblioteki w życiu swoim i Uczelni.ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE - Autor i Czytelnicy

 

12 maja Dyskusyjny Klub Książki BG GUMed zaprosił na rozmowę o powieści Kraboszki pani Barbary Piórkowskiej czyli autobiograficznym zapisie doświadczenia choroby nowotworowej. Książka porusza niezwykle istotny aspekt relacji lekarz-pacjent, zwracając przy tym uwagę na zawiłości i kłopoty we wzajemnej komunikacji oraz pułapki systemu, które utrudniają zbudowanie porozumienia. Akcja książki rozgrywa się w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Kraboszki to lektura obowiązkowa stanowiąca dobry punkt wyjścia do dialogu między pacjentami, lekarzami oraz studentami medycyny o tym, jaka jest i jaka mogłaby być polska służba zdrowia.

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, poniżej załączamy wywiad z autorką powieści, panią Barbarą Piórkowską. Rozmowę prowadzi Gabriela Hryniewicz, studentka V roku kierunku lekarskiego GUMed.

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.