2021-06-02

Szpital w starych i nowych ujęciach – wystawa pocztówek z kolekcji prof. Janusza Limona

Wystawę przygotowali:
Marek Bukowski, Sylwia Scisłowska, Małgorzata Omilian-Mucharska, Zbigniew Wszeborowski, Jolanta Marchlewicz, Janina Wąsicka.
Organizatorzy wystawy: prof. Janusz Limon, Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.


Wystawa została zorganizowana  z myślą o przybliżeniu historii naszej uczelni. Pretekstem do jej stworzenia stało się przekazanie w darze dla Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zbioru widokówek z prywatnej kolekcji prof. Janusza Limona.

        

Motto wystawy brzmi: "na starych pocztówkach obok stempla pocztowego pozostaje stempel genetyczny, DNA w ślinie nadawców".

Architektura budynków dawnego Szpitala Miejskiego, późniejszego Państwowego Szpitala Klinicznego, Akademickiego Centrum Klinicznego
i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego od dawna przyciągała fotografów. Kilka miejsc na terenie powstałego na początku XX w. szpitala
zostało uwiecznionych na pocztówkach.

Pocztówki należą do zbioru przekazanego przez prof. Janusza Limona jako dar dla Muzeum GUMed. Obok oryginałów, na wystawie prezentowane są również współczesne zdjęcia, wykonane w tym samym lub możliwie zbliżonym miejscu oraz rewersy widokówek. Ponadto zbiór ten wzbogacają mapy terenów obecnego UCK oraz baner - zestawienie w jedną panoramę kilku historycznych ujęć zabudowań szpitala.


Dziękujemy władzom Uczelni oraz wszystkim sympatykom Biblioteki za obecność i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z otwarcia wystawy wraz z krótką 
relacją video
 oraz z utworzoną na podstawie wystawy prezentacją.

 

Uleczyć z niewoli – sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, związanych z historią naszej Uczelni

Autorzy:
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz (materiały archiwalne pozyskane w toku realizacji grantu z mnisw; grant nprh, 11h 11 011180, na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)
oraz: Marek Bukowski, Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Grzegorz Gronda, Jakub Rusakow, Małgorzata Omilian-Mucharska, Elżbieta Tymińska;
opracowanie graficzne: Małgorzata Omilian-Mucharska;
prace introligatorskie: Janina Wąsicka.

Organizatorzy wystawy: Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.

Wystawa została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018 (obchodzonego pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”) oraz nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie zaprezentowaliśmy sylwetki profesorów: Stanisława Hillera, Włodzimierza Mozołowskiego, Tadeusza Pawlasa oraz doktora Józefa Tymińskiego.

Łączy je nie tylko miano bohaterów walczących o niepodległość, ale także fakt, że byli związani z medycyną, a 3 z nich z naszą Uczelnią.

Fascynujące, często mało znane, fakty z życia naszych bohaterów można było poznać dzięki zaprezentowanym dokumentom, wspomnieniom z czasów ich walki o Polskę i budowania Polski niepodległej. Udostępniliśmy nie tylko wybitnie ciekawe życiorysy tych osób, ale także oryginalne, o dużej wartości historycznej dokumenty, pochodzące z uczelnianego archiwum.

Część zaprezentowanych archiwaliów i zdjęć otrzymaliśmy od prof. Wiesława Makarewicza. Materiały te pozyskał w toku realizacji grantu na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego historia zazębia się z dziejami naszej Uczelni.

Pomysł na wystawę i pamiątki rodzinne w postaci zdjęć i dokumentów, m.in. odznaczenie Krzyż Niepodległości, pochodziły od Państwa Tymińskich, których rodzina związana jest z Uczelnią od pokoleń.

Materiały uzupełniały artefakty medyczne od dra Marka Bukowskiego z  Muzeum GUMed (m. in. torba lekarska pradziadka pana doktora).

Dla zbudowania tła historycznego, na którym przedstawiliśmy bohaterów naszej wystawy, przypomnieliśmy także najważniejsze fakty z historii Legionów Polskich oraz sylwetkę nierozerwalnie z nimi związanego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mając na względzie charakter naszej Uczelni do wystawy włączyliśmy także materiały dotyczące organizacji legionowej służby zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z utworzoną na podstawie wystawy prezentacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność  i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z otwarcia wystawy i Spotkania w Bibliotece 2018:

 

Wystawa konkursowa znaków graficznych (loga) dla programu PolSenior2

Autorzy: Studenci ASP w Gdańsku
Plakat: M. Omilian-Mucharska

W dniach 28.04-11.05.2018 r. można było zapoznać się z 21 logotypami, przygotowanymi przez studentów prof. T. Bogusławskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla programu PolSenior 2, którego koordynatorem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Konkurs na najlepszy projekt loga dla programu PolSenior 2 zdecydowaną większością głosów wygrał Taner Gorkem, student z Ankary przebywający w gdańskiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Galeria projektów:

Głosowanie