2021-06-02

Twarze ksiażek – wystawa beletrystyki  

towarzysząca uruchomieniu profilu BG GUMed na facebooku
Autorka wystawy: K. Błaszkowska; plakat: M. Omilian-Mucharska

 

Czy można coś wyczytać z twarzy książek – tak jak z twarzy mijanych codziennie przechodniów?
Książki, tak jak twarze, bywają skupione, blade, nieprzeniknione, pogodne, znajome, rozpalone, srogie, szczere, zmięte, wyraziste…

Czyż nie? Sprawdźcie Państwo sami! Każda z prezentowanych na wystawie książek ma coś wypisane na twarzy…

>> zobacz listę książek zaprezentowanych na wystawie

Poczet chorób królów polskich 

Autorki wystawy: K. Błaszkowska, M. Omilian-Mucharska

Królowie polscy to bardzo różnorodna grupa, są wśród nich popadający ze skrajności w skrajność sangwinicy i cholerycy (głównie Piastowie i królowie elekcyjni) oraz zrównoważeni melancholicy (Jagiellonowie).

Szukając wspólnych cech polskich królów, zauważa się głównie otyłość. Szczególnie otyli królowie to Jan III Sobieski, Kazimierz Wielki, Stefan Batory, Zygmunt III, Stanisław Leszczyński. Przyczyną było rzecz jasna łakomstwo, np. Michał Korybut Wiśniowiecki potrafił za jednym posiedzeniem zjeść 1000 pomarańczy. Właśnie przejedzenie było prawdopodobnie powodem jego śmierci.

„Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica”

Wystawa przygotowana przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; kuratorzy wystawy: dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, dr hab. Michał Szpinda, dr Krzysztof Nierzwicki

Na wystawie zaprezentowano tablice anatomiczne (powiększone do naturalnych rozmiarów człowieka) zaczerpnięte z pierwszego podręcznika do anatomii, napisanego na podstawie sekcji zwłok ludzkich. Do przygotowania ilustracji do dzieła zaangażowani zostali artyści z kręgu Tycjana.

Twórca nowoczesnej anatomii – jak określa się często Vesaliusa – urodził się przed pięciuset laty i właśnie następujące po sobie rocznice 470-lecie pierwszego wydania „De humani corporis…”

(przypadająca w roku 2013) oraz 500-lecie urodzin i 450-lecie śmierci Vesaliusa (przypadające w roku 2014) stały się pretekstem do przygotowania niniejszej wystawy.

Pierwsze wydanie dzieła „De humani corporis fabrica” Adreasa Vesaliusa miało miejsce w 1543 roku. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada w swoich zbiorach egzemplarz drugiego wydania z roku 1555. W zbiorach Biblioteki Głównej GUMed znajduje się z kolei opublikowana w roku 1934 w Monachium pozycja zatytułowana „Andreae Vesalii Bruxellensis icones anatomicae” – reprint tablic anatomicznych z dzieła Vesaliusa.

Podkreślić należy fakt, że w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się reprezentanci anatomii, historii medycyny i historii książki. Kuratorami wystawy są bowiem Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM UMK, dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, dr Krzysztof Nierzwicki, który przybył na uroczyste otwarcie, aby przedstwić historię życia i dzieła Vesaliusa. Przeniesienie wystawy z Torunia do Biblioteki Głównej GUMed na okres od marca do maja 2014 r. stało się wynikiem współpracy Katedry Anatomii GUMed, Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed oraz Biblioteki Głównej GUMed.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia wystawy.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.