2021-06-02

Głód. Wystawa towarzysząca spotkaniu z Danielem Kasprowiczem

Autorki wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska, M. Omilian-Mucharska
Plakat i oprawa graficzna: M. Omilian-Mucharska
Zdjęcia z archiwum prywatnego Daniela Kasprowicza
Prace introligatorskie: Janina Wąsicka, Jolanta Marchlewicz

23 listopada 2017 r. w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie pod hasłem "Głogni Madagaskaru". Aby spotkać się z Danielem Kasprowiczem i posłuchać jego relacji z pracy wolontaryjnej na Madagaskarze, przybyło kilkadziesiąt osób.

Absolwent dietetyki GUMed opowiadał o problemie niedożywienia, z którym zmagają się mieszkańcy Czerwonej Wyspy, o trudach ich codziennego życia, jak również o swoich własnych przeżyciach, przyjaźniach i o tym, czego sam nauczył się od Malgaszy. Przybliżył słuchaczom specyfikę tamtejszej opieki medycznej, swojej pracy ośrodku zdrowia oraz opieki nad wychowankami Domu Dziecka w Mampikony.

Zachęcamy do zapoznania się z powstałą, na okoliczność spotkania, wystawą. Przybliża ona informacje na temat obszarów dotyczących niedożywienia, statystyk, organizacji wspierających walkę z głodem oraz sylwetkę Daniela Kasprowicza.

 

Niezwyczajni. Zaburzenia psychiczne twórczych, wrażliwych i sławnych

Autorki wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska, M. Omilian-Mucharska
Plakat i oprawa graficzna: M. Omilian-Mucharska
Prace introligatorskie: Janina Wąsicka, Jolanta Marchlewicz

W ramach XIV edycji Tygodnia Bibliotek, przebiegajacych w Bibliotece Głównej GUMed pod patronem prorektora ds. Studenckich dra hab. n. med. Tomasza Smiatacza oraz pod sparafrazowanym hasłem „Biblioteka dla psyche oczywiście”, 12 maja br. odbył się wykład dra hab. n. med. Wiesława Cubały pt. „Subtelności towarzyszące rozumieniu zdrowia psychicznego, czyli kiedy pojęcie normy nie ma zastosowania”.

Licznie przybyli goście, przedstawiciele społeczności, nie tylko akademickiej, z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dra hab. n. med. Wiesława Cubały, który przypomniał nam jak ważne jest odpowiednie wsparcie, szczególnie od osób bliskich dla tych, którzy zmagają się z problemami natury psychicznej. Podkreślił jednak, że nie wystarczy się wykazać zrozumieniem problemu. Zawsze trzeba próbować zachęcić daną osobę, aby udała się do psychologa lub psychiatry po fachową pomoc. Prelegent starał się rozwiać nasze liczne wątpliwości i chętnie odpowiadał na wszystkie pytania. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem jego wykładu.

Spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy „Niezwyczajni. Zaburzenia psychiczne twórczych, wrażliwych i sławnych”, na której zaprezentowaliśmy najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz  znane osobowości ze świata kultury,  nauki oraz showbiznesu, zmagające się z tymi schorzeniami. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że działalność twórcza ma swoją cenę.

W natłoku codziennych spraw, nadmiarze nieprzepracowywanych na bieżąco emocji także osoby wybitne zmagają się z różnymi problemami natury psychicznej. W zamian za uczucie satysfakcji, spełnienia, ale i silnego napięcia psychicznego, które nieodłącznie towarzyszy osobom uzdolnionym, zostaje im ofiarowane wyczerpanie emocjonalne,  pustka i zagubienie. Osoby te nie potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych, chociaż na co dzień dokonują rzeczy niezwykłych, za które ich niejednokrotnie podziwiamy.

Uzupełnieniem ekspozycji są zaprezentowane w gablotach książki, pochodzące ze zbiorów naszej Biblioteki, związane tematycznie ze zdrowiem psychicznym.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy do końca czerwca 2017 r. oraz do zamawiania książek (poprzez katalog online) do wypożyczenia lub skorzystania na miejscu.

Fotorelacja z wystawy i spotkania:

 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego Akademii Lekarskiej w Gdańsku

Wystawa oryginalnych dokumentów wybranych przez prof. dr hab. Janusza Limona oraz ze zbiorów Archiwum i Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; pod patronatem honorowym JM Rektor GUMed Prof. dra hab. Marcina Gruchały

Organizatorzy wystawy: prof. dr hab. Janusz Limon, Biblioteka Główna, Archiwum, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Wystawę przygotowali: dr  Marek Bukowski, mgr Małgorzata Omilian-Mucharska, lic. Grzegorz Gronda
Plakat i zaproszenie: mgr Sylwia Scisłowska
Prace introligatorskie: Jolanta Marchlewicz, Janina Wąsicka 

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w dniach  6.02-4.03.2017 r. była gospodarzem  wystawy poświęconej pierwszej inauguracji roku akademickiego w ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku, która miała miejsce właśnie w lutym 1946 roku.

Przywołana została także sylwetka pierwszego rektora Akademii Lekarskiej w Gdańsku prof. Edwarda Grzegorzewskiego, zaprezentowano tekst wygłoszonego przez niego na inauguracji przemówienia.

W gablotach wyłożono zaproszenia, korespondencję w sprawie zakwaterowania i wyżywienia gości oraz wybrane depesze i listy z gratulacjami, które bardzo licznie spłynęły na ręce ówczesnych władz Uczelni. Zachował się także maszynopis przemówienia ministra zdrowia Franciszka Litwina, przybyłego na uroczystość.

Podstawą ekspozycji był bezcenny zbiór dokumentów, odnaleziony wśród spuścizny po prof. Fryderyku Pautschu, kierowniku Zakładu Biologii i Parazytologii, prorektorze ds. nauki w latach 60. Archiwum i Muzeum GUMed dopełniły wystawę o swoje dokumenty, zdjęcia i eksponaty.

W holu Biblioteki można było obejrzeć wileńską togę prof. Kornela Michejdy, przekazaną najpierw przez Andrzeja Michejdę profesorowi Zdzisławowi Wajdzie, a następnie przez prof. Z. Wajdę jako dar dla Muzeum GUMed.  Prof. K. Michejda przybył w niej na uroczystości inauguracyjne. Na jej wzór szyte były kolejne togi władz Uczelni i profesorów.

Ekspozycję wzbogacały także: stare instrumenty chirurgiczne, powojenne przybory biurowe, pamiątki po pierwszych studentach ALG, indeksy, książeczki ćwiczeń oraz elementy stroju studenta. 

W holu Biblioteki zawisły autentyczne kadry z filmu nakręconego w czasie inauguracji. Zdjęcia z albumu prof. Jacka Adams-Raya, organizatora szwedzkiej pomocy dla ALG, przedstawiały zniszczone budynki Uczelni i Gdańsk w ruinach. Fotografie prezentujące pierwsze zajęcia, sale ćwiczeń i laboratoria pochodziły w dużej części z kolekcji przekazanej do Muzeum GUMed przez dra Leszka Portycha, ówczesnego przewodniczącego studenckiej Bratniej Pomocy.

Relacja z  uroczystego otwarcia wystawy, które miało miejsce 6 lutego 2017 r.

Powagę wydarzenia podkreśliło przybycie władz Uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. Marcinem Gruchałą na czele oraz licznego grona wykładowców emerytowanych i obecnych oraz rektorów poprzednich kadencji,  profesorów: Barbary Krupy-Wojciechowskiej, Zdzisława Wajdy, Wiesława Makarewicza, Romana Kaliszana, Janusza Morysia.

Biblioteka GUMed gościła także dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek Trójmiasta, redaktora Gazety AMG prof. Bolesława Rutkowskiego, przedstawicieli Rady Bibliotecznej i uczelnianego Stowarzyszenia Absolwentów oraz liczne grono naszej społeczności, nie tylko akademickiej. W murach Biblioteki dawno nie gościło tak wielu zacnych gości w tym samym czasie.

Wystawę uzupełniła projekcja filmu „Vivat Academia!”, nakręconego z okazji 50-lecie Uczelni,  zawierającego kadry z 1946 roku, pochodzące z Archiwum Państwowego. W czasie uroczystości rodzinne „relikwie” – pamiątki po doktorze Włodzimierzu Sobienieckim, absolwencie pierwszego powojennego rocznika, przekazały Uczelni jego córki panie Dorota Sobieniecka-Kańska i Katarzyna Wysocka-Ślesicka.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z otwarcia wystawy:

Wszystkim, którzy nie mogli osobiście odwiedzić naszej wystawy udostępniamy fotogalerię:

 

Historia budynku Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Na przestrzeni swojej ponad 70-letniej historii Biblioteka Główna nie często zmieniała swoje siedziby. Zaraz po powstaniu, w kwietniu 1945 roku rozpoczęła swoją działalność w użyczonym grzecznościowo pokoju o powierzchni 40 m2 Kliniki Chorób Wewnętrznych, gdzie szczęśliwie zachowały się regały, na których można było rozmieścić ocalałe po wojnie zbiory.

Po dwóch pionierskich latach, 4 stycznia 1947 roku sytuacja lokalowa Biblioteki bardzo się poprawiła, bowiem przeniosła się do przydzielonego jej pawilonu nr 30 o powierzchni 440 m2 znajdującego się na terenie ówczesnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1. W tej kolejnej siedzibie udało się zorganizować początkowo czytelnię na 12 miejsc i wypożyczalnię, a także rok później czytelnię studencką na 50 miejsc oraz symboliczne czytelnie: profesorską i czasopism.

Ze względu na bardzo zły stan budynku (groźba zawalenia), latem 1958 roku przeprowadzono jego remont. Trzy lata później (1961 r.), dzięki włączeniu w obręb Biblioteki sąsiedniego mieszkania, uzyskano dodatkową powierzchnię 60 m2. Jednak te wszystkie działania nie rozwiązały problemu braku miejsca dla stale powiększającego się księgozbioru, rosnącej liczby studentów i pracowników naukowych oraz bardzo trudnych warunków, w jakich Biblioteka działała.

Już od 1949 roku, ówczesny dyrektor Biblioteki dr Adam Bocheński rozpoczął usilne starania, przy pełnej akceptacji oraz wsparciu Władz Uczelni, o budowę nowej siedziby przy ul. Dębinki 1. Jednak dopiero w 1956 roku MZiOS przyznało kredyt na wstępną dokumentację, a dopiero 10 lat później, w 1966 roku, rozpoczęto prace wykonawcze, zgodnie z projektem budynku autorstwa mgr inż. arch. Andrzeja Dąbrowskiego z Miastoprojektu Gdańsk.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 1.10.1968 roku. Budynek, w którym do dzisiejszego dnia działa Biblioteka, ma konstrukcję modułową wspartą na słupach, co pozwalało i pozwala na elastyczne kształtowanie wnętrza. Budynek ma cztery kondygnacje o łącznej powierzchni całkowitej 3 979 m2, w tym powierzchnia magazynów do przechowywania zbiorów (I i II piętro) to 1 381 m2. Początkowo wyodrębniono trzy czytelnie: ogólną, naukową i czasopism, w których było łącznie120 miejsc dla czytelników.

W 1999 roku udało się przeprowadzić pierwszą renowację budynku Biblioteki. Wymieniono wówczas okna i instalację grzewczą, zmodernizowano urządzenia wentylacyjne, wymieniono instalację elektryczną, oświetlenie w czytelniach, podwieszono sufity, położono podłogi na parterze, zainstalowano nową windę do transportu książek.

Na przestrzeni kolejnych lat we wnętrzu budynku następowały kolejne zmiany. Udało się wydzielić Czytelnię Informacji Naukowej i Audiowizualną, przy kolejnych modernizacjach powstała Pracownia Multimedialna, oddzielona pełnymi ścianami od Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism, gdzie można było prowadzić szkolenia i zajęcia dydaktyczne. Z kolei pracownia Audiowizualna zamieniła się w siedzibę informatyków bibliotecznych i Pracownię Dygitalizacyjną na potrzeby realizowanego projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Ale to też już historia, której ten etap został zamknięty wraz z tegoroczną modernizacją budynku Biblioteki, otwierając jednocześnie kolejny i zapewne nie ostatni...

mgr inż. Anna Grygorowicz, Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii "Tak się zmienialiśmy"!

Głosowanie