2019-05-14

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z obchodów imprezy Nauka dla Zdrowia - Dzień Otwarty GUMed,
która jest kontynuacją Medycznego Dnia Nauki w nowej formie:

20192018

 

 
W 2019 roku...

...na stoisku pod hasłem: Podskórne tajemnice, chcieliśmy nawiązać do znajdujących się w zbiorach Biblioteki publikacji i innych materiałów pozwalających odkrywać tajemnice ludzkiego ciała.

Wszyscy, którzy tego dnia przybyli na nasze stoisko w Collegium Biomedicum, mieli okazję:
 

 1. Zapoznać się z nowoczesnymi pomocami naukowymi używanymi do nauki anatomii, m.in. atlasami 3D i modelami anatomicznymi.
   
 2. Zagrać w gry edukacyjne.
   
 3. Wziąć udział w konkursie, w którym można było wygrać książki.
   
 4. Zrobić sobie zdjęcie przy fotościance z Kostkiem – maskotką Biblioteki.
   

Ponadto uczniowie i nauczyciele, którzy przybyli na Naukę dla Zdrowia, mieli również okazję zwiedzić niedostępne na co dzień zakamarki naszej Książnicy. Była to doskonała okazja, żeby zapoznać się z ofertą GUMed-u oraz z cennymi zbiorami i pomocami naukowymi, którymi dysponuje Biblioteka.

Jak zawsze nie zabrakło książeczek dla dzieci oraz innych gadżetów uczelnianych, a także pochodzących od naszych sponsorów: firmy EBSCO oraz wydawnictw PZWL (IBUK Libra) i ABE-IPS.

Serdecznie dziękujemy odwiedzającym za przybycie, a sponsorom za wsparcie!

 

 

W 2018 roku...

...w ramach obchodów Nauki dla Zdrowia, zorganizowaliśmy wędrówkę po naszym bibliotecznym labiryncie i odkryliśmy niedostępne na co dzień zakamarki naszej Biblioteki.     

Przybyli uczniowie i nauczyciele mieli okazję:

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.