2021-10-13

ZAKOŃCZONE DOSTĘPY TESTOWE

 

Czasopisma z grupy Lancet (10.09-12.10.2021)

 

 • Child & Adolescent Health,

 • Diabetes & Endocrinology,

 • Gastroenterology & Hepatology,

 • Haematology,

 • HIV,

 • Psychiatry,

 • Respiratory Medicine,

 • Rheumatology.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z szerszymi informacjami dotyczącymi tej grupy czasopism: 

  

Complete Anatomy (26.04-30.06.2021)

Zapraszamy do testowania trójwymiarowej platformy Complete Anatomy od firmy Elsevier:

 • Bardzo dokładny, niezmiernie realistyczny i w pełni interaktywny model ludzkiego ciała (na który składa się 17.000 trójwymiarówych struktur),
 • Terminologia angielska i łacińska, pełne opisy, definicje, wymowa,
 • 1500 klinicznych filmów wideo,
 • Najbardziej zaawansowane technologie: bijące serce, rozszerzona rzeczywistość, ruch mięśni i kości, przekroje, modele mikroanatomiczne, quizy i testy,
 • Narzędzia do edytowania modeli anatomicznych, dzięki tórym można: przeprowadzić wirtualną sekcję narządów, symulować ból i zmiany patologiczne, dodawać etykiety i notatki, importować obrazy,
 • Możliwość tworzenia własnych zasobów, wykładów i kursów zgodnie z potrzebami w tzw. Curriculum Manager,
 • Możliwość udostępniania wszystkich treści, zarówno instniejących na platformie, jak i stworzonych przez wykładowcę, studentom,
 • Portfolio gotowych kursów i wykładów.
 


Tutoriale w języku angielskim:
Learn the basics
Videotutoriale
Webinars
Nauczanie histologii
Inne filmy

 


 

Acland's Video Atlas of Human Anatomy (25.04-22.06.2021)

Acland's Video Atlas of Human Anatomy – atlas zawierający ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

 

  

Visible Body (25.04-26.05.2021)

Interaktywny atlas oraz narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała zawierające:

– funkcje pozwalające na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienie pracy mięśni,
– blisko 5 tys. modeli anatomicznych wszystkich głównych organów i systemów kobiecego i męskiego ciała,
– mianownictwo angielskie i łacińskie,
– prawidłową wymowę mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy,
– dodatkowe informacje kliniczne,
– liczne testy do samooceny,
– filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.


 

 

 

Dostęp do czasopism i baz SAGE (20.04-18.05.2021)
 

1. Kolekcja Science, Technology & Medicine (STM): ponad 450 czasopism obejmujących między innymi takie dziedziny jak inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie, biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia.

W skład pakietu STM wchodzi także kolekcja 28 tytułów Royal Society of Medicine, w której znajduje się również podręcznik Handbook of Practice Management. Dostępne tytuły: Acta Radiologica; Acta Radiologica Short Reports; Annals of Clinical Biochemistry; Clinical Ethics; Clinical Risk; Experimental Biology and Medicine; Hand Therapy; Handbook of Practice Management; Health Services Management Research; International Journal of Care Pathways; International Journal of STD & AIDS; Journal of Health Services Research & Policy; Journal of Medical Biography; Journal of Medical Screening; Journal of Telemedicine and Telecare; Journal of the Royal Society of Medicine; JRSM Cardiovascular Disease; JRSM Open (formerly JRSM Short Reports); Laboratory Animals; Medicine, Science and the Law; Medico-Legal Journal; Obstetric Medicine; Phlebology; Post Reproductive Health (formerly Menopause International); Scottish Medical Journal; Tropical Doctor; Ultrasound; Vascular.

Lista tytułów w kolekcji STM
Link do platformy Sage

2. Nursing Video Collection to 75 godzin nagrań zawierających treści służące do nauczania tradycyjnych programów pielęgniarskich na poziomie licencjackim i magisterskim. Kolekcja wspiera istotne obszary edukacji pielęgniarskiej w formie szeregu demonstracji, samouczków i praktycznych filmów wideo. Uwzględniono również wywiady z aktywnymi liderami i praktykami w tej dziedzinie, aby zapewnić wgląd w fachowe podejście do nauczania podstaw medycyny.

SAGE Nursing Video Collection zawiera także narzędzie Assessment Question – zestawy dodatkowych pytań dostępnych wyłącznie dla dydaktyków, które pomogą sprawdzić wiedzę studentów lub naprowadzić ich na odpowiednie, dodatkowe źródła. Aby uzyskać dostęp do Assessment Question należy zalogować się do swojego profilu na platformie i wprowadzić kod autoryzacyjny. W celu otrzymania kodu prosimy o kontakt z biblioteką pod adresem biblbazy@gumed.edu.pl

Lista nagrań
Link do platformy

3. SAGE Research Methods Cases: Medicine & Health to baza z artykułami prezentującymi sposób, w jaki zostały przeprowadzone prawdziwe badania naukowe. Zawiera ponad 500 „case'ów” z zakresu medycyny; napisanych przez badaczy z tej dziedziny, koncentrujących się na projektowaniu badań, wyborze metod i ich zastosowaniu. Kładąc nacisk na doświadczenia badacza i podejmowanie decyzji w projektowaniu i prowadzeniu konkretnego badania, dostarczają użytkownikom ogólnych wniosków z zastosowania wybranych metod i bardziej realistycznego obrazu badań niż to, co często można znaleźć w podręcznikach. Wszystkie przypadki zawierają cele nauczania, pytania wielokrotnego wyboru i pytania do dyskusji, dzięki czemu idealnie sprawdzają się podczas zajęć.

Link do platformy

 

 

  

Writefull (10.03.9.04.2021)

Writefull to zestaw narzędzi przeznaczonych dla naukowców i studentów. Programy te mają stanowić pomoc przy tworzeniu tekstów naukowych w języku angielskim. Posługując się modelami językowymi zaczerpniętymi z milionów publikacji, Writefull sprawdza i poprawia zastosowane w tekście struktury gramatyczne, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje odpowiednie słownictwo, a także brakujące elementy cytowania.

Writefull for Word – jest to rozszerzenie dla edytora MS Word (dot. Wersji z roku 2013 lub nowszych), pozwalające na bieżące sprawdzanie poprawności pisanego tekstu. Znaleźć tu można również zestawy gotowych sformułowań i zwrotów wykorzystywanych w pracach naukowych, a także przykłady zastosowania konkretnych słów czy fraz we fragmentach pochodzących z innych tekstów.
Aby skorzystać z tego narzędzia, należy pobrać wtyczkę dostępną tutaj. Po zainstalowaniu, będzie ona widoczna na pasku w otwartym edytorze. Po jej wybraniu konieczne jest także zarejestrowanie indywidualnego konta przy użyciu swojego adresu email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Word
Przewodnik po Writefull for Word 2

Writefull for Overleaf – rozszerzenie dla przeglądarki Chrome pozwalające sprawdzać i poprawiać teksty pisane w edytorze Overleaf.
Wtyczka do pobrania na stronie Chrome web store. Wymagane jest także zarejestrowanie indywidualnego konta na swój adres email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Overleaf

 

Writefull Revise – narzędzie online sprawdzające gotowy tekst. Po wgraniu pliku, otrzymujemy sugestie, które elementy należałoby poprawić w zakresie gramatyki, słownictwa, interpunkcji i stylistyki. Sugestie te możemy zaakceptować lub nie, a następnie pobrać dokument z naniesionymi poprawkami.

Przewodnik po Writefull Revise

Writefull Cite – narzędzie online, które rozpoznaje i sugeruje, do których fragmentów tekstu należy dodać odniesienia.

Przewodnik dostępny pod powyższym linkiem – należy kliknąć przycisk „Guide” w prawym górnym rogu.
 

 

 

 

Funding Institutional (30.01-26.02.2021)

Baza ułatwia naukowcom zdobycie środków na prowadzenie badań naukowych. Zawiera dane na temat możliwości pozyskiwania grantów i finansowania od publicznych i prywatnych instytucji z całego świata, gromadzi informacje odnośnie przyznanych grantów w przeszłości, pozwala na śledzenie trendów w finansowaniu badań, a także znalezienie potencjalnych współpracowników z innych jednostek do prowadzenia wspólnych projektów.

zob. krótki poradnik

zob. film instruktażowy

 

 


 

McGraw-Hill Medical (29.06-31.07.2020)

Dostęp do 12 interaktywnych platform edukacyjnych obejmujących dziedzinowo bardzo szerokie spektrum dyscyplin medycznych. Narzędzia te zostały zaprojektowane do realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. Prezentowane bazy to zarówno zasoby wiedzy, jak i narzędzia diagnostyczne. Zawierają testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Longnecker’s Anesthesiology, 3e, Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology, 6e, Williams Hematology, 9e, Williams Manual of Hematology, 9e, The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, The Basic Science of Oncology, 5e, Hematology-Oncology Therapy, 2e, Rudolph’s Pediatrics, 23e, Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 24e, Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs, 7e, Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 10e, Schwartz’s Principles of Surgery, 10e, The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease,  Hurst's The Heart, 14e.

 


 

CABI Global Health (20.04-17.07.2020)

Global Health to baza poświęcona zagadnieniom z zakresu medycyny i zdrowia publicznego zawierająca 3,1 miliona rekordów oraz pełne teksty ponad 100.000 artykułów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą z ponad 7.300 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów opublikowanych w ponad 100 krajach w 50 różnych językach. Baza Global Health w 40% zawiera unikatowe materiały niedostępne w innych bazach danych. Baza jest uaktualniana co tydzień.

 


 

Thieme Teaching Assistant: Anatomy (20.04-31.05.2020)

Narzędzie edukacyjne zawierające ponad 2000 ilustracji i obrazów klinicznych pochodzących z serii atlasów anatomicznych Thieme (Gilroy Atlas of Anatomy; Anatomy – An Essential Textbook; Anatomy for Dental Medicine; Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System, Internal Organs, Head, Neck, and Neuroanatomy; Atlas of Anatomy) zebranych na jednej funkcjonalnej platformie.

 

 


 

GIDEON na platformie Ovid (23.03-22.05.2020)

Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network to unikalna platforma przeznaczona do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych. Idealna dla każdego, kto zajmuje się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi, w tym: klinicystów, wykładowców, mikrobiologów i innych. Ta multimedialna baza zawiera aktualne informacje oraz wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

GIDEON zawiera:
– ponad 430 tys. odniesień, 30 tys. wykresów i 4 tys. służących jako wizualne uzupełnienie przedstawionych informacji,
– opisy ponad 370 leków i szczepionek,
– recenzowane i oparte na dowodach naukowych treści opatrzone odnośnikiem do pierwotnego źródła,
– informacje o ponad 400 rodzajach chorób udokumentowanych w ponad 200 krajach.

 

 AccessAnesthesiology, AccessHemOnc, AccessPediatrics, AccessSurgery(19.02-31.03.2020)

Cztery dodatkowe moduły bazy AccessMedicine wydawcy McGraw-Hill to interaktywne platformy edukacyjne obejmujące dziedzinowo anestezjologię, onkologię, pediatrię i chirurgię, zaprojektowane do realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych.

Prezentowane bazy to zarówno zasoby wiedzy, jak i narzędzia diagnostyczne. Zawierają testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Longnecker’s Anesthesiology, 3e, Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology, 6e, Williams Hematology, 9e, Williams Manual of Hematology, 9e, The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, The Basic Science of Oncology, 5e, Hematology-Oncology Therapy, 2e, Rudolph’s Pediatrics, 23e, Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 24e, Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs, 7e, Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 10e, Schwartz’s Principles of Surgery, 10e.

 


 

An@tomedia (12.12.2019-09.01.2020)

Kompleksowy program do nauki i zgłębiania anatomii człowieka, ujęty z czterech podstawowych perspektyw (układu narządów, okolic ludzkiego ciała, dysekcji i obrazowania).

Baza jest podzielona na dziewięć podstawowych sekcji (anatomia ogólna, plecy, brzuch, klatka piersiowa, miednica, kończyny górne, kończyny dolne, szyja, głowa). Ponadto zawiera ponad 5000 zdjęć, 70 filmów i 2000 slajdów z wypreparowanymi częściami prawdziwych ludzkich ciał.

An@tomedia A New @pproach TO Medical Education Developments in Anatomy jest dedykowana szczególnie dla studentów medycyny, którzy uczą się anatomii człowieka.

 

więcej: filmiki poglądowo-instruktażowe
 

 


 

Lexicomp Online (06.11-04.12.2019)

Zintegrowana w ramach jednego interfejsu baza, będąca źródłem czytelnej, zwięzłej i aktualnej informacji o lekach.

Jest ona przeznaczona do stosowania „przy łóżku pacjenta” i zawiera m.in. dane na temat dawkowania, ostrzeżeń w stosowaniu, reakcji niepożądanych, interakcji między lekami, zaleceń stosowania, edukacji pacjenta, zatruć i toksykologii. Podzielona na 9 modułów i obejmująca swym zakresem treści z 20 baz o lekach i diagnostyce medycznej (w tym m. in. Martindale: The Complete Drug Reference) stanowi przydatne narzędzie do stosowania przez farmaceutów, lekarzy, pielęgniarki.

 
zob.: krótki poradnik

 


 

Baza video-artykułów JoVE (06.05-04.06.2019)

Pierwszy i jedyny (od 2006 roku) magazyn video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie chemii, biologii, medycyny i inżynierii. Zapewnia dostęp do ok. 10.000 recenzowanych video-artykułów Video Journal oraz ok. 700 wizualizacji Science Education. Video Journal to magazyn 13 sekcji video-artykułów mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 9 sekcji wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Dlaczego JoVE?

 • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
 • Impact Factor (IF=1.184)
 • JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7543), zdobywając 30 punktów z listy A
 • artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.

 


 

 SAGE Journals (1.04-3.05.2019)

 

Baza zawierająca aż 487 tytułów (łącznie blisko 500 000 artykułów). Wiele z nich to wiodące międzynarodowe recenzowane czasopisma ujęte w bazie Journal Citation Reports.
 

Zakres tematyczny obejmuje takie dziedziny jak: biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia, inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie i in.
 

zob. listę dostępnych tytułów

 

 


 

PSYCARTICLES (18.02-19.03.2019)

Baza jest uznanym źródłem recenzowanych naukowo pełnotekstowych artykułów z dziedziny psychologii.

Zapewnia dostęp do ponad 199 tys. pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.

Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego.

Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms®.

zob. listę dostępnych tytułów

 

 

PROQUEST EBOOK CENTRAL (6.11-15.12.2018)

Dostęp do ponad 13 tysięcy ebooków z różnych dziedzin, w tym z medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, psychologii, anatomii oraz fizjologii. Są to książki wiodących wydawców, takich jak: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Thieme, Wolters Kluwer, Oxford University Press i wielu innych.

Kolekcja dostępna jest na platformie Proquest Ebook Central, w sieci GUMed oraz poprzez serwer proxy. W celu zapisania pełnych tekstów publikacji, wymagane jest utworzenie indywidualnego konta. Bez logowania możliwe jest jedynie wyszukiwanie i czytanie książek online.

Więcej:


Dostęp do zasobów wydawnictwa CABI:

GLOBAL HEALTH (1-30.10.2018)

to baza bibliograficzno-streszczeniowa poświęcona zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego. Baza będzie dostępna poprzez platformę CAB Direct.

Baza zawiera ponad 76 900 artykułów pełnotekstowych, ale ich liczba jest systematycznie zwiększana.
W sumie w bazie znajduje się ponad 2.9 mln rekordów naukowych, gromadzonych od 1973 r.,
opublikowanych w 50 różnych językach w ponad 100 krajach.

Abstrakty dokumentów wydanych w języku innym niż angielski, są tłumaczone na angielski w celu udostępnienia informacji o badaniach dla szerokiej grupy odbiorców. Baza w 40% zawiera unikatowe materiały, które nie są udostępniane w innych bazach danych.
 

CAB EBOOKS (1-30.10.2018)

to dostęp do prestiżowych tytułów wydawnictwa CABI, udostępnionych jako rozdziały, aby w ten sposób ułatwić przeszukiwanie zawartości książek.
 
W ramach CAB eBooks dostępne są książki z następujących dziedzin: Agriculture, Animal & Veterinary, Environmental Science, Human Health & Nutrition, Leisure & Tourism, Plant Sciences.BrowZine (5.04-5.05.2018)

Jest to narzędzie, umożliwiające szybkie i wygodne wyszukiwanie czasopism elektronicznych.

Z dostępu mogą korzystać wszyscy użytkownicy proxy oraz sieci GUMed na dowolnym urządzeniu: tablecie, smartfonie, komputerze stacjonarnym lub laptopie.

zobacz ulotkę


Czasopisma wydawnictwa Sage (3.04-4.05.2018)

Około 58% zawartości udostępnianych tytułów ujęto w rankingu Journal Citation Reports® z 2016 r. (Clarivate Analytics, 2017).

Wydawnictwo udostępnia następujące kolekcje:

 • SAGE PREMIER
  Największa multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych  – dostęp do ponad 1 000 numerów recenzowanych czasopism naukowych (ponad 800 000 artykułów) oraz do materiałów od 1999 r.
   

 • SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE
  Mniejsza kolekcja, licząca 449 czasopism, skoncentrowana przede wszystkim wokół nauk ścisłych oraz medycyny.
   

 • ROYAL SOCIETY OF MEDICINE
  W jej skład wchodzi 28 tytułów (3 OA), z czego 27 to tytuły znanych i cenionych czasopism oraz podręcznik: Handbook of Practice Management.

zobacz pełną listę tytułów

zobacz broszurę


Bates’ Visual Guide to Physical Examination (7.03-3.04.2018 r.)


N
ajnowszy wideo-przewodnik dla studentów przygotowujących się do egzaminów oraz praktykujących lekarzy.

 
Baza zawiera ponad 8 godzin filmów wideo, prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne
z uwzględnieniem technik badania pacjenta od "stóp do głów" oraz materiały pomocne
w przygotowaniu do Objective Structured Clinical Examinations (OSCE).


VisualDx (7.03-3.04.2018 r.)

Jest to system wspomagania decyzji diagnostycznych, opracowany w celu zwiększenia dokładności diagnostyki, podejmowania decyzji terapeutycznych i poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Lekarze mogą szybko zbudować niestandardową diagnostykę różnicową w medycynie ogólnej lub skorzystać z zaawansowanej funkcji wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do informacji klinicznych dotyczących pacjenta i najlepszych na świecie obrazów medycznych.

Jest to także intuicyjne, multimedialne narzędzie dla studentów.


Kolekcja The Lancet na platformie ScienceDirect  (03.03-31.03.2018 r.)
 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką zawartą w 12 wybitnych tytułach, z których 9 zostało sklasyfikowanych jako najlepsze w swoich dziedzinach. W skład kolekcji wchodzą:
 

 1. The Lancet Diabetes & Endocrinology
 2. The Lancet Respiratory Medicine
 3. The Lancet Psychiatry
 4. The Lancet Haematology
 5. The Lancet HIV
 6. The Lancet Gastroenterology & Hepatology
 7. The Lancet Child & Adolescent Health
 8. The Lancet
 9. The Lancet Oncology
 10. The Lancet (North American Edition)
 11. The Lancet Infectious Diseases
 12. The Lancet Neurology


Embase wydawnictwa Elsevier (2.03-30.03.2018 r.)

Baza Embase zapewnia dostęp do najważniejszej literatury biomedycznej od roku 1947. Wszystkie artykuły są indeksowane za pomocą tezaurusa Emtree, który obejmuje ponad 71 000 preferowanych terminów, tj. 3 razy więcej niż w słowniku MeSH.

Baza zawiera:

 • ponad 8 500 czasopism z ponad 90 krajów, w tym wszystkie tytuły dostępne w MEDLINE,
 • ponad 2 900 czasopism, które nie są dostępne w MEDLINE (tj. 30% tytułów czasopism
  z dziedziny farmakologii i zagadnień związanych z medycyną kliniczną),
 • ponad 2,1 mln streszczeń z ponad 6 000 konferencji datowanych od 2009 roku.

Rocznie do bazy dodawanych jest ponad 1,5 mln rekordów.


Royal Society of Chemistry (1.12.2017-30.01.2018)

Kolekcja 45 czasopism wydawnictwa Royal Society of Chemistry.

Zasoby dostępne są z platformy wydawnictwa RSC pod adresem: http://pubs.rsc.org/

>> lista tytułów


 

Platforma Global Health oraz CAB eBooks (15.11-27.12.2017)

Global Health to baza bibliograficzno-streszczeniowa poświęcona zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego.

Baza zawiera ponad 68.000 artykułów pełnotekstowych, ale ich liczba jest systematycznie zwiększana. W sumie w bazie znajduje się ponad 2.9 mln rekordów naukowych, gromadzonych od 1973 r., opublikowanych w 50 różnych językach w ponad 100 krajach.

Abstrakty dokumentów wydanych w języku innym niż angielski, są tłumaczone na angielski w celu udostępnienia informacji o badaniach dla szerokiej grupy odbiorców. Baza w 40% zawiera unikatowe materiały, które nie są udostępniane w innych bazach danych.
 

CAB EBOOKS to dostęp do prestiżowych tytułów wydawnictwa CABI, udostępnionych jako rozdziały, aby w ten sposób ułatwić przeszukiwanie zawartości książek.
 
W ramach CAB eBooks dostępne są następujące kolekcje:

 • CAB eBooks Front File, 2014 – zawiera ponad 120 książek,

 • CAB eBooks Archive (2011-2013) – zawiera 156 tytułów,

 • CAB eBooks Archive (2008-2010) – zawiera 113 tytułów,

 • CAB eBooks Archive (2005-2007) – zawiera 158 książek,

 • CAB eBooks Archive (2000-2004) – zawiera 244 tytuły.


BMJ Best Practice (23.11-31.12.2017)
Narzędzie stworzone na bazie Cochrane Clinical Answers, ułatwiające pracownikom służby zdrowia (lekarzom i pielęgniarkom)  podejmowanie decyzji klinicznych przy łóżku pacjenta.

BMJ Best Practice udostepnia najbardziej aktualne informacje medyczne, dotyczące: diagnozy, prognozowania, leczenia i prewencji.  Wytyczne są codziennie aktualizowane przy użyciu metodologii opartej na dowodach i opinii ekspertów.

Serwis zawiera:

 • 32 specjalizacje medyczne

 • udoskonalone tabele diagnostyki różnicowej i algorytmy leczenia

 • filmy z najczęstszymi procedurami klinicznymi

 • ponad 250 zintegrowanych kalkulatorów medycznych

 • prawie 400 ulotek dla pacjentów

 • najnowsze informacje z Cochrane Clinical Answers   

Dostęp jest możliwy poprzez adres IP sieci uczelnianej.  Aby korzystać z aplikacji mobilnej i dostępu zdalnego, należy najpierw zarejestrować nowe konto lub zalogować się na istniejące korzystając z komputera podłączonego do sieci instytucji. Tylko w ten sposób system może połączyć konto osobiste z instytucją.

Zobacz instrukcję korzystania z serwisu.


InCites Benchamarking & Analytics (13.11-6.12.2017)

InCites pozwala analizować dorobek naukowy swojej Instytucji i porównywać swoją efektywność na polu naukowym z innymi uczelniami na całym świecie.
Korzystanie z narzędzia wymaga zalogowania na platformie Web of Science. Osoby, które posiadają konto na tej platformie (także do EndNote) moga logować się na dotychczasowe hasło; wszyscy inni użytkownicy, aby korzystać z InCites muszą dokonać rejestracji.

Udostępniamy Państwu specjalnie skomponowany przez firmę Clarivate Analytics materiał, wprowadzający do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych. Mają one pomóc Państwu w zapoznaniu się z narzędziem i w pełnym wykorzystaniu dostępu testowego.

Zachęcamy także do zapoznania się ze stronę internetową, która stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat narzędzia: https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/.


Bates’ Visual Guide to Physical Examination (26.09-23.11.2017)

Wydawnictwo Wolters Kluwer i Biblioteka Główna zapraszają do korzystania z dostępu próbnego do najnowszego wideo-przewodnika dla studentów przygotowujących się do egzaminów oraz praktykujących lekarzy.

 
Baza zawiera ponad 8 godzin filmów wideo, prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne
z uwzględnieniem technik badania pacjenta od "stóp do głów" oraz materiały pomocne
w przygotowaniu do Objective Structured Clinical Examinations (OSCE).


DynaMed Plus bazy nowej generacji z zakresu medycyny opartej na dowodach (22.09-15.11.2017)

Baza zawiera obiektywne analizy, sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów oraz badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych.

Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

zobacz tutorial

Baza jest dostępna także na urządzeniach mobilnych.
zobacz pobieranie i uwierzytelnianie aplikacji mobilnej

 

Bazy DynaMedPlus, Scientific & Medical ART Imagebase oraz Nutrition Reference Center (22.09-15.11.2017)

DynaMed Plus jest wyższą wersją bazy DynaMed z zakresu medycyny opartej na dowodach.
Baza jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych i zawiera: 

opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę.

Baza jest uaktualniana kilka razy dziennie i można z niej korzystać również na urządzeniach mobilnych.
 

Baza Scientific & Medical ART Imagebase, stworzona przez Nucleus Medical Art.,

zawiera kolekcję ponad 24000 ilustracji i ponad 1200 animacji o wysokiej jakości z zakresu anatomii, fizjologii, chirurgii, patologii, chorób, wad, urazów, embriologii, histologii i innych tematów medycznych.

Zawartość jest recenzowana naukowo przez specjalistów i ekspertów. Baza zawiera materiały również w innych językach niż angielski. 100 najbardziej popularnych ilustracji z zakresu anatomii i fizjologii, zostało przetłumaczonych na 14 języków, w tym również na język polski.
 

Baza Nutrition Reference Center jest przeznaczona dla studentów i specjalistów zajmujących się dietetyką i żywieniem.

Zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki

kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Baza posiada również wersję mobilną.

 Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ 


Kolekcja Science, Technology and Medicine na platformie Cambridge Core (10.04-29.05.2017)
Jest to nowy serwis wydawnictwa akademickiego Cambridge University Press, który zastąpił poprzednie platformy: Cambridge Journals Online i Cambridge Books Online, dzięki czemu po raz pierwszy wszystkie zasoby oferowane przez wydawnictwo znalazły się w jednym miejscu.

Cambridge Core udostępnia zasoby pełnotekstowe ponad 40 tytułów czasopism z zakresu nauk medycznych. Ponadto, baza zawiera liczne tytuły czasopism, z takich dziedzin jak psychologia czy nauki przyrodnicze.

Przykładowe tytuły udostępniane w bazie Cambridge Core:

 • Behavioral and Brain Sciences

 • Expert Reviews in Molecular Medicine

 • Psychological Medicine

 • Proceedings of the Nutrition Society

 • Nutrition Research Reviews

 • Infection Control and Hospital Epidemiology

 • Cns Spectrums

 • British Journal of Nutrition

 • Parasitology

 • Epidemiology and Psychiatric Sciences

 • Journal of the International Neuropsychological Society

 • Epidemiology and Infection

 • Public Health Nutrition

 • Twin Research and Human Genetics

 • International Psychogeriatrjcs

Baza jest dostępna pod adresem https://www.cambridge.org/core/


American Society for Microbiology
(3.03-25.03.2017 / e-książki; 3.03-14.04.2017 / e-czasopisma)

 • e-journals, e.g.: 
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy®

  • Applied and Environmental Microbiology®

  • Clinical Microbiology Reviews®

  • Clinical and Vaccine Immunology®

  • Molecular and Cellular Biology

 •  e-books:

  • Oral Microbiology and Immunology

  • Medical Biotechnology

  • Molecular Biology and Biotechnology: A Guide for Students

  • Molecular Epidemiology of Infectious Diseases: Principles and Practices

  • Food Microbiology: An Introduction

  • Immunology, Infection, and Immunity

  • Infectious Diseases of the Skin

  • Food Allergy

  • Urinary Tract Infections: Molecular Pathogenesis and Clinical Management

  • Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology


Czasopisma: Science Signaling oraz Science Translational Medicine (1.01.2015-31.12.2016)
 

Science
Translational
Medicine

broszura, poster

 Science
Signaling

broszura, poster


DynaMed Plus (11.05-31.07.2016)

Baza zawiera obiektywne analizy, sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych,

w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

zobacz tutorial

Baza jest dostępna także na urządzeniach mobilnych.
zobacz pobieranie i uwierzytelnianie aplikacji mobilnej


Czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group (2-30.06.2016)
Pełnotekstowa kolekcja Medical Library, Expert Opinions oraz Expert Reviews (wszystkie wydania od roku 1997!).

Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com/, a następnie wybór opcji dziedzinowej Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health, lub z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism.

Polecamy również wykorzystanie poniższych linków prowadzących do kolekcji:


Micromedex Solutions (31.03-13.06.2016)

Baza dla farmaceutów, zawierająca monografie leków, sposoby dawkowania, interakcje, struktury chemiczne...
 

Po wejściu na stronę: http://www.micromedexsolutions.com, należy kliknąć przycisk Micromedex, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.


Po zakończeniu wyszukiwania w bazie koniecznie należy się  w y l o g o w a ć
(przycisk Logout w prawym gónym rogu ekranu).
 

W ramach testu udostępniona została cała platforma z następującymi modułami:

Baza wykorzystywana jest w ponad 90 krajach Europy i reszty świata jako wsparcie w pracy farmaceutów, lekarzy oraz toksykologów, jak i w charakterze narzędzia dydaktycznego oraz wsparcia warsztatu badawczego na potrzeby pracowników akademickich i studentów. Serwis jest stale aktualizowany w oparciu o rygorystyczny proces edytorski na podstawie zagregowanej międzynarodowej literatury medycznej oraz obejmuje szereg źródeł wiedzy uznanych w międzynarodowym środowisku farmaceutycznym i medycznym.


DynaMed Plus (5.10-31.12.2015) -  baza nowej generacji z zakresu medycyny opartej na dowodach.

Baza zawiera obiektywne analizy, sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

W bazie znajdują się:

 • opisy przypadków i rekomendacje

 • ilustracje i zdjęcia

 • wyselekcjonowana zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite*

 • precyzyjne rezultaty

 • przeglądy ekspertów

 • specjalistyczna tematyka

Baza jest dostępna także na urządzeniach mobilnych.


JAMA Oncology (08.06-31.12.2015)eBooks Clinical Collection (20.10-16.11.2015)


Kolekcja zawiera  2.677 książek elektronicznych wiodących wydawców z różnych specjalności medycznych, biomedycyny i ochrony zdrowia. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnej zawartości.

Książki w większości mogą być ładowane na czytniki książek elektronicznych, a duże fragmenty mogą być drukowane i zapisywane.

zobacz listę dostępnych tytułów


Taylor & Francis Group (5.11-15.11.2015)


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bezpłatnego dostępu pełnotekstowego do wszystkich czasopism medycznych wydawnictwa Taylor & Francis Group, w tym czasopism wydawanych przez Informa Healthcare.

Dostęp będzie aktywny dla wszystkich użytkowników, którzy posiadają już swoje konto lub zarejestrują się na stronie Taylor & Francis Online account.

Więcej informacji na temat portfolio medycznego wydawnictwa Taylor & Francis Group mogą Państwo uzyskać na stronie http://explore.tandfonline.com/content/med/medicine-hub/

Zachęcamy również do zapoznania się z kolekcją Taylor & Francis Expert Collection (Expert Reviews oraz Expert Opinions), której czasopisma również oferowane są w ramach dostępu.

Poprzez kliknięcie w link http://tandf.msgfocus.com/q/16vsZMUfVRC/wv mogą Państwo przejść do oryginalnej wiadomości wydawnictwa dotyczącej powyżej przedstawionej propozycji.


Access Pediatrics (14.07-14.09.2015)

Aktualizowana na bieżąco baza jest doskonałym źródłem informacji na temat diagnozowania, leczenia i sposobów postępowania z małymi pacjentami.

  
wejście

Access Pediatrics zawiera kolekcję 26 ksiażek, w tym m.in.: Rudolph's Pediatrics, Color Atlas of Pediatric Dermatology, Neonatology, Diagnostic Imaging of Infants and Children, serię Pediatric Practice.

Ponadto baza oferuje również bogatą bibliotekę grafik i filmów video na temat rozmaitych sposobów postępowania oraz procedur medycznych.

zobacz broszurę informacyjną


DynaMed Plus (01.06-31.07.2015)

Baza zawiera obiektywne analizy, sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

W bazie znajdują się:

 • opisy przypadków i rekomendacje

 • ilustracje i zdjęcia

 • wyselekcjonowana zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite*

 • precyzyjne rezultaty

 • przeglądy ekspertów

 • specjalistyczna tematyka

Baza jest dostępna także na urządzeniach mobilnych.


Bates Visual Guide (06.05-30.06.2015)

5. edycja audiowizualnego przewodnika, służącego jako kompletne narzędzie do nauczania studentów medycyny i przygotowania ich do kontaktu z pacjentami. Baza zawiera ponad 8 godzin filmów wideo prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania pacjenta „od stóp do głów” oraz materiały pomocne w przygotowaniu do ObjectiveStructuredClinicalExaminations (OSCE).


 Cambridge Journals Full Collections  (03.04-05.07.2015)

zobacz instrukcję, jak korzystać z serwisu czasopism

 


OvidMD (08.05-30.06.2015)

Platforma wyszukiwawcza na urządzenia stacjonarne i mobilne umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie bazy UpToDate oraz zasobów na platfomie OvidSP (Medline-Ovid, czasopisma i książki wydawnictwa LWW). Dodatkowo oferuje m.in. funkcje:

 • CalculatorsCalculators: wyliczanie właściwej dawki leku,

 • National Guidelines: sprawdzone klinicznie zalecenia praktyki lekarskiej (EBM), zebrane przez Agencję do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Badań w USA,

 • A to Z Drug Facts: kompletne informacje dotyczące leków: dawkowanie, skutki uboczne, wskazania i zastosowania terapeutyczne.


LWW Health Library (08.05-30.06.2015)

Platforma edukacyjna integrująca różnego rodzaju źródła: podręczniki, studia przypadków, materiały graficzne. Dostępne są dwie kolekcje:

 • Medical Education 12 podręczników dziedzin: Anatomy, Embryology, Histology, Neuroscience,

 • PhysicalTherapy 23 bestsellerowe podręczniki i doskonałej jakości filmy poświęcone fizjoterapii.


LippincottNursingProcedures (08.05-30.06.2015)

"UpToDate dla pielęgniarstwa"! Narzędzie przedstawiające procedury przygotowane przez ekspertów LWW w trzech dziedzinach: Nursing, PhysicalTherapy, Respiratory Therapy.


Acland's Video Atlas of Human Anatomy (08.05-30.06.2015)

Atlas wideo, który zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała.
Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. R. Aclanda. Atlas jest pomocnym narzędziem dla stażystów, wykładowców i studentów. Trójwymiarowe, rotujące modele anatomiczne, stworzone z wykorzystaniem prawdziwych preparatów ze zwłok ludzkich, dają użytkownikom możliwość oglądania materiałów wyjaśniających biomechanikę poszczególnych części ciała człowieka oraz słuchania komentarzy.


Kolekcja czasopism wydawnictwa Royal College of Nursing z zakresu pielęgniarstwa
(20.05.-10.06.2015)

Jest to jedyna tego typu kolekcja czasopism, w której każdy tytuł porusza inny aspekt opieki pielęgniarskiej. Poszczególne tytuły dedykowane są między innymi opiece nad dziećmi i młodzieżą, opiece nad osobami chorymi na nowotwory, opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz opiece nad osobami starszymi.

W skład kolekcji wchodzi 10 następujących tytułów:


Kolekcja książek na platformie Ovid SP (8.05-31.05.2015)

Dostęp do 322 książek z zakresu pielęgniarstwa oraz do tytułów: Oxford Handbook of Adult Nursing, Oxford Textbook of Clinical Nephrology, Practical Manual of Renal Medicine, A: Nephrology, Dialysis and Transplantation.


Scriver's OMMBID  (26.04-26.05.2015)
(The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases), wydawcy McGraw Hill, to kompendium wiedzy na temat chorób genetycznych wrodzonych oraz szeroko rozumianej genetyki. Jest przydatnym narzędziem dla tych, którzy zajmują się przyczynami i leczeniem chorób dziedzicznych.

Baza jest tworzona w oparciu o powszechnie znane publikacje The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases oraz Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care.

Oprócz pełnych tekstów obu publikacji OMMBID oferuje szereg dodatkowych materiałów, takich jak: aktualizowane na bieżąco rozdziały książek, nowo dodane rodziały/sekcje książek, wysokiej jakości zdjęcia, ilustracje, animacje, blog.

  http://ommbid.mhmedical.com/

 Cambridge Books Online (3-30.04.2015)

zobacz instrukcje, jak korzystać z serwisu: książek


Reaxys Medicinal Chemistry (26.02-17.03.2015)

Baza faktograficzno-bibliograficzna z zakresu chemii i nauk pokrewnych.
Help directly in Reaxys strona oferującą tutoriale, przewodniki, materiały wideo.


 eBooks Clinical Collection (3.11-3.12.2014)

Kolekcja 2.145 książek elektronicznych wiodących wydawców z różnych specjalności medycznych, biomedycyny i ochrony zdrowia, wydanych w latach 2008-2014. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnej zawartości.

Książki w większości mogą być ładowane na czytniki książek elektronicznych, a duże fragmenty mogą być drukowane i zapisywane.

zobacz listę dostępnych tytułów


Micromedex Solutions For Pharmaceutical Professionals (15.09-15.11.2014)

W ramach dwumiesięcznego testu udostępniona została cała platforma z następującymi modułami:


 Bone & Joint360  (4.04-4.10.2014)


Czasopismo podsumowujące światową literaturę ortopedyczną. Umożliwia szybkie dotarcie do podsumowania najnowszych badań opublikowanych w najważniejszych czasopismach medycznych i zapoznanie się z ważnymi odkryciami w dziedzinie ortopedii.


Bates Visual Guide (28.04-7.07.2014)
To 5. edycja audiowizualnego przewodnika, służącego jako kompletne narzędzie do nauczania studentów medycyny i przygotowania ich do kontaktu z pacjentami.
Baza zawiera ponad 8 godzin filmów wideo prezentujących praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania pacjenta „od stóp do głów” oraz materiały pomocne w przygotowaniu do Objective Structured Clinical Examinations (OSCE).


Acland's Video Atlas of Human Anatomy (28.04-7.07.2014)
– atlas wideo, który zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała.

Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. R. Aclanda. Atlas jest pomocnym narzędziem dla stażystów, wykładowców i studentów. Trójwymiarowe, rotujące modele anatomiczne stworzone z wykorzystaniem prawdziwych preparatów ze zwłok ludzkich, dają użytkownikom możliwość oglądania materiałów wyjaśniających biomechanikę poszczególnych części ciała człowieka oraz słuchania komentarzy.

zobacz więcej informacji o bazie


LWW Health Library (28.04-7.07.2014)
zapewnia dostęp do elektronicznej edycji podręczników wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins oraz szerokiej gamy materiałów dodatkowych wspierających proces nauczania (m.in.  wideo procedur medycznych, studia przypadków, bank quizów).

Kolekcje książek:
Basic Sciences Collection: 20 podręczników
Integrated Pharmacy Collection: 30 podręczników
Osteopathic Medicine Collection: 7 podręczników
Premium Pharmacy Collection: 31 podręczników

zobacz więcej informacji o bazie

 CINAHL Complete (08.04-08.06.2014)
Jest to pełnotekstowa baza anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association z takich dziedzin jak: pielęgniarstwo, biomedycyna, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

Zawiera pełne teksty ponad 1.300 czasopism indeksowanych w CINAHL® z archiwami od 1937 r. Oferuje także dostęp do książek na temat ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybranych materiałów konferencyjnych, standardów opieki, programów do celów edukacyjnych, rozdziałów książek i materiałów audiowizualnych.


 Rehabilitation Reference Center (08.04-08.06.2014)
jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii.
Baza obejmuje ponad 450 przeglądów klinicznych, informacje o ponad 150 instrumentach badawczych i ponad 11.700 lekach, ok. 9.800 obrazów ćwiczeń, ok. 1.500 tematów z zakresu edukacji pacjentów, encyklopedie, wytyczne z National Guidelines Clearinghouse i wiele innych danych. 

Przeglądy Kliniczne zawierają dowody naukowe zebrane w procesie systematycznej wnikliwej obserwacji i monitoringu, a pisane są i recenzowane przez zespół zawodowych terapeutów EBSCO. Każdy przegląd zawiera: ocenę i plan opieki, przyczyny i czynniki ryzyka, docelowe rezultaty i pomiary, badania, utrzymanie stanu zdrowia i zapobieganie, ogólne przeciwwskazania/środki ostrożności. 


Pełna kolekcja czasopism wydawnictwa IOS Press (8.04-4.06.2014)
(111 tytułów), obejmująca m.in. dziedziny:

 • Neurosciences

 • Pediatrics

 • Rehabilitation & Assistive Technology

 • Life & Behavioural Sciences

 • Biochemistry, Medicine & Health


Clinical Access (3.04-3.05.2014)


PEMSoft na platformie EBSCOhost (31.09-31.10.2013)

 • PEMSoft jest medyczną biblioteką i mulimedialnym systemem wspomagania decyzji w leczeniu i diagnozowaniu chorób u dzieci i młodzieży. Baza jest źródłem informacji opartych na dowodach naukowych, a jej zawartość jest na bieżąco aktualizowana przez zespół 50 lekarzy pediatrów oraz kilkuset współpracujacych klinicystów z całego świata.

 
Baza zawiera następujące moduły:

 1. moduł Resus – interaktywny system do ustalenia protokołów reanimacji w oparciu o wiek, wagę i wzrost dziecka, zawiera kalkulator do ustalenia dawkowania leków, wlewów dożylnych, rozmiar narzędzi i aparatury medycznej

 2. moduł MD+Calc – interaktywny narzędzie zawierające wzory i systemy punktacji pomocne w diagnozowaniu i leczeniu dzieci w stanie krytycznym

 3. moduł Signs&Symptoms – zapewnia szybką nawigację po całej bazie PEMSoft w oparciu o objawy i symptomy

 4. moduł Quick Refernce – zawiera normy i informacje na temat chemii podstawowej i fizjologii w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej, oddychania, żywienia, płynów itp.

 5. moduł Triage – zawiera standardy do oceny stanu pacjenta w oparciu o skalę pięciostopniową

 6. moduł Tox – zawiera podstawową informację na temat częstych zatruć, inhalacji i połknięć ciał obcych u dzieci


eBooks Clinical Collection (5.11-5.12.2013) 

Kolekcja zawiera około 2.000 książek elektronicznych wiodących wydawców z różnych specjalności medycznych, biomedycyny i ochrony zdrowia, wydanych w latach 2008 - 2013. Starsze wydania są na bieżąco zastępowane nowszymi tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najbardziej aktualnej zawartości.

Książki w większości mogą być ładowane na czytniki książek elektronicznych, a duże fragmenty mogą być drukowane i zapisywane.


zasoby wydawnictwa Thieme (28.10-28.11.2013)

zobacz więcej o zasobach Thieme


pełne zasoby platformy Web of Knowledge (11.10-18.11.2013)

 • Data Citation Index - dane z międzynarodowych repozytoriów,

 • Current Contents Connect - dane bibliograficzne oraz pełne spisy treści wiodących światowych czasopism i książek,

 • BIOSIS Citation Index - informacje dot. badań biomedycznych, nauki o zwierzętach, rolnictwa i innych dziedzin nauk o życiu,

 • Book Citation Index - informacje z książek naukowych,

 • Derwent Inovations Index - informacje patentowe.


Acland's Video Atlas of Human Anatomy (10.10-18.11.2013)

AclandAnatomy to wideo atlas, który zawiera ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr R. Aclanda, najważniejsze nazwy pojawiają się również w formie napisów. Dostępna jest transkrypcja komentarzy.

Zawartość atlasu można przeszukiwać. Atlas został uzupełniony o pytania powtórkowe, dzięki którym można poznać poziom swojej wiedzy. Wyniki są zapisywane w dziennych raportach.


Na platformie EBSCOhost (25.09-14.11.2013)

 • MEDLINE®Complete to najobszerniejsza baza pełnotekstowych czasopism medycznych zawierająca ponad 5.400 tytułów wraz z archiwami począwszy od 1865 r. (więcej o bazie...)

(wejście przez EBSCOhost Web)

 • DynaMed to baza danych z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine) przeznaczona dla szpitali, placówek służby zdrowia, lekarzy-praktyków do wykorzystania "przy łóżku pacjenta” oraz specjalistów i pracowników naukowych związanych ze służbą zdrowia. (więcej o bazie...) 


Na platformie EBSCOhost (25.05-15.06.2013)

 • New Scientist Archive wraz z pełnymi tekstami artykułów z czasopisma New Scientist począwszy od 1997 r. do numerów bieżących (z dwumiesięcznym okresem embarga)

 • kolekcja1.727 tytułów e-książek, w tym 1.508 z dziedziny: zdrowie i medycyna.


e-książki i baza Amirsys Imaging Reference Center  na OvidSP  (5.05-5.06.2013)

kolekcja 58 książek z serii Diagnostic Imaging, Diagnostic Pathology, Speciality Imaging i Expertddx wydawnictwa Amirsys Publishing Inc.;

zobacz wykaz tytułów wraz z linkami

baza Amirsys Imaging Reference Center - unikatowe, wizualne narzędzie diagnostyczne, które dostarcza kompleksowe i aktualne informacje z zakresu radiologii; dostęp: platforma OvidSP, zakładka Amirsys.

Baza zawiera:

 • ponad 70,000 wysokiej jakości dostępnych wyłącznie w Amirsys (zastrzeżonych) obrazów radiologicznych, w tym skany CT, MRI, ultrasound, X-ray, oraz spejalistycznych grafik

 • ponad 4,000 opartych na dowodach naukowych (evidence-based) opracowań diagnostycznych przygotowanych przez czołowych ekspertów z zakresu diagnostyki obrazowej, wspieranych przez ponad 40,000 odniesień do literatury czasopiśmienniczej

Baza umożliwia:

 • wyszukiwanie oraz przeglądanie diagnoz, spejalizacji medycznych (np.ginekologia, pediatria), a także układów narządów (np. sercowo-naczyniowy)

 • drukowanie oraz eksportowanie treści i obrazów do formatu PowerPoint.

zobacz przewodnik po bazie Amirsys


Oxford Medicine Online (3.03-20.04.2013)

Oferuje on dostęp do 358 książek, zarówno dla studentów, jak i lekarzy na każdym etapie ich kariery zawodowej. Polecamy m.in. następujące serie:


indeks cytowań Book Citation Index w bazie Web of Science (26.10-30.12.2012)

Dodanie do Web of Science narzędzia Book Citation Index (zakres od 2005 r.) umożliwia uzyskanie szerszych wyników przeszukiwania bazy w ramach wybranego tematu, dzięki jednoczesnemu dostępowi do cytowań w obrębie czasopism, materiałów pokonferencyjnych i książek.

Możliwe jest również sprawdzenie, jak cytowane są konkretne książki lub rozdziały w książkach - w tym celu należy przeszukać bazę po autorze lub tytule książki/rozdziału w książce, wybierając spośród Citation Databases jedynie Book Citation Index.


zasoby wydawnictwa Thieme (12.11-31.12.2012)


Platforma ebrary (13.11-12.12.2012)
udostępniającą bogatą kolekcję e-książek z dziedziny medycyny oraz pielęgniarstwa i nauk pokrewnych.

zobacz przewodnik po platformie ebrary

zobacz wszystkie aktualne dostępy testowe


Elibrary.com.pl (24.10-30.11.2012)

 

Publikacje polskojęzyczne:

Anestezjologia i medycyna ratunkowa (3 tytuły)
Chirurgia i ortopedia (10)
Choroby wewnętrzne (16)
Dermatologia (8)
Diagnostyka obrazowa (7)
Dietetyka (1)
Farmakologia i diagnostyka laboratoryjna (3)
Fizjoterapia i rehabilitacja (12)
Ginekologia i położnictwo (2)

LEP (6)
Medycyna rodzinna (1)
Nauki przedkliniczne (16)
Neurologia (3)
Okulistyka (4)
Pediatria (7)
Pielęgniarstwo (6)
Słowniki (2)
Stomatologia (7)
Weterynaria (17)

English collection:

Chinese Alternative Medicine (2)
Dentistry (7)
Medicine (113)
Nursing (15)
Ophthalmology (2)
Pharmacy (1)
Physiotherapy (3)
Pediatry (2)
Surgery (19)

Szczególnie polecamy:

 • Kurlej, Wiesław: Anatomia dla stomatologów

 • Drake, Richard: Anatomia GRAY. Podręcznik dla studentów t. I-III

 • Maciejewski, Ryszard: Anatomia Gray. Pytania testowe.Tom 1-3

 • Hansen, John: Anatomia Nettera do kolorowania

 • Netter, Frank: Atlas anatomii człowieka Nettera, wyd III

 • Netter, Frank: Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne

 • Carr, Jacqueline: Atlas hematologii klinicznej

 • Townsend, Courtney: Chirurgia Sabiston, tom.1-3

 • N.A. Boon, N. R. Colledge, B. R. Walker: Choroby wewnętrzne Davidsona. Tom 1-3

 • Graham-Brown, Robin: Dermatologia. Podręcznik i atlas

 • Brunzel, Nancy: Diagnostyka laboratoryjna. Tom I -II

 • Dorland, W. A: Dorland Medyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski

 • Torabinejad, Mahmoud: Endodoncja

 • Zabel, Maciej: Histologia. Zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii

 • Lindert, Olaf: LEPETYTORIUM Ginekologia i położnictwo

 • M. N. Opiłka: LEPetytorium. Chirurgia

 • Sieroń, Dominik: LEPetytorium. Pediatria

 • P. Pampuszko, L. Niebrój: LEPetytorium. Prawo medyczne. Bioetyka

 • Fritz, Sandy: Masaż leczniczy. Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa

 • Coulthard, Paul: Master Dentistry. Choroby błony śluzowej jamy ustnej, radiologia, chirurgia stomatologiczna

 • Murray, Patric: Mikrobiologia

 • Nolte, John: Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia tom 1-

 • Loevner, Laurie: Mózg. Seria diagnostyka obrazowa. Przypadki kliniczne

 • Marcdante, Karen: Nelson Pediatria. Tom 1

 • J. J. Kański: Okulistyka kliniczna

 • Profit, William: Ortodoncja współczesna t. 1-2

 • Bontrager, K. L.: Pozycjonowanie w radiografii klasycznej dla techników elektroradiologii

 • Saad, Nael: Radiologia naczyniowa i interwencyjna. Seria Diagnostyka Obrazowa Przypadki Kliniczne

 • Kwolek, Andrzej: Rehabilitacja medyczna, wyd. II, tom 1.

 • P. Heasman: Stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, ortodoncja, periodontologia, protetyka.

 • Chaitow, Leon: Techniki energii mięśniowej. Zaawansowane techniki terapii tkanek miękkich


AccessPharmacy (16.10-14.11.2012)

 • kolekcję podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii, w tym m.in.

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12e,
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8e,
Ganong's Review of Medical Physiology, 24e,

 • ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków,

 • ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów,

 • ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania,

 • filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków,

 • multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców;

 • szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics.

zobacz broszurę informacyjną, prezentację bazy


AccessPhysiotherapy (16.10-9.11.2012)
m.in. kolekcję 19 podręczników z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji, patologii i ortopedii,
w tym:

 • Therapeutic Modalities in Rehabilitation, 4e,

 • Pharmacology for the Physical Therapist,

 • Concise Pathology, 3e,

 • Anatomy & Physiology Revealed,

 • Emergency Orthopedics, 6e.

zobacz broszurę informacyjną


MEDLINE®Complete (19.09-09.11.2012)

MEDLINE®Complete na platformie EBSCOhost  - najobszerniejszej z dostępnych bazy pełnotekstowych czasopism medycznych.

MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Najważniejsze czasopisma pełnotekstowe zawarte w bazie:

 • BMJ: British Medical Journal (okres embarga – 90 dni), pełne teksty od 1865 r.

 • Gut (okres embarga – 90 dni), pełne teksty od 1967 r.

 • Heart (okres embarga – 90 dni), pełne teksty od 1996 r.

 • Thorax (okres embarga – 90 dni), pełne teksty od 1955 r.

 • Diabetes (bez embarga), wydania od 1952 r.

 • Diabetes Care (bez embarga), wydania od 1978 r.

 • American Journal of Clinical Pathology (bez embarga)

 • Gerontologist (bez embarga)

 • Journal of Clinical Oncology (bez embarga)

 • Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (bez embarga)

 • American Family Physician (bez embarga)

 • American Surgeon (bez embarga)

 • Annals of Internal Medicine (bez embarga)

 • CMAJ: Canadian Medical Association Journal (bez embarga)

 • Genetics (bez embarga)

 • Hematology (bez embarga)

 • New England Journal of Medicine (okres embarga – 90 dni)

 • Rhinology (bez embarga)

 • Topics in Stroke Rehabilitation (bez embarga)

 • American Journal of Clinical Pathology (bez embarga)

 • Journal of Clinical Oncology (bez embarga)

 • BMJ: British Medical Journal (okres embarga – 90 dni)

 • Journal of Epidemiology (bez embarga)

 • Journal of Experimental Hematology (bez embarga)

 • Journal of Nuclear Medicine (bez embarga)

 • Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (bez embarga)

 • Topics in Stroke Rehabilitation (bez embarga)

 • Diabetes (bez embarga)

 • Diabetes Care (bez embarga)

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie:
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete


Czasopisma wydawanictwa IOS Press (14.03-15.06.2012)


Zasoby w serwisie EBSCO (10.05-30.06.2012)

 • The Scientific & Medical ART Imagebas
  Bogaty zasób medycznych obrazów, filmów oraz interaktywnych pomocy naukowych.

 • Searchasaurus - Elementary School
  Serwis z polskim interfejsem dla uczniów szkół podstawowych do wyszukiwania informacji według słów kluczowych i najbardziej popularnych zagadnień z wielu dziedzin nauki.

 • Kid Search - Middle & Elementary School
  Baza dla dzieci i młodzieży udostępniająca słownik The American Heritage Children's Dictionary, encyklopedię Funk & Wagnalls New World Encyclopedia oraz naukowe zasoby dla nauczycieli; umożliwia przeszukiwanie według słów kluczowych, zagadnień oraz typu dokumentu.

 • Student Research Center
  Baza dla uczniów szkół średnich umożliwiająca przeszukiwanie według słów kluczowych, tematów i typów dokumentów; udostępnia również encyklopedię Columbia Encyclopedia, słownik New Oxford American Dictionary oraz bazy naukowe dla nauczycieli.

 a także bazy danych bezpośrednio na platformie EBSCOhost:

 • Middle Search Main Edition

 • Middle Search Plus
  Bazy Middle Search udostępniają pełne teksty popularnych magazynów adresowanych do uczniów szkół średnich; dostępne są w nich również pełnotekstowe wersje tysięcy biografii i esejów historycznych oraz zbiór obrazów, na który składa się ponad 453 tys. fotografii, map i flag. 

 • Funk & Wagnalls New World Encyclopedia
  Baza udostępnia ponad 25 000 wpisów encyklopedii obejmujących szeroki zakres różnorodnych tematów.

 • Professional Development Collection
  Baza zaprojektowana dla pedagogów; udostępnia najszerszy zbiór pełnotekstowych czasopism edukacyjnych na świecie - ok. 520 wysokiej jakości czasopism, z czego blisko 350 to tytuły recenzowane naukowo; zawiera także ponad 200 raportów edukacyjnych.

 • Primary Search
  Udostępnia pełne teksty ponad 70 popularnych magazynów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych.

 • TOPICsearch
  TOPICsearch zawiera ponad 60 000 pełnych artykułów z ponad 399 zróżnicowanych źródeł, w tym międzynarodowe i lokalne gazety, niezrównany zbiór periodyków, biografii, informacji rządowych, publicznych badań opinii, recenzji książek i broszur EBSCO.


Scientific American online (29.05-30.06.2012)

Czasopismo Scientific American już od 167 lat przekazuje unikalne komentarze i artykuły odnośnie inspirujących odkryć w nauce i technologii . Z racji, że jest to najdłużej publikowany magazyn w Stanach Zjednoczonych, czytelnicy z całego świata śledzą publikacje Scientific American po to, aby zrozumieć jak nauka i technologia kształtują naszą przyszłość. Zawartość to artykuły laureatów nagród Nobla oraz czołowych dziennikarzy z różnych obszarów nauki, z naciskiem na pojawiające się trendy i nowości.

cover image


ARTstor (6.05-7.06.2012)
zasoby zdjęć do wykorzystania w celach edukacyjnych

zobacz: demo, pomoc, indeks tematyczny, blog,
aplikację na telefon


UpToDate (01.03-31.05.2012)
 

Baza UpToDate, źródło informacji klinicznej do korzystania "przy łóżku pacjenta".

więcej informacji o bazie About UpToDate


Czasopisma wydawnictwa Nature (01.03-31.04.2012)

Czytelnicy mogą korzystać z blisko stu tytułów z następujących grup czasopism:

 • Nature Research Journals

 • Nature Reviews Journals

 • Scientific Americanx

 • Academic Journals

Wykaz tytułów dostępny jest na stronie wydawcy: http://www.nature.com/siteindex/index.html


Medline Complete (06-31.03.2012)
Baza oferuje dostęp do pełnych tekstów około 1.900 czasopism indeksowanych w Medline, z czego ok. 1.000 tytułów nie jest dostępne w bazach Academic Search Complete i Health Source.

Medline Complete zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.400 czasopism medycznych i biomedycznych z archiwami od 1857 r. i stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Więcej informacji o bazie znaleźć można w serwisie EBSCO.


Publikacje wydawnictwa Thieme (05-26.03.2012)
Zachęcamy do zapoznania się m.in. z czasopismami i książkami elektronicznymi:


MD Consult(17.10.2011-14.01.2012)
platforma firmy Elsevier mająca za zadanie wspieranie pracy klinicystów w procesach diagnozowania i leczenia, poprzez oferowanie dostępu do:

 • narzędzia First Consult zawierającego informacje o postępowaniu w konkretnych przypadkach klinicznych,

 • ponad 50 książek,

 • pełnych tekstów artykułów z ponad 80 czasopism medycznych, w tym Clinics,

 • informacji o lekach w odniesieniu do ich zastosowań klinicznych,

 • bazy ponad 50 tys. zdjęć, a także ilustracji i filmów video.

zobacz prezentację platformy


Elsevier E-Texbooks - (21.10-20.12.2011)

W skład kolekcji wchodzi, 107 e-książek z różnych dziedzin medycyny (w tym m.in. Gray's Anatomy).


F1000 - (17.10-17.12.2011)

Baza (aktualizowana codziennie) zawierająca przeszło 100 tys. ocen najważniejszych publikacji naukowych z zakresu biologii i medycyny. Artykuły, pochodzące z ponad 3 tys. recenzowanych czasopism, są wybierane i oceniane przez ponad 10 tys. naukowców z całego świata. Aby w pełni wykorzystać możliwości bazy, warto się zarejestrować.

zobacz jak się zarejestrować, jak korzystać z bazy


Platforma ebrary - (07.11-02.12.2011)

 
Bogata kolekcja e-książek z dziedzin:

 • Medycyna (ok. 2400 tytułów),
 • Pielęgniarstwo i nauki pokrewne (ok. 2 600 tytułów),
 • Nauki przyrodnicze (ok. 3 200 tytułów),
 • Psychologia & Socjologia (ok. 2 900 tytułów).

 zobacz przewodnik po platformie ebrary


BioOne – (17.10- 25.11.2011)
Pełnotekstowa baza oferująca artykuły z czasopism naukowych z dziedziny biologii, ochrony środowiska i ekologii.

zobacz ulotkę informacyjną o BioOne


Bazy wydawnictwa Alexander Street Press (17.10- 17.11.2011)

 • Nursing Education in Video - unikalny zbiór video stworzony specjalnie w celu edukacji pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa oraz innych pracowników opieki zdrowotnej,

 • Counseling and Therapy in Video - ponad 300 godzin filmów szkoleniowych, materiałów z autentycznych sesji terapeutycznych prowadzonych przez wybitnych psychiatrów, psychologów i pracowników socjalnych.


 Access Pediatrics (06.09-10.11.2011)

Biblioteka zaprasza do korzystania z oferowanego, we współpracy z firmą ABE-IPS Sp. z o.o., dostępu testowego do Access Pediatrics - multimedialnej platformy e-learningowej z zakresu pediatrii dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny.


Access Pediatrics to:

podręczniki:


wejście

 • Rudolph’s Pediatrics, wyd. 22

 • Neonatology, wyd. 6

 • Current Diagnosis and Treatment: Pediatrics, wyd. 20

 • Texas Children’s Hospital Handbook of Pediatrics and Neonatology

 • Pediatric Emergency Medicine, wyd. 3

 • Pediatric Practice, Infectious Diseases

 • Pediatric Practice, Sports Medicine

 • Pediatric Practice: Endocrinology

 • Pediatric Practice: Neurology

 • Current Procedures: Pediatrics

atlas - Color Atlas of Pediatric Dermatology, wyd. 4

animacje i filmy video na temat rozmaitych sposobów postępowania oraz procedur medycznych, również z zakresu medycyny ratunkowej (Tintinalli’s Emergency Medicine, wyd. 7)

abstrakty z dziedziny genetyki oraz bezpośrednie linki do Scriver’s OMMBI, tj. do The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease

moduły:

 • Q&A: pytania i odpowiedzi – testy PreTest: Pediatrics, wyd. 12

 • Case Files™: Pediatrics, wyd. 3

kalkulatory i algorytmy postępowania

Custom Curriculum, dzięki któremu wykładowca może tworzyć własne moduły nauczania, monitorować postępy studentów, generować statystyki i raporty oraz zalecać zapoznawanie się z kolejnymi porcjami materiałów, nawet z zewnętrznych źródeł

zobacz broszurę informacyjną


 IPOscience extra (06.09-10.10.2011 r.)

Serwis zawierający ponad 400 tys. artykułów z ponad 60 prestiżowych tytułów czasopisma elektronicznych z różnych dziedzin nauki!


Platforma OvidMD (13.06-27.07.2011 r.)

Jest to unikatowe narzędzie zawierające informacje z zakresu „Evidence Based Medicine” do zastosowania „przy łóżku chorego”. Udziela szybkich odpowiedzi na pytania kliniczne oraz dotyczące leków! Zawiera światowe standardy postępowania stworzone z myślą o klinicystach. Dodatkowo daje użytkownikowi możliwość integracji światowej klasy literatury periodycznej oraz różnych innych źródeł informacji takich jak: UpToDate, Medline, EBM, książki w celu pogłębiania ogólnej wiedzy medycznej we wszystkich dziedzinach. Więcej o bazie...

zobacz także przewodniki po nadzędziu OvidMD w języku: polskim lub angielskim


Zasoby elektroniczne wydawnictwa BMJ (18.05-16.06.2011 r.)

 • BMJ Journals  
  (22 tytuły czasopism) więcej...
   

 • BMJ Case Reports
  (baza prac kazuistycznych) więcej...
   

 • Best Practice
  (narzędzie ułatwiające podejmowanie właściwych decyzji klinicznych dotyczących blisko 1000 stanów i jednostek chorobowych) więcej...
   

 • BMJ Learning
  (największe na świecie i najaktualniejsze zasoby wiedzy i kursy dla lekarzy oraz pielęgniarek w ramach kształcenia ustawicznego, a także kursy podyplomowe - łącznie ponad 330 modułów opartych na EBM; wymagane jest założenie osobistego konta) więcej...


AccessPharmacy (10.04-10.05.2011)

Baza AccessPharmacy aktualizowana jest raz na miesiąc i zawiera:

 • blisko 30 e-książek,

 • ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków,

 • ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów,

 • ponad 19 000 stron kontentu,

 • ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania,

 • filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków,

 • multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców;

 • szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics.

zobacz broszurę informacyjną, prezentację bazy


Oxford Medicine Online (02-31.03.2011 r.)


Dentistry & Oral Sciences Source/EBSCO (18-28.02.2011 r.)


Czasopisma wydawnictwa Nature Publishng Group (13.10-12.12.2010 r.)


Nowe czasopismo wydawnictwa Wiley-Blackwell EMBO Molecular Medicine 
(21.08.2009-31.12.2010 r.)


Czasopisma online wydawnictw:


Książki elektroniczne na platformie ebrary (25.10-25.11.2010 r.)


Reaxys (10.06-30.09.2010)

Zapraszamy do testowania nowej, dostępnej online, bazy faktograficzno-bibliograficznej Reaxys z zakresu chemii i nauk pokrewnych, zawierającej dane pochodzące z baz Beilstein oraz Gmelin, a także Patent Chemistry Database. Baza ta dostępna jest pod adresem: www.reaxys.com

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z potwierdzeniem wydawnictwa Elsevier, baza Reaxys zastępuje bazy Beilstein i Gmelin, które po roku 2010 nie będą już udostępniane.


 Czasopisma w wersji elektronicznej (11.05 - 04.07.2010)

Archives of Dermatology

AMA Am. Medical Assoc.

Archives of Internal Medicine

AMA Am. Medical Assoc.

Archives of Neurology

AMA Am. Medical Assoc.

Archives of Ophthalmology

AMA Am. Medical Assoc.

BMJ: British Medical Journal

BMJ Publ. Group

Diabetes

Am. Diabetes Association

Diabetes Care

Am. Diabetes Association

Gut 

BMJ Publ. Group

JAMA. Journal of the American Medical Association

AMA Am. Medical Assoc.

Journal of Clinical Investigation

Am. Soc. for Clinical Investigation

Journal of the American Society of Echocadriography JASE

Mosby/Elsevier

Leukemia

Nature Publ.

Nature

Nature Publ.

Thorax

BMJ Publ. Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Research Starters - Sociology [EBSCO] - (06.07.2009 - 30.06.2010)

Baza z zakresu socjologii przeznaczona dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Zawiera wyczerpujące i zwięzłe artykuły tematyczne, których autorami są naukowcy, badacze i inni eksperci w danej dziedzinie. Artykuły te mają dostarczać informacji startowych, od których można rozpocząć studiowanie wybranego zagadnienia, mają pomagać w wysuwaniu wniosków i w dokonywaniu krytycznych ocen. Tematy zostały dobrane na podstawie programów studiów colleg’ów i uniwersytetów USA oraz Kanady.
Zakres dziedzinowy: socjologia
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


UpToDate  (13.01 - 31.03.2010) 

Biblioteka Główna uprzejmie informuje o uruchomieniu  bezpłatnego dostępu testowego do UpToDateZ dostępu mogą korzystać użytkownicy sieci GUMed po wejściu na stronę: www.uptodate.com/online.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych: ulotce i przewodniku.

Państwa opinie będą pomocne przy podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie bazy przez Bibliotekę.


Publishing Opportunities Database (06.01 - 04.03.2010)

Baza, kierowana do kadry naukowej zainteresowanej publikacją prac naukowych, udostępnia m.in. informacje o terminach doręczania i zasadach formatowania tekstów do publikacji, częstotliwości ukazywania się poszczególnych tytułów, a także dane do kontaktu z wydawcą.

Wszystkie typy publikacji zostały podzielone na 3 kategorie:

 • Conference Call for Papers - materiały konferencyjne (ponad 12 tys. zeszytów),

 • Journal Call for Papers - czasopisma o regularnym cyklu wydawniczym (ponad 14 tys. tytułów),

 • Special Issues Call for Papers - nieregularnie ukazujące sie zeszyty specjalne (ok. 2 tys. zeszytów rocznie).

Dentistry & Oral Sciences Source (17.11.2009 - 20.02.2010)

Baza  zawiera 140 czasopism pełnotekstowych oraz 34 pełnotekstowe monografie, a ponadto indeksy i abstrakty ok. 170 czasopism. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową oraz jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.

zobacz pełną listę czasopism zawartych w bazie
dowiedz się więcej o bazie


Central & Eastern European Academic Source (17.11.2009 - 20.02.2010)

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to wielodyscyplinarna i wielojęzykowa baza danych zawierająca pełnotekstowe, wszechstronne informacje o krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W kolekcji można znaleźć ponad 375 pełnotekstowych publikacji z wielu obszarów naukowych, w tym: biznesu i ekonomii, nauk medycznych, nauk politycznych, literatury, językoznawstwa, historii i socjologii dla tego rejonu geograficznego. Baza danych jest aktualizowana co tydzień.


DynaMed (17.11.2009 - 20.02.2010)

Jest to baza danych z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine) przeznaczona dla szpitali, placówek służby zdrowia, lekarzy-praktyków do wykorzystania "przy łóżku pacjenta” oraz specjalistów i pracowników naukowych związanych ze służbą zdrowia.


 MEDLINE® with Full Text (17.11.2009 - 20.02.2010)

Baza ta obejmuje pełne teksty (bez okresu embarga) wielu czasopism o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE.
zobacz pełną listę czasopism zawartych w bazie


IG Publishing eBooks (13-23.01.2010 r.)

IG Publishing jest wiodącym dostawcą książek elektronicznych dla bibliotek w regionie Azji i Pacyfiku. W swojej ofercie posiada obecnie dostęp do ponad 13 000 książek następujących wydawców:

ACS Surgery eBooks

JRoss eBbooks

ACP Medicine eBooks

American Management Association eBooks

ACP Press eBooks

Global Market eBooks

American Society of Health System Pharmacists eBooks

Kogan Page eBooks

Clinical Publishing eBooks

Thorogood eBooks

F.A. Davis eBooks

Global Media eBooks

Amsterdam University Press (AUP)

Elsevier eBooks

Columbia University Press eBooks

Dorling Kindersley eBooks

Anmol Publications eBooks

 

Książki dostępne są na nowoczesnej platformie, umożliwiającej:

 • dostęp poprzez numery IP,

 • przeszukiwanie zawartości wg słów kluczowych oraz przeglądanie tematyczne i alfabetyczne,

 • tłumaczenie z angielskiego na następujące języki: chiński, japoński, koreański, arabski, hiszpański i portugalski.


Science Translational Medicine (22.10 - 23.12.2009)

Od października 2009 r. na rynku wydawniczym dostępne jest nowe czasopismo Science Translational Medicine, którego zadaniem jest pokazanie, w jaki sposób najnowsze wyniki badań przekładają się na konkretne zastosowanie kliniczne.

Czasopismo kierowane jest do lekarzy, osób zajmujących się organizacją i polityką służby zdrowia, a także firm farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz inwestorów zainteresowanych medycyną od strony biznesowej.


Nature Journals Online (22.10 - 30.11.2009)

dostęp poprzez stronę wydawcy lub serwis  AtoZ


Oxford Medical Handbooks Online (02.09 - 29.11.2009)

Wydawnictwo Oxford University Press uruchomiło użytkownikom sieci GUMed dostęp testowy do Oxford Medical Handbooks Online. Po wejściu na stronę  http://omho.oxfordonline.com dostępna jest następująca kolekcja podręczników: 

 • Oxford Handbook of Anaesthesia

 • Oxford Handbook of Cardiology

 • Oxford Handbook of Clinical Medicine

 • Oxford Handbook of Dialysis - Archive

 • Oxford Handbook of Geriatric Medicine

 • Oxford Handbook of Nephrology and Hypertension

 • Oxford Handbook of Neurology

 • Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology

 • Oxford Handbook of Oncology

 • Oxford Handbook of Psychiatry

 • Oxford Handbook of Public Health Practice

 • Oxford Handbook of Rheumatology


Chemical Abstracts (13.10 - 12.11.2009)
 

Zapraszamy użytkowników sieci na Wydziale Farmaceutycznym na platformę SciFinder do testowania bazy Chemical Abstracts!

Chemical Abstracts to największa na świecie specjalistyczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne i patenty z dziedziny chemii. Możliwe jest wyszukiwanie m.in. według nazwisk, słów kluczowych, nazw substancji i schematów reakcji chemicznych.

Uwaga: korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Wejście dla już zarejestrowanych użytkowników (wyłącznie z komputerów sieci Wydziału Farmaceutycznego) https://scifinder.cas.org


Platforma IOPscience (17.09 - 16.11.2009)

Wydawnictwo IOP Publishing Ltd. uruchomiło dostęp testowy do swoich czasopism na platformie IOPscience (zakres chronologiczny roczników to lata 1874 - 2009).

W bazie dostępne są m.in.:

 • Biomedical Materials

 • Journal of Breath Research

 • Journal of Radiology Protection

 • Physics in Medicine and Biology

 • Physiological Measurement

http://iopscience.iop.org
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą tytułów.


Bazy na platformie OvidSP (do 01.11.2009)
 

Primal Pictures – Premier Library Package
Primal Pictures daje użytkownikom dostęp do różnorodnych struktur anatomicznych człowieka w formie: ilustracji i slajdów 2D, interaktywnych modeli 3D, a także filmów.


EBMR  – Cochrane Collaboration + ACP Journal Club
Bazy danych z zakresu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach, tworzone przez The Cochrane Collaboration – niezależną międzynarodową organizację typu non-profit. Bazy zawierają systematyczne przeglądy i krytyczne analizy prowadzonych na całym świecie randomizowanych badań klinicznych, raporty i protokoły badawcze; informacje zawarte w bazach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyjęcia odpowiedniego postępowania medycznego dla konkretnego przypadku.


Microcirculation: The Official Journal of the Microcirculatory Society (20.07 - 31.08.2009)


Czasopisma wydawnictwa Informa Healthcare (13.08 - 03.09.2009)

http://informahealthcare.com
zobacz wykaz tytułów


Dentistry & Oral Science Source (06.07 - 04.08.2009)

Baza zawiera 133 czasopisma pełnotekstowe oraz 30 pełnotekstowych monografii i obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, takie jak: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową oraz jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.


Wydawnictwa McGraw-Hill (czerwiec 2009)

AccessMedicine oferuje dostęp do:

Harrison’s Online
CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2009 (CMDT)
The MD Anderson Manual of Medical Oncology
Tintinalli’s Emergency Medicine
Schwartz’s Principles of Surgery
Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
Fitzpatrick’s Color Atlas
Williams Obstetrics
Williams Gynecology
Hurst’s the Heart
Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics
Adams and Victor’s Principles of Neurology
Williams Hematology
Principles of Critical Care

AccessSurgery to:

 • relacje video z operacji chirurgicznych:
  Columbia University College of Physicians and Surgeons
  Northwestern University Feinberg School of Medicine

 • animacje chirurgiczne:
  Zollingers Atlas of Surgical Operations

 • publikacje monograficzne:
  Schwartz’s Principles of Surgery
  Trauma
  CURRENT Surgical Diagnosis & Treatment
  Maingot’s Abdominal Operations
  Obesity Surgery: Principles and Practice
  Principles of Critical Care
  Smith’s General Urology
  McGraw-Hill Manual: Colorectal Surgery

 • atlasy chirurgiczne:
  Zollinger’s Atlas of Surgical Operations

 • anatomia chirurgiczna:

Skandalakis Surgical Anatomy

 • opinie zespołu redakcyjnego:
  Surgery Review Illustrated
  Schwartz's Principles of Surgery: Self-Assessment and Board Review

 • zwięzłe odpowiedzi:
  CURRENT Consult Surgery
  CURRENT Diagnosis & Treatment in Otolaryngology + Head / Neck Surgery

AccessPharmacy - w jego ramach dostęp do:

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach
Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach
Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics
Harrisons Principles of Internal Medicine
Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics
Applied Clinical Pharmacokinetics
Basic & Clinical Biostatistics
Casarett & Doulls Essentials of Toxicology
Clinical Ethics: A Practice Approach to Ethical; Decisions in Clinical Medicine
CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2008
Drug Information: A Guide for Pharmacists
Harpers Illustrated Biochemistry
Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology
Medical Epidemiology
Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine
Pharmaceutical Care Practice
Pharmaceutical Care Practice: The Clinicians Guide
Pharmacoepidemiology: Principles & Practice

ZAKOŃCZONE DOSTĘPY NARODOWE

The Cochrane Library  
   (narodowy dostęp do Biblioteki Cochrane wygasł z dniem 31 lipca 2009 r.)

Bazy danych z zakresu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach; tworzone przez The Cochrane Collaboration – niezależną międzynarodową organizację typu non-profit; bazy zawierają systematyczne przeglądy i krytyczne analizy prowadzonych na całym świecie randomizowanych badań klinicznych, raporty i protokoły badawcze; informacje zawarte w bazach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyjęcia odpowiedniego postępowania medycznego dla konkretnego przypadku.

The Cochrane Library tworzą następujące bazy:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews - protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych,

 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness - abstrakty przeglądów systematycznych wzbogacone o ich krytyczną ocenę recenzentów z brytyjskiego Centre for Reviews and Dissemination,

 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials - informacje o odbywających się na całym świecie badaniach z grupą kontrolną,

 • Cochrane Methodology Register - bibliografia publikacji dotyczących metodologii badań zastosowanych podczas badań z grupą kontrolną,

 • Health Technology Assessment Database - informacje o zakończonych i prowadzonych w ramach INAHTA projektach oceny technologii medycznych w aspekcie medycznym, społecznym, etycznym i ekonomicznym.

 • NHS Economic Evaluation Database - baza tworzona przez brytyjski Centre for Reviews and Dissemination; zawiera analizy ekonomiczne z całego świata oceniające relacje pomiędzy poniesionymi nakładami a efektywnością interwencji zdrowotnych.

Uwaga: Baza dostępna jest po wcześniejszej rejestracji na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych baz
Interfejs: angielski
Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: ang


DynaMed
(dostęp narodowy zakończony)

Baza danych z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine) przeznaczona dla szpitali, placówek służby zdrowia, lekarzy-praktyków do wykorzystania "przy łóżku pacjenta” oraz specjalistów i pracowników naukowych związanych ze służbą zdrowia. Stworzona przez lekarzy dla lekarzy jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych.

Uwaga: Baza dostępna jest po wcześniejszej rejestracji na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: angielski
Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: ang             

INNE ZASOBY

Medicines Complete   (do końca 2016 r.)
Kolekcja 5 publikacji elektronicznych z zakresu farmacji i farmakologii wydawanych przez Pharmaceutical Press, The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain:

 • Martindale - The Complete Drug Reference

 • Pharmaceutical Excipients

 • Stockley's Drugs Interactions

 • Clarke's Analysis of Drugs and Poisons

 • Herbal Medicines

Zakres dziedzinowy: farmacja. farmakologia
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


 Access Pediatrics do 31.12.2013


Primal Pictures (OvidSP) do 31.12.2012
Primal Pictures na platformie OvidSP daje użytkownikom dostęp do różnorodnych struktur anatomicznych człowieka w formie: ilustracji i slajdów 2D, interaktywnych modeli 3D, a także filmów.
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Demo


Access Surgery(01.01.-31.12.2012)

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu chirurgiid la studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

 • relacje video z operacji chirurgicznych (Columbia University College of Physicians and Surgeons, Northwestern University Feinberg School of Medicine),

 • podręczniki,

 • atlasy chirurgiczne (Zollinger’s Atlas of Surgical Operations),

 • animacje chirurgiczne zaadaptowane z atlasu Zollinger’s Atlas of Surgical Operations,

 • anatomia chirurgiczna (Skandalakis’ Surgical Anatomy),

 • moduł Custom Curriculum, umożliwiający wykładowcy tworzenie własnych modułów nauczania

Zakres dziedzinowy: medycyna - chirurgia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy


Embase (OvidSP) do 14.10.2012
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych indeksująca na platformie OvidSP ponad 5.000 tytułów czasopism z ok. 70 krajów (głównie europejskich) z dziedziny biomedycyny, farmakologii, farmacji, toksykologii; rekordy w bazie uzupełnione są o bibliografię; baza uporządkowana jest wg języka haseł przedmiotowych EMTREE; stanowi uzupełnienie bazy Medline.
Zakres dziedzinowy: biomedycyna i farmacja
Zakres chronologiczny: 1988 +
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang, video


Serwis Prawo i Zdrowie - prenumerata w 2010 r.
Baza danych zawierająca teksty polskich aktów prawnych (ujednolicone) i dyrektywy unijne odnoszące się do medycyny, farmacji i ochrony zdrowia, a także informacje o kolejnych zmianach przepisów, komentarze i orzecznictwo prawne (TK, SN, NSA, SA) oraz wzory dokumentów.

Uwaga: Aby skorzystać z serwisu należy po wejściu na stronę
abc.com.pl (portal ABC - a Wolters Kluwer business)
aktywować link ON-LINE PREMIUM umieszczony w prawym górnym rogu ekranu.

Zakres dziedzinowy: prawo medyczne, farmaceutyczne i sanitarne
Interfejs: polski
Dostęp: sieć GUMed i proxy


Beilstein - prenumerata do końca 2010 r.
Baza faktograficzna zawierająca dane o własnościach fizykochemicznych ok. 7 mln związków organicznych i bioorganicznych.
Zakres dziedzinowy: chemia
Zakres chronologiczny: 1979 +
Interfejs angielski
Dostęp: Bibl. Wydz. Farm.
Tutorial: ang


RefWorks - dostęp wygasa 30.11.2010

wejście do RefWorks - 
zobacz jak przenieść dane z RefWorks do EndNote Web - (wersja polska), instrukcja (plik PDF), tutorial 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.