Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-10-12

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 

MULTIWYSZUKIWARKA


 

/ ogólnodostępne

   / dostęp w sieci GUMed i przez serwer proxy

   / dostęp dla pracowników: UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

   / dostęp tylko w sieci GUMed

   / dostęp tylko w sieci Wydziału Farmaceutycznego GUMed

BAZY PODSTAWOWE

Bibliografia GUMed 

 
     

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO

Baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed /
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process];
>> więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Medline jest udostępniany dodatkowo w następujących oprogramowaniach:

Medline / EBSCOhost
>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy /
>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. / /wymagana rejestracja/

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Medline / Ovid /
Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science /
Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Scopus

 
     

UpToDate

 
     

ClinicalKey

 
     

Web of Science

 
     

Journal Citation Reports / Impact Factor


zmiana ustawień proxy!


     

 

ALFABETYCZNY WYKAZ BAZ
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

ZAcademic Search Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Pełnotekstowa baza danych firmy Ebsco z ponad 5.990 czasopismami, z których 5.030 stanowi pozycje recenzowane naukowo. Zawiera ponadto abstrakty z prawie 10.000 czasopism i ok. 500 monografii, raportów, materiałów konferencyjnych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AccessMedicine

 

Baza oferuje dostęp do blisko 90 tytułów książek elektronicznych z dziedziny medycyny wydawnictwa McGraw-Hill (w tym do Harrison's Online), a także do bazy leków oraz rozmaitych wykładów; treści książek wzbogacone są o liczne zdjęcia, filmy i animacje; baza posiada możliwość wyszukiwania zagadnień, pobierania zawartości do telefonu komórkowego.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

AccessPharmacy

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu farmacji dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

>> kolekcję podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii
>> ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków
>> ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów
>> ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania
>> filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków
>> multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców
>> szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Zakres dziedzinowy: farmacja i farmakologia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Tutorial: ang, broszura informacyjna

Agricola / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza bibliograficzna udostępniana przez firmę Ebsco, tworzona przez U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
Zakres dziedzinowy: rolnictwo
Zakres chronologiczny: 1970+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AHFS Consumer Medication Information / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

AHFS Consumer Medication Information (baza danych firmy Ebsco) jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Zakres dziedzinowy: farmacja, farmakologia
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim i hiszpańskim
Tutorial: ang

AIDSinfo

Baza danych opracowywana przez amerykański Department of Health and Human Services. Zawiera najnowsze informacje dotyczące badań klinicznych nad HIV/AIDS, zapobiegania zakażeniu i leczenia, wskazówki praktyczne dla osób zarażonych wirusem HIV, ich rodzin i otoczenia, służby zdrowia, naukowców i badaczy.
Zakres dziedzinowy: AIDS
Interfejs: angielski

Art & Humanities Citation Index  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 1200 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: architektura, lingwistyka, literatura, religioznawstwo, sztuka
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Badanie fizykalne pacjenta – filmy szkoleniowe GUMed

Cykl pięciu filmów edukacyjnych opracowanych przez pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki oraz gdańskiego filmowca Pawła Sudarę. Zasób zawiera nastepujące filmy:

>> Badanie fizykalne głowy i szyi
>>
Badanie klatki piersiowej
>>
Badanie fizykalne układu krążenia
>>
Badanie brzucha
>>
Dezynfekcja rąk i ochrona przed zakażeniami

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski

Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed

zamknięta 31.12.2013 / doktoraty 2005-2013, habilitacje 1945-2013
kontynuacja: kolekcja e-doktoraty i e-habilitacje w katalogu online

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed w latach 2005-2013; zawiera opisy bibliograficzne prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed, a od 2005 r. także pełne teksty tych prac, o ile autor wyraził na to zgodę.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: prace habilitacyjne 1945-2013; prace doktorskie 2005-2013
Interfejs: polski

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

 

Pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed; zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty prac magisterskich i licencjackich powstających w GUMed.

Uwaga: Pełne teksty prac dostępne, o ile autor wyraził na to zgodę, tylko w Czytelni Informacji Naukowej oraz w Bibliotece Wydz. Farmaceutycznego GUMed

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005+
Interfejs: polski

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych głównie przez uczelnie techniczne i instytuty PAN.
Zakres dziedzinowy: nauki techniczne, nauki ścisłe, ochrona środowiska
Zakres chronologiczny: 1998+

Interfejs: polski

Tutorial: pol

Bibliografia GUMed

Bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed; zawiera informacje o opublikowanym dorobku naukowym i popularnonaukowym pracowników Uczelni, powstałym w okresie ich zatrudnienia w GUMed; umożliwia analizy bibliometryczne i tworzenie rankingów dla poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne

Zakres chronologiczny: 1945+
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

BioMed Central

Pełnotekstowa baza danych; zawiera artykuły z prawie 200 recenzowanych czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny, wydawanych przez BioMed Central; tworzona zgodnie z zasadą Open Access.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, farmakologia, biotechnologia
Zakres chronologiczny: 1999+
Interfejs: angielski

BMJ journals 

Pełnotekstowe czasopisma online z zakresu medycyny wydawane przez BMJ Publishing Group Ltd., oferowane w ramach polskiego konsorcjum BMJ.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny

Interfejs: angielski

Books@Ovid

Kolekcja 17 książek medycznych wydawnictwa LWW na platformie Ovid; istnieje możliwość przeszukiwania wszystkich książek jednocześnie lub przeglądania po rozdziałach konkretnej pozycji.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: najnowsze edycje
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Bookshelf / NCBI

Baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów i stale wzbogacana o nowe pozycje pełnotekstowych książek elektronicznych.
Zakres dziedzinowy: nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia
Zakres chronologiczny: 1977 +
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Business Source Complete / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana przez firmę Ebsco, zawierająca abstrakty oraz pełne teksty artykułów z ponad 1.200 tytułów czasopism naukowych z dziedziny biznesu.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, finanse, gospodarka
Zakres chronologiczny: 1886 +; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Chemical Abstracts

Baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne źródło pozwalające na ocenę wartości merytorycznej czasopism naukowych i porównanie ich między sobą w oparciu o odpowiednie analizy cytowań; cytowania są podstawą obliczania wartości wskaźnika IMPACT FACTOR (IF), określającego stopień oddziaływania konkretnego czasopisma; baza tworzona niegdyś w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), produkowana jest obecnie przez Clarivate Analytics; uwzględnia ponad 8.600 tytułów czasopism naukowych (SCIENCE Edition - ponad 6.600, SOCIAL SCIENCES edition - ok. 2.000).
Uwaga! Korzystanie wyłącznie z komputerów sieci Wydziału Farmaceutycznego, wymagana indywidualna rejestracja:

 • rejestracja odbywa się online na platformie SciFinder
 • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci Wydziału Farmaceutycznego, na którym został rozpoczęty
 • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl lub amg.gda.pl
 • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
  • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
  • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
  • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy wyłącznie z komputerów dostępnych w sieci Wydziału Farmaceutycznego


Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: Science Edition 1997 +
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

ClinicalKey 

To zintegrowana platforma informacji medycznej, udostępniona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje z wielu specjalizacji medycznych. Jest to także wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.
Baza wśród licznych zasobów zawiera:

>> narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC) z opisami stanów chorobowych
>> bazę procedur medycznych ProceduresConsult wraz z opisami i materiałami video (ponad 9000 filmów)
>> ponad 500 najbardziej aktualnych czasopism, w tym całą serię The Clinics of North America
>> bestsellery książkowe
>> ponad 1 000 wiodących podręczników w formie e-booków (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery, Textbook of Family Medicine)
>> bazę danych leków opartą na Gold Standard
>> ponad 4000 wytycznych dla lekarzy (guidelines)
>> ok. 1 mln 800 tys. zdjęć, tablic, wykresów i filmów
>> ponad 5200 ulotek dla pacjentów
>> najnowsze wiadomości w formie RSS lub newsletterów
>> dostęp do indywidualnego kształcenia CME (Continuing Medical Education)

Ogromna baza źródłowa ClinicalKey wymusiła zastosowanie unikalnej technologii wyszukiwania informacji opartej na nowej taxonomii ELSEVIER MERGED MEDICAL TAXONOMY, która skróciła czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo dzięki nowej technologii wyszukiwarka potrafi znaleźć nie tylko informacje zawierające wyszukiwane słowa-klucze, ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem informacje pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki.
Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych ClinicalKey, z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Cochrane Library 

Bazy danych z zakresu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach; tworzone przez The Cochrane Collaboration – niezależną międzynarodową organizację typu non-profit; bazy zawierają systematyczne przeglądy i krytyczne analizy prowadzonych na całym świecie randomizowanych badań klinicznych, raporty i protokoły badawcze; informacje zawarte w bazach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyjęcia odpowiedniego postępowania medycznego dla konkretnego przypadku.

The Cochrane Library tworzą następujące bazy:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews - protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych,
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness - abstrakty przeglądów systematycznych wzbogacone o ich krytyczną ocenę recenzentów z brytyjskiego Centre for Reviews and Dissemination,
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials - informacje o odbywających się na całym świecie badaniach z grupą kontrolną,
 • Cochrane Methodology Register - bibliografia publikacji dotyczących metodologii badań zastosowanych podczas badań z grupą kontrolną,
 • Health Technology Assessment Database - informacje o zakończonych i prowadzonych w ramach INAHTA projektach oceny technologii medycznych w aspekcie medycznym, społecznym, etycznym i ekonomicznym,
 • NHS Economic Evaluation Database - baza tworzona przez brytyjski Centre for Reviews and Dissemination; zawiera analizy ekonomiczne z całego świata oceniające relacje pomiędzy poniesionymi nakładami a efektywnością interwencji zdrowotnych,


Zakres dziedzinowy: medycyna

Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych baz

Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Conference Proceedings Citation Index – Science  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, biochemia, chemia, fizyka, informatyka
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk społecznych.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Dentistry & Oral Sciences Source / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z zakresu stomatologii zawiera indeksy i abstrakty ponad 330 czasopism i kilkudziesięciu monografii. Ponadto baza obejmuje ponad 250 czasopism pełnotekstowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak np.: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.
Zakres dziedzinowy: stomatologia
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Pełnotekstowa baza, tworzona zgodnie z ideą OPEN ACCESS, zawierająca ponad 4.000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in. medycynę, biologię, chemię. Baza opracowywana jest przez Lund University Libraries (Szwecja).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski

Tutorial: ang

EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

 

Platforma firmy Ebsco, udostępniająca kolekcję baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Bazy EBSCO:

 • Academic Search Complete
 • Agricola
 • AHFS Consumer Medication Information
 • Business Source Complete
 • Dentistry & Oral Sciences Source
 • ERIC
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • GreenFILE
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Health Source - Consumer Edition
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • MEDLINE
 • MEDLINE Complete
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • Teacher Reference Center

Elibrary 

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 13 podręczników elektronicznych w języku polskim:

 • Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
 • Chirurgia, O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks
 • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii wyd. IV, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica
 • Diagnoza kliniczna. Macleod, A.G. Japp, C. Robertson
 • Embriologia i wady wrodzone, K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia
 • Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej, Zbigniew Kmieć
 • Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, M. Zabel
 • Konturek Fizjologia czlowieka. Podrecznik dla studentów medycyny, wyd. II, S. Konturek
 • Macleod. Badanie kliniczne wyd. II, G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson
 • Mikrobiologia, P. Murray,  K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller
 • Patofizjologia, I. Damjanov
 • Pediatria, G. Clayden, T. Lissauer
 • Stomatologia dziecięca, A. C. Cameron,  R. P. Widmer


Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Tutorial: pol

Elsevier – zob. ScienceDirect

 

 

     

Eric / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza ERIC (Educational Resource Information Center) udostępniana na platformie EBSCOhost zapewnia dostęp do zasobów z zakresu szeroko pojętej edukacji; zawiera prawie 1,5 miliona rekordów i oferuje dostęp do ponad 224.000 artykułów w pełnym tekście.
Zakres dziedzinowy: edukacja, pedagogika
Zakres chronologiczny: 1988 +
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielski
Tutorial: ang, pol

Esp@cenet Europejski Urząd Patentowy

Baza pełnotekstowa tworzona przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, zawierająca patenty zgłoszone w Polsce.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1924 +
Interfejs: polski
Tutorial: ang

Espacenet Urząd Patentowy RP

Baza pełnotekstowa tworzona przez Europejski Urząd Patentowy; zawiera ponad 60 milionów dokumentów patentowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1836 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

European Views of the Americas: 1493 to 1750 / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Ta nowa bibliograficzna baza danych udostępniana na platformie EBSCOhost stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Baza, zawierająca ponad 32 000 pozycji, powstała we współpracy z John Carter Brown Library, na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1493-1750
Interfejs: polski, wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang

Green File / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost zawiera ponad 384.000 abstraktów i ponad 4.700 pełnych tekstów publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych informujących o badaniach dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko.
Zakres dziedzinowy: zanieczyszczenie środowiska, energia odnawialna, recycling, alternatywne źródła energii
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Health Source  Consumer Edition / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost, zawierająca wieloaspektowe informacje w zakresie zdrowia skierowana do szerokiego kręgu odbiorców; oferuje pełnotekstowe artykuły z popularno-naukowych magazynów, broszur, książek, raportów o tematyce zdrowia publicznego.
Zakres dziedzinowy: zdrowie publiczne, żywienie, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Health Source: Nursing/Academic Edition / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost zawiera ok. 550 pełnotekstowych czasopism naukowych głównie z zakresu pielęgniarstwa w wielu dyscyplinach medycznych; baza udostępnia także przewodnik w języku angielskim Lexi-PAL Drug Guide, zawierający informacje edukacyjne dla pacjentów na temat leków generycznych.
Zakres dziedzinowy: pielęgniarstwo, medycyna
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

IBUK Libra

Platforma IBUK Libra jest czytelnią online, na której znajduje się kilkaset książek naukowych, w tym podręczniki akademickie. Aby w pełni korzystać z bazy należy jednorazowo założyć osobiste konto myIbuk. Umożliwi to:

 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
 • dodawanie zakładek
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • wprowadzanie własnych notatek
 • tagowanie fragmentów
 • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
 • tryb optymalny/zgodny
 • wstawianie przypisów (wkrótce)


Uwaga: należy korzystać z aktualnzch wersji przeglądarek Google Chrome, Safari lub Mozilli.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Interfejs: polski

Tutorial: pol, FAQ
Video: Funkcje platformy IBUK Libra, Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN, Osobista półka myIBUK

International Nuclear Information System (INIS)

Baza zawierająca ponad 3 miliony rekordów bibliograficznych oraz ponad 850.000 pełnotekstowych dokumentów w 63 językach, pochodzących z trudnodostępnej literatury, np. raportów technicznych, preprintów, dysertacji; tematyka bazy dotyczy szeroko pojętego pokojowego wykorzystania energii atomowej, w tym także w medycynie; baza jest opracowywana przez International Atomic Energy Agency (IAEA) we współpracy z ponad stu krajami członkowskimi.
Zakres dziedzinowy: energia atomowa
Zakres chronologiczny: 1970 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Journal Citation Reports / Impact Factor

Baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne źródło pozwalające na ocenę wartości merytorycznej czasopism naukowych i porównanie ich między sobą w oparciu o odpowiednie analizy cytowań; cytowania są podstawą obliczania wartości wskaźnika IMPACT FACTOR (IF), określającego stopień oddziaływania konkretnego czasopisma; baza tworzona niegdyś w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), produkowana jest obecnie przez Clarivate Analytics; uwzględnia ponad 8.600 tytułów czasopism naukowych (SCIENCE Edition - ponad 6.600, SOCIAL SCIENCES edition - ok. 2.000).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: Science Edition 1997 +
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Karger

Kolekcja kilkudziesięciu czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1998+ (w niektórych tytułach występuje embargo)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Specjalistyczna baza danych na platformie EBSCOhost o tematyce obejmującej zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, katalogowania, opracowania przedmiotowego, pozyskiwania i zarządzania informacją.
Zakres dziedzinowy: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Martindale: The Complete Drug Reference

Zawiera monografie leków stosowanych na całym świecie, ich nazw własnych, stosowania w leczeniu chorób.
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

MasterFILE Premier / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Popularnonaukowa baza z kolekcji EBSCOhost; zawiera pełne teksty artykułów z czasopism z zakresu nauki, zdrowia, historii, edukacji, biznesu oraz m.in. zbiór zdjęć, map i flag.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

MEDLINE Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z dziedziny medycyny, wykorzystująca indeksowanie MeSH (Medical Subject Headings). Umożliwia wyszukiwanie cytowań z kilku tysięcy bieżących czasopism medycznych. MEDLINE Complete to również jedno z najobszerniejszych na świecie źródeł pełnotekstowych czasopism medycznych, zawierające pełny tekst ponad 2500 czasopism zindeksowanych w bazie MEDLINE.
Zakres dziedzinowy: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, system opieki zdrowotnej, nauki przedkliniczne i wiele innych dziedzin.
Zakres chronologiczny: 1865+ (bez embarga)
Interfejs: polski
Tutorial:
ang

Medline  / EBSCO

 

Medline / OVID

Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science

Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

MEDtube

MEDtube to największy na świecie medyczny portal wymiany wiedzy dla lekarzy, wykorzystujący treści multimedialne, o zasięgu globalnym. W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji medycznych. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, a także z własnej produkcji MEDtube.
Interfejs: polski i angielski
Tutorial: pol

Nature Journals Online

 Na platformie Nature Publishing Group udostępniono następujące tytuły czasopism:

 • International Journal of Obesity: journal of the International Association for the Study of Obesity
 • Leukemia
 • Modern pathology
 • Nature
 • Nature Genetics
 • Nature Medicine
 • Nature Reviews. Cancer


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1950+
Interfejs: angielski

Nauka Polska

Przedstawia zawartość prowadzonej od 1990 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) bazy; w tym elektroniczną wersję "Informatora Nauki Polskiej”; baza zawiera dane na temat polskiego środowiska naukowego i prowadzonych na terenie naszego kraju badań.
Zakres dziedzinowy: nauka polska
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

Poszczególne moduły bazy:

 • Badania
  prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki
  osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje
  jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje
  krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.

Newspaper Source / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost udostępnia pełne teksty 35 krajowych (USA) i międzynarodowych gazet, w tym The Washington Post, The Times (London) oraz wybrane pełne teksty z ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA); ponadto zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Ovid

Platforma firmy Wolters Kluwer oferująca dostęp do następujących zasobów:

 • Medline-Ovid
 • Your Journals@Ovid
 • Books@Ovid


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang, pol

Oxford Journals Medicine

wyświetl tytuły

Kolekcja 75 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Oxford University Press.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1996+ (w niektórych tytułach występuje embargo)
Interfejs: angielski

PEDro Physiotherapy Evidence Database

PEDro jest bezpłatną bazą danych zawierającą ponad 37 000 prób randomizowanych, systematycznych przeglądów i wytycznych dotyczących praktyki klinicznej w dziedzinie fizjoterapii. Baza jest tworzona w University of Sydney przez Musculoskeletal Health Sydney, School of Public Health. Baza jest rekomendowana przez Światową Konfederację Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy).
Zakres dziedzinowy: fizjoterapia
Zakres chronologiczny: 1929+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

POL-on

Platforma informatyczna tworzona z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2011-2013; obecnie serwis składa się z modułów:

 • Rejestr uczelni niepublicznych
 • Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego
 • Rejestr jednostek naukowych
 • Rejestr kierunków studiów

Interfejs: polski
Tutorial: pol

Polska Bibliografia Lekarska

Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (GBL); podstawowe żródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko definiowanej medycyny i nauk pokrewnych oraz popularną z zakresu oświaty zdrowotnej; rejestruje także informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1979+
Interfejs: polski

Tutorial: pol

ProQuest Ebook Central

Kolekcja ebooków różnych wydawców, w tym 19 subskrybowanych tytułów, dostępna po założeniu indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central". Uwaga! Dostęp tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2013-2017
Interfejs: angielski

Tutorial: instrukcja, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Baza prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) gromadzi artykuły z polskich czasopism naukowych. Zawartość bazy jest udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Zakres dziedzinowy: nauki medyczne, farmaceutyczne, fizyczne, chemiczne oraz obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Interfejs: angielski

PubMed

Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process]; więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Uwaga! Wejście do bazy PubMed poprzez stronę Biblioteki pozwala na korzystanie z narzędzia FullText Finder.

Regional Business News / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost oferuje pełne teksty artykułów z 75 regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z obszaru Stanów Zjednoczonych.
Zakres dziedzinowy: biznes, ekonomia
Zakres chronologiczny: 1979+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Science Citation Index Expanded  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

ScienceDirect / Elsevier – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 2.000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym znaczną kolekcję z dziedziny medycyny i nauk biologiczno-chemicznych. Udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

ScienceDirect / Elsevier – serwer wydawcy

Platforma grupy wydawniczej Elsevier udostępnia kolekcje:

 • czasopism (Journals) - zasób czasopism (tożsamy z kolekcją dostępną w bazie Elsevier na serwerze ICM), udostępniany bezpośrednio z serwera wydawcy na platformie ScienceDirect. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach do tworzenia bibliografii,
 • e-książek (Books) - ponad 5 tys. książek elektronicznych, w tym ok. 1.700 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.


Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+ (czasopisma); 2010+ (książki)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

SciFinder – zob. Chemical Abstracts


 

Scopus

zobacz nowości z GUMed w SCOPUS

Baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca miliony rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o ziemi, fizyki, chemii oraz nauk społecznych; indeksuje wiele tysięcy tytułów czasopism różnych wydawców (w tym wszystkie umieszczone w Medline); ponad połowa tytułów czasopism pochodzi z Europy, Ameryki Południowej i Azji; zawiera rekordy z kilkuset polskich czasopism, w wynikach wyszukiwania prezentuje również informacje pochodzące z patentów, materiałów konferencyjnych, książek i serii książkowych oraz stron internetowych; podaje liczbę cytowań publikacji i prace ją cytujące (1996+), co pozwala na przeprowadzanie różnego typu analiz; posiada intuicyjny interfejs w języku angielskim, jednak z uwagi na zawartość rekordów z wielu polskich czasopism możliwe jest również prowadzenie wyszukiwania wg polskich terminów.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1966+
Interfejs angielski
Tutorial:
ang

Social Science Citation Index / Web of Science

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 5300 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Springer – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 1.300 tytułów czasopism grupy wydawniczej Springer z rocznikami archiwalnymi od 1995 r. (dla większości tytułów), w tym ponad 150 tytułów niekontynuowanych; udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

Springer / SpringerLink – serwer wydawcy 

Platforma SpringerLink wydawnictwa Springer udostępnia m.in. kolekcje:

 • czasopism (tożsamą z kolekcją udostępnianą na serrwerze ICM),
 • książek (blisko 23.000 tytułów). 


Baza jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997+ oraz archiwa książek od 1840 r.
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Taylor & Francis Journals

Platformia wydawcy Taylor & Francis, udostępniająca czasopisma elektroniczne w pełnych tekstach.
Zakres dziedzinowy subskrybowanych kolekcji:

 • medycyna (205 tytułów)
 • psychologia (104 tytuły)

Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Teacher Reference Center / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów, ułatwiające pracę pedagogom.
Zakres dziedzinowy: edukacja
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang

TOXNET – Toxicology Data Network

Kolekcja baz danych z zakresu toksykologii opracowywanych przez National Library of Medicine (NLM) w ramach programu Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP):

 • ChemIDplus - Dictionary of over 370,000 chemicals
 • HSDB - Hazardous Substances Data Bank
 • TOXLINE - Toxicology Literature Online
 • CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System
 • DART - Development and Reproductive Toxicology Database
 • GENE-TOX - Genetic Toxicology Data Bank
 • IRIS - Integrated Risk Information System
 • ITER - International Toxicity Estimates for Risk
 • LactMed - Drugs and Lactation Database
 • TRI - Toxics Release Inventory
 • Haz-Map - Occupational Exposure to Hazardous Agents
 • Household Products Database
 • TOXMAP - Environmental Health e-Maps (USA)
 • CPDB - Carcinogenic Potency Database


Zakres dziedzinowy: toksykologia, niebezpieczne substancje chemiczne, wpływ stanu środowiska na zdrowie człowieka, odpady toksyczne

Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

UpToDate

Baza bedąca źródłem informacji klinicznej do korzystania "przy łóżku pacjenta".
Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Web of Science

Platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca. Zasoby można przeszukiwać oddzielnie lub łącznie, a wyniki przenosić bezpośrednio do zintegrowanego z bazami programu EndNote.
W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

>> Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) wraz z indeksami cytowań:

> Science Citation Index Expanded (1945-present) 
> Social Sciences Citation Index  (1956-present) 

> Arts & Humanities Citation Index  (1975-present)

> Conference Proceedings Citation Index- Science  (1990-present)

> Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present)

> Book Citation Index– Science (2010-present)
> Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2010-present)
> Emerging Sources Citation Index (2015-present)
> Current Chemical Reactions (2010-present; Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

> Index Chemicus (2010-present)

>> BIOSIS Citation Index (2010-present)
>> Current Contents Connect
>> Data Citation Index (2010-present)
>> Derwent Innovations Index (2010-present)
>> KCI - Korean Journal Database (1980-present)
>> MEDLINE® (1950-present)

>> Russian Science Citation Index (2005-present)
>> SciELO Citation Index  (1997-present)
>> Zoological Records (2010-present)

Ponadto z platformy jest dostęp do:

>> Journal Citation Report
>> Essential Science Indicators
>> Publons
>> EndNote - program do tworzenia bibliografii

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial: ang, pol

WHOSIS – WHO Statistical Information System

Interaktywna baza danych statystycznych zawierająca podstawowe dane w odniesieniu do zdrowia pochodzące z 193 krajów-członków WHO.
Zakres dziedzinowy: zdrowie, zdrowie publiczne, statystyka
Zakres chronologiczny: 1990+
Interfejs: angielski

Wiley Online Library

Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki  (zob. wykaz dostępnych książek) i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Informacja o bazach bibliograficznych, czasopismach i książkach dostępnych zarówno w licencji krajowej, jak i licencjach konsorcyjnych instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley (e-książki, e-czasopisama) / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)


Interfejs: polski

Your Journals@Ovid

Baza pełnotekstowa medycznych czasopism naukowych udostępniana na platformie Ovid; oferuje dostęp do 293 tytułów wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins ukazujących się na bieżąco oraz archiwalnych (LWW Journal Legacy Archive) oraz 7 tytułów innych wydawców.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang


DOSTĘPY TESTOWE

Prosimy o wyrażanie opinii o testowych zasobach!

>> archiwum dostępów testowych

Administrator baz danych:
tel. 58 349 10 46
biblbazy@gumed.edu.pl


Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

 

Zapytaj Bibliotekarza Napisz do nas... Wyślij