katalog online
biblioteka online

Wyszukiwarki naukowe 2014-09-18

Polecane:

wyszukiwarka firmy GOOGLE indeksująca literaturę naukową (m.in. książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria); uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autora, źródła, treści publikacji i ilości cytowań

wyszukiwarka publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF; przegląda ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji

darmowa, publicznie dostępna wyszukiwarka ukrytego internetu

wyszukiwarka artykułów naukowych wiodących wydawców, takich jak: Springer, Nature Publishing Group, Wiley-Blackwell...

wyszukiwarka federacji krajowych portali naukowych, przeszukująca wyniki badań państw uczestniczących w projekcie

Inne:
 Digital Librarian

baza naukowych zasobów internetowych tworzona przez bibliotekarzy amerykańskich

 Dmoz

Open Directory Project

 Infomine

wirtualna biblioteka zasobów internetowych dla środowisk akademickich

 Infoplease.com

wyszukiwarka udostępniająca informacje m.in. z encyklopedii i słowników

HON

Health on the Net  - przeszukuje medyczne strony WWW

OpenDOAR

akademickie repozytoria Open Access

ROAR

Registry of Open Access Repositories

Science.gov

baza zasobów naukowych tworzona przez organizacje rządowe USA

SearchEdu.com wyszukiwarka zasobów edukacyjnych na całym świecie
Wikimedia Commons

wyszukiwarka bezpłatnych obrazków

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2015-03-25 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed