2014-07-14
2018-06-22
2018-07-13 AFILIACJA AUTORÓW W PUBLIKACJACH
2019-11-29 ANALIZY I POTWIERDZANIE DOROBKU
2019-08-06 ARTYKUŁY
2020-01-10 BAZY DANYCH
2020-01-23 BIBLIOGRAFIE DOROBKU INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
2019-11-20 BIBLIOTEKA DLA ŚRODOWISKA
2019-10-25 BIBLIOTEKA DZISIAJ
2019-08-13 BIBLIOTEKA ONLINE
2019-10-22 CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI
2019-10-14 CYTOWANIA, H-INDEX, KWARTYL (Q)
2019-09-16 CZASOPISMA I E-CZASOPISMA
2019-11-27 DATA MANAGEMENT PLAN / DANE BADAWCZE
2019-08-13 DLA DYDAKTYKÓW
2019-08-13 DLA PUBLIKUJĄCYCH
2019-11-08 DLA STUDENTÓW
2019-08-21 DOSTARCZANIE MATERIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO
2019-12-16 DRAPIEŻNI WYDAWCY
2019-10-25 E-KSIĄŻKI ORAZ SERWISY WWW OGÓLNODOSTĘPNE W INTERNECIE
2018-08-24 E-PODRĘCZNIKI
2018-10-18 E-SKRYPTY W SIECI GUMed
2019-12-17 FORMULARZE, DRUKI
2018-09-06 FOTOGALERIA
2020-01-10 GODZINY OTWARCIA
2019-02-22 HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA
2019-03-06 INFORMACJA NAUKOWA
2019-10-14 INFORMACJE DLA AUTORÓW
2019-07-09 INICJATYWY OA
2019-08-06 INNE BIBLIOTEKI
2020-01-03 INSTRUKCJE
2018-09-26 INTERNET W BIBLIOTECE
2019-08-06 KATALOGI
2018-11-06 KONFERENCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED
2019-08-22 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DLA SERWERA PROXY
2019-08-28 KOPIOWANIE
2020-01-10 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2019-11-07 LICENCJE CREATIVE COMMONS
2018-09-06 LITERATURA POLECANA PRZY PISANIU PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI
2019-01-28 LOKALIZACJA, DOJAZD I PLAN BIBLIOTEKI
2018-06-15 Medyczny Dzień Nauki
2019-03-06 MENDELEY
2018-05-16 MISJA I KIERUNKI ROZWOJU
2019-07-09 MODELE OA
2019-11-08 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
2019-05-14 Nauka dla Zdrowia. Dzień otwarty GUMed
2018-10-10 NOWE NABYTKI
2019-08-21 O BAZIE BIBLIOGRAFIA GUMED
2019-05-22 OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
2020-01-03 ORCID
2018-09-06 Piknik na Zdrowie
2019-10-11 POLITYKA WYDAWCÓW – SHERPA/RoMEO
2020-01-13 POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW
2018-12-07 PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE
2018-08-29 PRAKTYKI, STAŻE, WYCIECZKI
2019-10-14 PRAWO AUTORSKIE
2019-01-30 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2019-11-21 PROMOCJE KSIAŻEK
2020-01-09 PRZEDMIOTY NAUCZANIA
2018-12-19 PUBLIKACJE NA TEMAT OA
2019-11-26 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
2019-07-10 PUBLIKOWANIE W OPEN ACCESS
2020-01-08 PUNKTACJA W BIBLIOGRAFII GUMED
2019-03-14 RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2016-2020
2018-09-05 REGULAMIN CZYTELNI 1 I 2
2018-05-16 REGULAMIN CZYTELNI INFORMACJI NAUKOWEJ
2019-10-16 Regulamin korzystania z pokoi pracy
2019-10-16 Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej
2019-10-17 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Czytelni Informacji Naukowej
2018-07-12 REGULAMIN PRACOWNI BIBLIOGRAFICZNEJ
2019-10-17 Regulamin Strefy Nauki
2019-10-17 Regulamin Wypożyczalni
2019-10-22 REGULAMINY BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2018-09-06 SPOTKANIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2020-01-08 SPRINGER OPEN CHOICE / OTWARTY ELSEVIER
2019-02-19 STREFA NAUKI
2019-11-08 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT
2019-11-25 SZKOLENIA
2019-02-25 TEST
2019-05-06 UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
2020-01-13 UREGULOWANIA PRAWNE
2019-05-31 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2019-08-12 WOKÓŁ BIBLIOMETRII I WSKAŹNIKÓW
2019-08-28 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2018-09-26 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2019-05-13 WYSTAWY
2018-09-06 WYSTAWY ORGANIZOWANE W 2010 R.
2018-06-15 Wystawy zorganizowane w 2004 r.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2008 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2009 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2011 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2012 R.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2013 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2014 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2015 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2016 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2017 r.
2018-12-21 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2018 R.
2019-05-13 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2019 R.
2018-09-06 WYSZUKIWARKI NAUKOWE
2019-11-04 ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI
2018-07-11 ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
2020-01-10 ZASOBY ELEKTRONICZNE – ADCHIWUM DOSTĘPÓW
2019-07-09 ZASOBY OA
2019-09-20 ZDALNY DOSTĘP Z DOMU

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.