Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2014-07-14
2018-06-22
2018-07-13 AFILIACJA AUTORÓW W PUBLIKACJACH
2018-09-07 ANALIZY I POTWIERDZANIE DOROBKU
2018-11-23 ARTYKUŁY
2018-12-07 BAZY DANYCH
2018-07-09 BIBLIOGRAFIE DOROBKU INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
2018-09-17 BIBLIOTEKA DLA ŚRODOWISKA
2018-10-26 BIBLIOTEKA DZISIAJ
2018-09-21 BIBLIOTEKA ONLINE
2018-07-21 CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI
2018-10-05 CYTOWANIA I H-INDEX
2018-09-05 CZASOPISMA I E-CZASOPISMA
2018-10-29 DLA DYDAKTYKÓW
2018-11-23 DLA PUBLIKUJĄCYCH
2018-10-01 DLA STUDENTÓW
2018-09-11 DOSTARCZANIE MATERIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO
2018-10-05 DRAPIEŻNI WYDAWCY
2018-10-15 E-KSIĄŻKI ORAZ SERWISY WWW OGÓLNODOSTĘPNE W INTERNECIE
2018-08-24 E-PODRĘCZNIKI
2018-10-18 E-SKRYPTY W SIECI GUMed
2018-10-04 FORMULARZE, DRUKI
2018-09-06 FOTOGALERIA
2018-11-16 GODZINY OTWARCIA
2018-10-30 HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA
2018-10-04 INFORMACJA NAUKOWA
2018-10-24 INFORMACJE DLA AUTORÓW
2018-10-24 INNE BIBLIOTEKI
2018-10-01 INSTRUKCJE
2018-09-26 INTERNET W BIBLIOTECE
2018-09-06 KATALOGI
2018-11-06 KONFERENCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED
2018-11-28 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DLA SERWERA PROXY
2018-09-05 KOPIOWANIE
2018-11-15 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2018-09-06 LITERATURA POLECANA PRZY PISANIU PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI
2018-09-26 LOKALIZACJA, DOJAZD I PLAN BIBLIOTEKI
2018-06-15 Medyczny Dzień Nauki
2018-07-18 MENDELEY
2018-05-16 MISJA I KIERUNKI ROZWOJU
2018-10-15 MODELE OA
2018-12-12 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
2018-10-10 NOWE NABYTKI
2018-08-31 O BAZIE BIBLIOGRAFIA GUMED
2018-10-15 O RUCHU OPEN ACCESS
2018-10-01 OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
2018-10-30 ORCID
2018-09-06 Piknik na Zdrowie
2018-10-19 POLITYKA OTWARTOŚCI POLSKIEJ PLATFORMY MEDYCZNEJ
2018-12-06 POLSKIE INICJATYWY OA
2018-10-24 POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW
2018-12-07 PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE
2018-08-29 PRAKTYKI, STAŻE, WYCIECZKI
2018-10-12 PRAWO AUTORSKIE
2018-09-20 PROMOCJE KSIAŻEK
2018-11-20 PRZEDMIOTY NAUCZANIA
2018-10-23 PUBLIKACJE NA TEMAT OA
2018-10-16 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
2018-12-05 PUNKTACJA W BIBLIOGRAFII GUMED
2018-09-03 RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2016-2020
2018-09-05 REGULAMIN CZYTELNI 1 I 2
2018-05-16 REGULAMIN CZYTELNI INFORMACJI NAUKOWEJ
2018-09-06 Regulamin korzystania z pokoi pracy
2018-06-04 Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej
2018-07-12 REGULAMIN PRACOWNI BIBLIOGRAFICZNEJ
2018-06-04 Regulamin Wypożyczalni
2018-08-31 REGULAMINY BIBLIOTEKI
2018-09-06 SPOTKANIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2018-10-05 SPRINGER OPEN CHOICE / bezpłatne publikowanie
2018-10-04 STREFA NAUKI
2018-12-14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT
2018-09-26 SZKOLENIA
2018-11-23 TEST
2018-10-11 UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
2018-10-01 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2018-10-05 WOKÓŁ BIBLIOMETRII I WSKAŹNIKÓW
2018-10-04 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2018-09-26 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2018-09-13 WYSTAWY
2018-09-06 WYSTAWY ORGANIZOWANE W 2010 R.
2018-06-15 Wystawy zorganizowane w 2004 r.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2008 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2009 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2011 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2012 R.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2013 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2014 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2015 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2016 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2017 r.
2018-10-15 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2018 R.
2018-09-06 WYSZUKIWARKI NAUKOWE
2018-08-29 ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI
2018-07-11 ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
2018-12-17 ZASOBY ELEKTRONICZNE – ADCHIWUM DOSTĘPÓW
2018-10-19 ZASOBY OA
2018-10-17 ZDALNY DOSTĘP