katalog online
biblioteka online

Regulamin Czytelni 1 i 2 2018-01-31

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelń mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

1. W Czytelniach udostępnia się:

 • książki (Czytelnia 1 i 2),
 • wpływające na bieżąco czasopisma naukowe (Czytelnia 1),
 • prasę codzienną (Czytelnia 1),
 • modele anatomiczne (Czytelnia 1),
 • materiały z magazynu oraz pozycje oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (Czytelnia 1 i 2).

2. Wszystkie zbiory Czytelń udostępniane są prezencyjnie, w wolnym dostępie do półek.

3.    Na pozycje z magazynu należy wypisać rewers, złożyć go u dyżurującego bibliotekarza, okazując jednocześnie dokument potwierdzający tożsamość.

4.    W przypadku czasopism rewers powinien być wypisany oddzielnie na każdy zamawiany zeszyt czasopisma i zawierać: tytuł periodyku, jego sygnaturę,  wolumen, numer zeszytu i strony, na których umieszczony został artykuł.

5.    Wszystkie rewersy należy składać nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

6.     W Czytelni 1 można korzystać z pokoi pracy. Zasady ich udostępniania oraz użytkowania określa odrębny Regulamin korzystania z pokoi pracy BG GUMed.

§ 3

Korzystający z Czytelń są zobowiązani:

 • zachować ciszę,
 • wyciszyć telefony komórkowe i nie prowadzić rozmów za ich pośrednictwem,
 • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni; dopuszcza się wnoszenie laptopów i materiałów własnych w przeźroczystych torbach.  Siatki można nabyć w Wypożyczalni lub posiadać własną,
 • przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych; konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.
 • oddać wypożyczone dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi,
 • pozostawić wykorzystane pozycje we wskazanych miejscach, bez samodzielnego odkładania na półki,
 • nie pozostawiać bez opieki materiałów na stolikach dłużej niż 30 minut – po tym czasie będą one do odbioru u dyżurującego bibliotekarza.

§ 4

1.     Książki ze zbioru Czytelń mogą być wypożyczane na zewnątrz tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin ich zwrotu.

2.     Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1 spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed