Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Kontakt 2018-07-02


Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

(+48 58) 349 10 40
fax (+48 58) 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

 

Adamczak Beata
(58) 349 10 43

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

Biczkowska Paulina
(58) 349 10 43

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

Falow Katarzyna
(58) 349 10 49

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych – kierownik
biblgromad@gumed.edu.pl

 Florianowicz Małgorzata
(58) 349 10 51

Oddział Udostępniania Zbiorów,
Czytelnie 1 i 2
biblwyp@gumed.edu.pl

Frąckowiak Małgorzata
mfrackowiak@gumed.edu.pl
(58) 349 10 41

Oddział Opracowania Zbiorów – kierownik
opracowanie@gumed.edu.pl

Gąsior Hanna
hankag@gumed.edu.pl
(58) 349 10 42

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

Gorczewska Małgorzata
(58) 349 10 51

Oddział Udostępniania Zbiorów,
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
miedzybibl@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

Grygorowicz Anna
(58) 349 10 40

Dyrektor
bibldyr@gumed.edu.pl

Krakowska Anna
akrak@gumed.edu.pl
(58) 349 10 47

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

Kraszewska Elżbieta
(58) 349 10 40

Zastępca Dyrektora,
opracowanie analiz bibliometrycznych
biblwww@gumed.edu.pl
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

Krzyżelewska-Kowalewska Anna
(58) 349 10 45

Oddział Informacji Naukowej i Promocji,
Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl
Nr GG: 9938031

Machowina Kamila
(58) 349 10 51
Oddział Udostępniania Zbiorów,
Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

Makohon-Dobber Urszula
(58) 349 10 43

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

Marchlewicz Jolanta
(58) 349 11 41

Pracownia Introligatorska

Michałowska Ludmiła
(58) 349 10 41

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

Miech Stanisław
(58) 349 10 47

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

Milewska Agnieszka
amilewska@gumed.edu.pl
(58) 349 10 58

Oddział Udostępniania Zbiorów – kierownik,
Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

Modrzewska Mirosława
(58) 349 10 45

Oddział Informacji Naukowej i Promocji – kierownik
biblinf@gumed.edu.pl

Omilian-Mucharska Małgorzata
omilian@gumed.edu.pl
(58) 349 10 45

Oddział Informacji Naukowej i Promocji,
Administrator serwisu WWW
biblinf@gumed.edu.pl

Otulakowska Justyna
(58) 349 10 47

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

Parwicz Witold
(58) 349 10 45

Oddział Informacji Naukowej i Promocji,
Czytelnia Informacji Naukowej,
Administrator usługi zdalnego dostępu (proxy)
biblinf@gumed.edu.pl

Nr GG: 9938031

Rusakow Jakub
(58) 349 10 51

Oddział Udostępniania Zbiorów,
Czytelnie 1 i 2
biblwyp@gumed.edu.pl

Rutkowski Damian
(58) 349 11 43

Sekcja Informatyków
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

Rybitw Beata
brybitw@gumed.edu.pl
(58) 349 10 41

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

Rybka Ewelina
erybka@gumed.edu.pl
(58) 349 10 43

Pracownia Bibliograficzna,
opracowanie analiz bibliometrycznych
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl
bibliografia@gumed.edu.pl

Rysztowski Piotr
rysztowski@gumed.edu.pl
(58) 349 10 46

Oddział Czasopism,
Administrator baz danych
biblbazy@gumed.edu.pl
biblczaso@gumed.edu.pl

Sajkowski Janusz
jsajko@gumed.edu.pl
(58) 349 10 46

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

Staniszewska Gabriela
(58) 349 10 46

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

Szpilewska Agnieszka
(58) 349 10 40

Sekretariat
biblsekr@gumed.edu.pl

Świerzyński Dominik
(58) 349 11 43

Sekcja Informatyków
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

Traczyk-Kępa Beata
btraczyk@gumed.edu.pl
(58) 349 10 46

Oddział Czasopism – kierownik
biblczaso@gumed.edu.pl

Tylek Barbara
basiat@gumed.edu.pl

(58) 349 10 46

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

Tymińska Elżbieta
eltym@gumed.edu.pl
(58) 349 10 43

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

Wąsicka Janina
(58) 348 11 41

Pracownia Introligatorska

Wysiecka Joanna
jwysiec@gumed.edu.pl
(58) 349 10 42

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

Zabża Anna
anzab@gumed.edu.pl
(58) 349 10 41

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed