Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Katalogi 2016-11-29

katalog online Biblioteki
zdigitalizowane katalogi kartkowe Biblioteki
inne katalogi

katalog biblioteczny online w systemie VIRTUA CHAMO

    wejście do katalogu online

 • zawiera informacje o zbiorach wpływających na bieżąco do Biblioteki począwszy od roku 1992 r., tj. o: 
  • książkach naukowych, w tym wszystkich podręcznikach i skryptach (bez względu na rok wydania) oraz książkach beletrystycznych od 1997 r.
  • czasopismach
  • zbiorach specjalnych (pracach doktorskich i habilitacyjnych, przezroczach itp.)
 • jest sukcesywnie uzupełniany o opisy zbiorów nabytych przez Bibliotekę w okresie wcześniejszym
 • jest częścią wspólnego katalogu bibliotek naukowych Trójmiasta tworzonego w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek, w którego skład wchodzą biblioteki: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności
 • umożliwia:
  • przeglądanie zbiorów
  • zamawianie online książek do wypożyczenia (tylko w przypadku pozycji ze zbiorów BG GUMed)
  • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji
  • rezerwację materiałów wypożyczonych przez innych użytkowników
  • sprawdzanie swojego konta czytelniczego i monitorowanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji

 zdigitalizowane katalogi kartkowe

    wejście do zdigitalizowanych katalogów

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów zgromadzonych do 1991 r. włącznie:

 • alfabetyczny książek – z możliwością zamawiania online do wypożyczenia
 • przedmiotowy
 • doktoratów i habilitacji
 • prac magisterskich
 • filmów i przeźroczy
 • beletrystyczny
 • czasopism

inne katalogi

 • polskie:

katalogi bibliotek Trójmiasta:

Katalog komputerowy Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

katalogi Głównej Biblioteki Lekarskiej

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
w polskich bibliotekach medycznych

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Katalogi Biblioteki Narodowej

 • zagraniczne:

LocatorPlus – katalog National Library of Medicine (USA)

Library of Congress Online Catalog

WorldCat

ECLAS – European Commission Libraries Catalogue

Gabriel: Gateway to Europe's National Libraries

Libdex – worldwide directory of library homepages and web-based OPACs

libraries.org – library web sites and catalogues; a directory of libraries worldwideBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed