katalog online
biblioteka online

Katalogi 2016-11-29

katalog online Biblioteki
zdigitalizowane katalogi kartkowe Biblioteki
inne katalogi

katalog biblioteczny online w systemie VIRTUA CHAMO

    wejście do katalogu online

 • zawiera informacje o zbiorach wpływających na bieżąco do Biblioteki począwszy od roku 1992 r., tj. o: 
  • książkach naukowych, w tym wszystkich podręcznikach i skryptach (bez względu na rok wydania) oraz książkach beletrystycznych od 1997 r.
  • czasopismach
  • zbiorach specjalnych (pracach doktorskich i habilitacyjnych, przezroczach itp.)
 • jest sukcesywnie uzupełniany o opisy zbiorów nabytych przez Bibliotekę w okresie wcześniejszym
 • jest częścią wspólnego katalogu bibliotek naukowych Trójmiasta tworzonego w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek, w którego skład wchodzą biblioteki: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności
 • umożliwia:
  • przeglądanie zbiorów
  • zamawianie online książek do wypożyczenia (tylko w przypadku pozycji ze zbiorów BG GUMed)
  • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji
  • rezerwację materiałów wypożyczonych przez innych użytkowników
  • sprawdzanie swojego konta czytelniczego i monitorowanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji

 zdigitalizowane katalogi kartkowe

    wejście do zdigitalizowanych katalogów

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów zgromadzonych do 1991 r. włącznie:

 • alfabetyczny książek – z możliwością zamawiania online do wypożyczenia
 • przedmiotowy
 • doktoratów i habilitacji
 • prac magisterskich
 • filmów i przeźroczy
 • beletrystyczny
 • czasopism

inne katalogi

 • polskie:

katalogi bibliotek Trójmiasta:

Katalog komputerowy Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

katalogi Głównej Biblioteki Lekarskiej

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
w polskich bibliotekach medycznych

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Katalogi Biblioteki Narodowej

 • zagraniczne:

LocatorPlus – katalog National Library of Medicine (USA)

Library of Congress Online Catalog

WorldCat

ECLAS – European Commission Libraries Catalogue

Gabriel: Gateway to Europe's National Libraries

Libdex – worldwide directory of library homepages and web-based OPACs

libraries.org – library web sites and catalogues; a directory of libraries worldwideBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed