2020-01-09

PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szkolenie biblioteczne online / SBO

Library Training Online / LTO

Basics of Scientific Medical Information / BSMI

Podstawy naukowej informacji medycznej (online) / PNIM

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (online) / WZNIM

Informacja naukowa (online + ćwiczenia) / INP
Terminy zajęć dla studentów kierunków:
- pielęgniarstwo - I rok studiów II stopnia
- położnictwo - I rok studiów II stopnia

Bibliograficzne aspekty publikowania w nauce / BAPwN

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce / BiPAPwN  (szczegóły w Extranecie)

Naukowa informacja medyczna  (online + ćwiczenia) / NIM PFK (fakultet)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW 2018/2019

 

Znajdź swój przedmiot

Kierunek / rok studiów / przedmiot obowiązkowy

Wydział Lekarski

lekarski / 1 rok / SBO

lekarski English Division / 1 rok / LTO

lekarsko-dentystyczny / 1 rok / SBO

techniki dentystyczne (Io) / 1 rok / SBO

 
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

analityka medyczna / 1 rok / SBO

farmacja / 1 rok / SBO

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 1 rok / SBO

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 2 rok / NIM PFK (fakultet)

Master of Pharmacy / 1 rok / LTO

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

 

dietetyka (Io) / 1 rok / SBO

dietetyka (IIo) / 1 rok / SBO

elektroradiologia (Io) / 1 rok / SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia  (Io) / 1 rok / SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia (IIo) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / WZNIM

pielęgniarstwo (Io) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / PNIM

pielęgniarstwo (IIo) / 1 rok / Informacja naukowa (INP)

położnictwo (Io) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / PNIM

położnictwo (IIo) / 1 rok / Informacja naukowa (INP)

psychologia zdrowia / 1 rok / SBO i PNIM

ratownictwo medyczne (Io) / 1 rok / SBO

zdrowie publiczne (Io) / 1 rok / SBO

zdrowie publiczne (IIo) / 1 rok / SBO

zdrowie środowiskowe (Io) / 1 rok / SBO

Bachelor of Nursing / 1 rok / LTO

Bachelor of Nursing / 2 rok / BSMI
Seminaria z BSMI odbędą się w  Bibliotece Głównej w semestrze letnim  (2 x 1 godz. 30 min)

 

Uwaga! Szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów.

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DOKTORANTÓW 2019/2020

Przedmiot / rok / forma zajęć  
   

Bibliograficzne aspekty publikowania w nauce / I rok Pierwszej Szkoły Doktorskiej / ćwiczenia

Do uczestnictwa z zajęciach niezbędne jest założenie indywidualnego konta w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com
Zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl

Grupa 1 / wtorek / 21.01.2020 godz. 08:30 - 10:45

Grupa 2 / wtorek / 21.01.2020 godz. 11:00 - 13:15

zapisy online do grup / formularz zapisu będzie uruchomiony od godz. 12:00 w dniu 07.10.2019  do godz. 12:00 w dniu 20.01.2020
Osoby niezapisane na zajęcia, prosimy o kontakt e-mailowy  (bibliografia1@gumed.edu.pl ) lub telefoniczny (58 349-10-45 - w godzinach pracy Czytelni Informacji Naukowej) w celu przydzielenia do grupy.

 

 Grupa 1 / wtorek / 21.01.2020 / godz. 08:30 - 10:45

 Grupa 2 / wtorek / 21.01.2020 / godz. 11:00 - 13:15

 Zajęcia odbędą się w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej GUMed

Do uczestnictwa z zajęciach niezbędne jest założenie indywidualnego konta w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com
Zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl

 Warunki zaliczenia:
1. Udział w zajęciach (*nieobecni na zajęciach zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Biblioteki podania, skierowanego do Dyrektora Biblioteki, z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności (z podaniem przyczyny)
2. Przesłanie do dnia 10.02.2020 prawidłowo wykonanej pracy zaliczeniowej (zob. wzór pracy)

 

 
 Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce / 3 rok  Dziennych Studiów Doktoranckich / seminaria


Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny z OML
zapisy online do grup  / formularz zapisu będzie dostępny od 17.02.2020 (poniedziałek) od godz. 12.00 do 17.04.2020  (piątek) do godz. 13:00
Osoby niezapisane na zajęcia, prosimy o kontakt e-mailowy  (bibliografia1@gumed.edu.pl ) lub telefoniczny (58 349 10 45 - w godzinach pracy Czytelni Informacji Naukowej) w celu przydzielenia do grupy.

Grupa 1 / poniedziałek / 20.04.2020 / godz. 12:30-15:00

Grupa 2 / wtorek / 21.04.2020 / godz. 08:00-10:30

Grupa 3 / środa / 22.04.2020 / godz. 08:00-10:30

Szczegóły dotyczące zaliczenia, w tym wzór pracy zaliczeniowej znajdują się na stronie przedmiotu w Extranecie.

 

 Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
Grupa 4 /czwartek / 23.04.2020 / godz. 08:00-10:30

 

 Szczegóły dotyczące zaliczenia, w tym wzór pracy zaliczeniowej znajdują się na stronie przedmiotu w Extranecie.

 

Uwaga! Szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów; wszystkie seminaria i ćwiczenia odbywają się w Bibliotece Głównej w Czytelni Informacji Naukowej.  
 

 

Sekretariat:

tel. 58 349 10 40,
biblsekr@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.