Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Formularze, druki 2018-06-19

formularze online
druki do pobrania

formularze online
 

zapisy do Wypożyczalni

wypełnij

zdalny dostęp poprzez serwer proxy
(dla pracowników, doktorantów i studentów GUMed)

wypełnij

zdalny dostęp do baz EBSCO
(dla pracowników: UCK, UCMIMMiT, ochrony zdrowia z woj. pomorskiego)

wypełnij
zapisy na zajęcia dla doktorantów Wydziału Lekarskiego wypełnij

zgłoszenie publikacji do zakupu

wypełnij

zamówienie na zestawienie piśmiennictwa (kwerendę)

wypełnij

zamówienie międzybiblioteczne

wypełnij

druki do pobrania
 

rewers na czasopismo

pobierz

okładka na CD-ROM
i umowa licencyjna dot. prac licencjackich i magisterskich
(umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

pobierz
okładkę

pobierz
umowę

okładka na CD-ROM
i umowa licencyjna dot. prac doktorskich i habilitacyjnych
(umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

pobierz
okładkę

pobierz
umowę

oświadczenia dot. afiliacji oraz objętości wydawniczej:
  • książki
  • rozdziału w książce
  • wielu afiliacji autora w publikacji w czasopiśmie


pdf
, doc
pdf, doc
pdf, doc

wniosek o przygotowanie analizy bibliometrycznej pdf, doc

potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych
lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich 

pdf, doc

poświadczenie zarezerwowanych środków na realizację zamówień międzybibliotecznych pobierz

ulotki informacyjne o:

  • Bibliotece
  • Czytelni Informacji Naukowej
  • Strefa Nauki
  • Wypożyczalni

 

pobierz

pobierz
pobierz
pobierz

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed