Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-09-07

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

 

KSIĄŻKI W WERSJI DRUKOWANEJ

Katalog online / GUMed

Zdigitalizowane katalogi kartkowe / GUMed

Katalog online jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów nieujętych w katalogu online.

 

E-KSIĄŻKI dostępne w sieci GUMed oraz poprzez proxy

 

IBUK libra

Elibrary

zobacz wykaz

Podręczniki akademickie, książki naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych (wraz z darmowymi publikacjami z innych dziedzin  ponad 1.200 tytułów w j. polskim)

zobacz IBUK libra FAQ, pomoc

zobacz wykaz

Kolekcja 13 podręczników w języku polskim wydawnictwa Elsevier Urban & Partner

 ClinicalKey / Elsevier

ScienceDirect / Elsevier

Ponad 1.100 książek wydawnictwa Elsevier, w tym podręczniki (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery, Textbook of Family Medicine)

Kolekcja publikacji grupy wydawniczej Elsevier: 1.712 monografie z lat 2013 i 2014 (w tym ok. 200 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych) oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych

sprawdź wszystkie dostępne tytuły w wyszukiwarce Książki elektroniczne w licencjach krajowych

 

  AccessMedicine

 

AccessPharmacy

Ponad 100 książkek medycznych wydawnictwa McGraw-Hill, ale też wiele innych zasobów: baza leków, zdjęcia i pliki audio-video, testy diagnostyczne, wytyczne, bank przypadków klinicznych, testy kontrolne USMLEasy

Dostęp do pełnej kolekcji ponad 50 podręczników z zakresu farmacji i farmakologii wydawnictwa McGraw-Hill

ProQuest Ebook Central

Kolekcja wydawnictwa Wiley

 

Kolekcja e-booków różnych wydawców, w tym 19 subskrybowanych tytułów, dostępna po założeniu indywidualnego konta  przycisk "Join Ebook Central"; dostęp tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika

prawie 2,5 tys. książek na platformie Wiley Online Library 

sprawdź wszystkie tytuły w wyszukiwarce Książki elektroniczne w licencjach krajowych

Martindale: The Complete Drug Reference

European Pharmacopoeia, wyd. 9, 2018

Zawiera ponad 6.000 monografii leków stosowanych na całym świecie

UWAGA: Zaleca się korzystanie z przeglądarki Safari

 Harrison's Online

Kolekcja Books@Ovid

Harrison’s Principles of Internal Medicine, wyd. 20 (w kolekcji Access Medicine)

Książki medyczne wydawnictwa LWW na platformie Ovid

 

Kolekcja wydawnictwa Springer

 

26 serii książkowych, obejmujących 10.558 wolumenów, do rocznika 2008, a także 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane przez wydawnictwo Springer w latach 2004-2005 i 2009-2011 i ok. 9.600 wydanych w 2017 r.

sprawdź wszystkie tytuły w wyszukiwarce Książki elektroniczne w licencjach krajowych

 

 

E-SKRYPTY I E-PODRĘCZNIKI

E-skrypty w sieci GUMed

E-skrypty w Extranecie GUMed

Zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych drukowanych skryptów uczelnianych; dostęp tylko w sieci GUMed

Skrypty wydane przez GUMed w wersji elektronicznej

  

E-podręczniki
dostępne na wybranych stanowiskach

 

Wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na komputerach:
w Czytelni Informacji Naukowej BG /2 stanowiska/,
w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego /1 stanowisko/

 

E-KSIĄŻKI W INTERNECIE 
 

DOAB

Google Books

 Jest to zasób recenzowanych książek i rozdziałów z książek, deponowanych przez wydawców akademickich na zasadzie Open Access.  

Książki Google to kolekcja utworzona z zasobów udostępnianych przez wydawców oraz skanowanych w ramach programu bibliotecznego Library Project. Serwis umożliwia czytanie online, a także pobieranie, cytowanie i tłumaczenie książek.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Europeana

 Zdigitalizowane zasoby kilkunastu instytucji z regionu woj. pomorskiego, w tym: materiały dydaktyczne, habilitacje, doktoraty, dziedzictwo kulturowe, regionalia i wiele innych...

Europeana Collections zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania

 

E-książki ogólnodostępne

 

Naukowe książki, atlasy medyczne oraz serwisy www (w wyborze)

 

 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

Administrator baz danych:
tel. 58 349 10 46,
biblbazy@gumed.edu.pl