katalog online
biblioteka online

Książki i e-książki 2017-03-02

książki w wersji drukowanej
e-książki dostępne w sieci GUMed i poprzez proxy
e-skrypty i e-podręczniki
w formie zdigitalizowanej
e-książki w Internecie

książki w wersji drukowanej

 

katalog online

 

zdigitalizowane katalogi kartkowe
zbiory do 1991 r. (włącznie) nieujęte w katalogu online


e-książki dostępne w sieci GUMed oraz poprzez proxy
 

IBUK libra / zobacz wykaz prenumerowanych tytułów
podręczniki akademickie, książki naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych - (wraz z darmowymi publikacjami z innych dziedzin - ponad tysiąc tytułów w
j. polskim)
           zobacz IBUK libra FAQ, pomoc

Elibrary
kolekcja 12 podręczników w języku polskim wydawnictwa Elsevier Urban & Partner

ClinicalKey
ponad 1.100 książek wydawnictwa Elsevier, w tym podręczniki (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery,Textbook of Family Medicine)

Access Medicine
książki medyczne wydawnictwa McGraw-Hill, ale też wiele innych zasobów: baza leków, zdjęcia i pliki audio-video, testy diagnostyczne, wytyczne, bank przypadków klinicznych, testy kontrolne USMLEasy

AccessPharmacy
dostęp do pełnej kolekcji, tj. 53 podręczników z zakresu farmacji i farmakologii wydawnictwa McGraw-Hill

ScienceDirect / zobacz wykaz dostępnych tytułów
ponad 5.000 e-książek grupy wydawniczej Elsevier,
w tym ok. 1.700 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych
 

European Pharmacopoeia, wyd. 9, 2017

 

Harrison's Online
Harrison’s Principles of Internal Medicine, wyd. 19 (w kolekcji Access Medicine)

kolekcja wydawnictwa Wiley
prawie 2,5 tys. książek na platformie Wiley Online Library
 

kolekcja Books@Ovid
książki medyczne wydawnictwa LWW na platformie Ovid

 

kolekcja wydawnictwa Springer
ponad 23.000 tytułów medycznych


  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Poradnik dla świadczeniodawców,
      red. merytoryczna G. Moroz dostępne w sieci GUMed


e-skrypty i e-podręczniki
 

e-skrypty
dostępne
w sieci GUMed
zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed
e-skrypty
dostępne
w Extranecie GUMed
skrypty wydane przez GUMed w wersji elektronicznej

e-podręczniki
dostępne na wybranych stanowiskach

wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na komputerach:

  •  w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej /2 stanowiska/
  • w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego /1 stanowisko/

e-książki w Internecie
 

zasoby Biblioteki Głównej GUMed w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (p_b_c)
 
e-książki
ogólnodostępne
naukowe książki, atlasy medyczne oraz serwisy www (w wyborze)

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie książek. Liczba jednorazowo pobranych stron powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
mgr Piotr Krajewski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed