Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Zdalny dostęp 2017-03-06

PROXY
dla pracowników, doktorantów i studentów GUMed

Proxy - formularz rejestracyjny

Proxy - zmiana hasła

     
     
EBSCO
dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pomorskiego
EBSCO - karta rejestracyjna

 

Kontakt:
Czytelnia Informacji Naukowej

  (58) 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl
Nr GG: 9938031

Zdalny dostęp poprzez serwer PROXY - dla pracowników*, doktorantów i studentów GUMed

Jeżeli:

  • posiadasz aktualną kartę biblioteczną BG GUMed lub elektroniczną legitymację studencką GUMed
  • nie masz zaległości wobec Biblioteki
  • posiadasz indywidualne konto pocztowe w domenie gumed.edu.pl

i chcesz korzystać z zasobów cyfrowych Biblioteki spoza sieci GUMed,
w tym z komputera domowego, skorzystaj z usługi proxy:

*w tym zatrudnionych na zlecenie dydaktyczne


Zdalny dostęp do baz EBSCO - dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

Jeżeli:

i chcesz korzystać z zasobów oferowanych przez EBSCO spoza sieci GUMed,
w tym z komputera domowego:

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed