Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Rada Biblioteczna - kadencja 2016-2020 2018-05-22


Przewodniczący

  prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki GUMed

Członkowie

1. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż, prof. nadzw. Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
2. dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw. Wydział Farmaceutyczny z OML
3. mgr inż. Anna Grygorowicz Biblioteka Główna, dyrektor
4. prof. dr hab. Zbigniew Kmieć Wydział Lekarski
5. dr hab. Patrycja Koszałka

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed

6. mgr Elżbieta Kraszewska Biblioteka Główna
7. prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz Wydział Farmaceutyczny z OML
8. mgr Mirosława Modrzewska Biblioteka Główna
9. dr hab. Katarzyna Sikorska Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
10. dr hab. Anna Starzyńska, prof. nadzw. Wydział Lekarski
11. mgr Beata Traczyk-Kępa Biblioteka Główna
12. dr hab. Tomasz Wierzba Wydział Lekarski
13. prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski Wydział Lekarski
14. mgr Marta Cyman

przedstawiciel słuchaczy studiów doktoranckich

15. Dominika Skrońska

przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed