katalog online
biblioteka online

Rada Biblioteczna - kadencja 2016-2020 2016-11-24


Przewodnicząca

1. mgr inż. Anna Grygorowicz Biblioteka Główna

Członkowie

2. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
3. dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw. Wydział Farmaceutyczny z OML
4. prof. dr hab. Zbigniew Kmieć Wydział Lekarski
5. dr hab. Patrycja Koszałka

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed

6. mgr Elżbieta Kraszewska Biblioteka Główna
7. prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz Wydział Farmaceutyczny z OML
8. mgr Mirosława Modrzewska Biblioteka Główna
9. dr hab. Katarzyna Sikorska Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
10. dr hab. Anna Starzyńska Wydział Lekarski
11. mgr Beata Traczyk-Kępa Biblioteka Główna
12. dr hab. Tomasz Wierzba Wydział Lekarski
13. prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski Wydział Lekarski

   Przedstawiciel Studiów Doktoranckich

14.  mgr Marta Cyman

  Przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego
 

15.  Dominika Skrońska

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-04-21 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed