Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Cennik usług Biblioteki 2018-02-23

wprowadzony Zarządzeniem Nr 60/2016 Rektora GUMed z 09.11.2016 r.

Lp. 
Nazwa usługi Wysokość opłaty

1

Wydanie tradycyjnej karty bibliotecznej

bezpłatnie

2

Duplikat tradycyjnej karty bibliotecznej

10,- zł

3

Przekroczenie terminu zwrotu publikacji udostępnionych przez Wypożyczalnię

0,50 zł/1 volumin/1 dzień

4

Przekroczenie terminu zwrotu pozycji
wypożyczonych z czytelni

10,- zł/1 volumin/1 dzień

5

Zniszczenie lub uszkodzenie
materiałów bibliotecznych

opłata ustalana każdorazowo przez
kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów,
nie mniej niż 10,- zł

6

Kaucja (zwrotna) za wypożyczenia na zewnątrz

100,- zł/1 rok

7

Nieregulaminowe korzystanie z szafki samoobsługowej

50,- zł

8 Zagubienie numerka / kluczyka do szafki 40,- zł
9 Zniszczenie zamka do szafki 40,- zł

10

Usługi reprograficzne w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego:

  • wydruki materiałów (czarno-białe)
  • skanowanie materiałów
0,50 zł/A4
1,00 zł/A4


Opłaty wynikające z poz. 2-9 uiszcza się w Wypożyczalni (płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych).
 

Wypożyczalnia godziny otwarcia:

tel. (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

Nr GG: 13901880

poniedziałek
wtorek-piątek
sobota

10:00-19:45
08:00-19:45
09:00-15:00Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed