katalog online
biblioteka online

Wypożyczenia międzybiblioteczne 2017-11-02

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Małgorzata Gorczewska
(58) 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można sprowadzić
tylko te publikacje, które nie są dostępne w bibliotekach Trójmiasta
:

 • w oryginale – książki, prace doktorskie, prace habilitacyjne – do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu w czytelniach
  • termin zwrotu dzieł określa biblioteka wypożyczająca
  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych
    
 • w postaci kopii – dot. artykułów z czasopism lub fragmentów publikacji – jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  • usługa odpłatna*
  • realizacja usługi odbywa się wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia

* pracownicy GUMed mają możliwość rozliczeń bezgotówkowych – realizacja następuje po przedstawieniu potwierdzonego przez
Dział Nauki GUMed oświadczenia o zarezerwowaniu środków na ten cel

pobierz formularz poświadczenia posiadanych środków

Zamówienia należy składać:


W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Główna współpracuje z systemem subito.
 

subito jest internetowym serwisem oferującym odpłatne usługi w zakresie dostarczania książek oraz kopii publikacji z czasopism ze zbiorów bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich;
w systemie dostępnych jest ok. 1 mln tytułów czasopism reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym medycynę i nauki pokrewne;

aby zamówić potrzebne pozycje nalezy skontaktować się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną

czas realizacji:
do 3 dni / artykuł
do 2 tyg. / książka
 
koszt usługi:
od 6 do 14 euro / artykuł
13 euro / książka

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed