katalog online
biblioteka online

Poświadczenia dokumentów 2017-10-10

zaliczenie przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę
brak zobowiązań wobec Biblioteki
udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji
dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki

zaliczenie przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę

informacja w systemie e-dziekanat 


brak zobowiązań wobec Biblioteki (m.in. karty obiegowe)

poświadcza: Wypożyczalnia


udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji

poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej

pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf


dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki

Prace licencjackie i magisterskie
przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

 • mieć formę elektroniczną
 • być zapisana na płycie CD
 • mieć postać jednego pliku w formacie PDF*
 • być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.

Prace doktorskie i habilitacyjne
prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat

Autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych, będący pracownikami GUMed, zobowiązani są do dostarczenia ww. prac do Biblioteki Głównej. Biblioteka gromadzi je zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Do Biblioteki należy dostarczać:

 • w przypadku prac doktorskich:
  pracę w formie elektronicznej zapisaną na płycie CD w postaci jednego pliku w formacie PDF*; płyta powinna być zaopatrzona  w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w Internecie.
 • w przypadku prac habilitacyjnych:
  • 1 egzemplarz pracy w wersji drukowanej
  • płytę CD z zapisaną pracą w jednym pliku w formacie PDF*; płyta powinna być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w Internecie.

Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

*W Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF. 

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-04-21 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed