katalog online
biblioteka online

Poświadczenia dokumentów 2018-05-30

zaliczenie przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę
brak zobowiązań wobec Biblioteki
udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji
dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki

zaliczenie przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę

informacja w systemie e-dziekanat 


brak zobowiązań wobec Biblioteki (m.in. karty obiegowe)

poświadcza: Wypożyczalnia


udział w publikacjach lekarzy przystępujących do specjalizacji

poświadcza: Pracownia Bibliograficzna oraz Czytelnia Informacji Naukowej

pobierz formularz do wypełnienia: doc, pdf


dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki

Prace licencjackie i magisterskie
przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

  • mieć formę elektroniczną
  • być zapisana na płycie CD
  • mieć postać jednego pliku w formacie PDF*
  • być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.

Prace doktorskie
prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat

1. Do Biblioteki należy dostarczyć jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w formcie PDF*:

  • prace w formie książki - całość pracy w jednym pliku,
  • prace oparte na cyklu publikacji - jeden plik obejmujący treść pracy wraz ze spisem publikacji wchodzących w skład cyklu, olinkowanym do ich pełnych tekstów,
    uwaga: zawartość pliku musi być zgodna z zapisami ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.

Prace habilitacyjne w formie książek
prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat

1. Do Biblioteki należy dostarczyć:

  • jeden egzemplarz pracy w wersji drukowanej,
  • jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej, zapisany na płycie CD/DVD, w jednym pliku w formcie PDF*.

2. Do płyty należy dołączyć okładkę oraz nieodpłatną umowę licencyjną niewyłączną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w sieci Internet.

3. Biblioteka potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

*W Czytelni Informacji Naukowej można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF. 

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed