Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Inne biblioteki 2018-07-19

biblioteki medyczne: w Polsce, na świecie
biblioteki Trójmiasta,
polskie biblioteki uniwersyteckie, uczelni technicznych
biblioteki cyfrowe

 biblioteki medyczne w Polsce

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

  • biblioteki uczelni medycznych

Białystok

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Bydgoszcz

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katowice Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kraków Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Łódź Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Poznań Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szczecin Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Warszawa Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wrocław Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • biblioteki innych uczelni z wydziałami medycznymi i nauk o zdrowiu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • biblioteki instytutów medycznych

Biblioteka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Biblioteka Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec

Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi, Lublin

Biblioteka Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Biblioteka Naukowa Instytutu Kardiologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Leków, Warszawa

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa

Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

Biblioteka Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN, Kraków


wybrane biblioteki medyczne na świecie

The National Library of Medicine (NLM)

MIT Hayden Library

Mayo Clinic Libraries

Stanford School of Medicine - Lane Medical Library

Cambridge University Medical Library

Royal Society of Medicine Library

Royal College of Nursing Library

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Zweigbibliothek der Medizin

Karolinska Institutet - University Library


 biblioteki Trójmiasta

o korzystaniu z innych bibliotek Trójmiasta:
Regulamin Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

PAN Biblioteka Gdańska

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Instytutu Oceanologii PAN

Biblioteka Morskiego Instytutu Rybackiego

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiegobiblioteki uniwersyteckie w Polsce

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Główna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiegobiblioteki uczelni technicznych w Polsce

 Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

biblioteki cyfrowe
 

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczy w tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

zobacz zasoby BG GUMed w p_b_c

 

Zasoby dostępne w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach mogą być wyszukiwane za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

Zbiory w formie cyfrowej bibliotek, muzeów, archiwów i kolekcji audiowizualnych całej Europy (blisko 1500 instytucji) dostępne są poprzez Europeanę - Europejską Bibliotekę Cyfrową.

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed