Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

E-skrypty w sieci GUMed 2016-12-01

zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed

 1.

Analiza fitochemiczna
Cisowski W. [et al.]
1995

2.

Analiza jakościowa związków organicznych z elementami spektometrii molekularnej
Rudnicka W. [et al.]
2001

 3.

Anestezjologia dla studentów
red. Wujtewicz M., Kwiecińska B.; [aut. Dylczyk-Sommer A. et al.]
2005
 4.


Atlas do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji
Cisowski W. [et al.]
1996

5.   Chemiczna analiza ilościowa
red.  Wesołowski M.; [et al.]
2002
6.

 

Chemiczna analiza jakościowa
red. Piękoś R.; [aut. Piękoś R. et al.]
2005
7.  
8.  

Chirurgia dla studentów stomatologii
red. Gruca Z., Wajda Z., Dobosz M.
2003

9.  
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej
Wesołowski M., Sarrazin-Kledzik G.
2001
10.  

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej: dla studentów medycyny i farmacji
red. Terlecki J.
1996

11.  
red. Radecki A., Piękoś R.
1998
12.  
red. Ochocka J. R.; [aut. rozdz. Buliński M. et al.]  
1999
13.  
red. Werel W., Wroczyńska-Pałka M.; [zespół aut. Czajkowska A. et al.] 
2003
14.  

Ćwiczenia z pediatrii
red. Korzon M.; [aut. Bako W. et al.]
2003

15.  

Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki: dla studentów farmacji
red. Damasiewicz B., Kaliszan R.; [oprac. zespół aut. Damasiewicz B. et al.]
2002

16.  

Elementy farmakometrii i wybrane zagadnienia z zakresu farmakodynamiki
red. Kaliszan R.; [aut. Roman Kaliszan et al.]
1996

17.  
red. Zaborski L.; [aut. Bartosińska M. et al.]
2004
18.  

Kardiologia dziecięca: skrypt dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego
red. Ereciński J.
2004

19.

Latinitas medicinalis. Cz. 2: podręcznik do praktycznej nauki języka łacińskiego dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego
Bruska B.
2002

20.  

Leczenie chorób układu nerwowego z elementami diagnostyki
Dobrzyńska L.
1999

21.  
2001
22.  

Lingua Latina medicinalis: materiały do nauki jęz. łacińskiego dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego: (kurs dla kontynuujących)
Cygan B.
2000

23.  
24.  
25.  

Materiały do nauki języka francuskiego. Cz. 2
Jakimczyk B.
1999

26.  

Materiały do nauki języka francuskiego dla studentów stomatologii. Cz. 2
Jakimczyk B.
2001

27.  

Materiały do nauki języka francuskiego dla studentów farmacji
Jakimczyk B.
2000

28.  

Materiały do nauki języka rosyjskiego
Jaroszewicz Z.
1996

29.   Materiały do nauki rosyjskiego dla studentów farmacji. Cz. 1
Jaroszewicz Z.
1999
30.  

Materiały do nauki języka rosyjskiego dla studentów farmacji. Cz. 2
Jaroszewicz Z.
2000

31.  

Materiały do nauki języka rosyjskiego dla studentów stomatologii
Jaroszewicz Z.
2002

32.  
1999
33.  
2005
34.   Neurosurgery for medical students
Zieliński P.
2005
35.  

Patofizjologia: materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego
red. Hoppe A.
2001

36.  
Podstawy genetyki sądowej
Szczerkowska Z., Pawłowski R.
2002
37.  

Pratiques du Francais medical
Jakimczyk B.
2003

38. Preparatyka leków pozajelitowych: materiały do ćwiczeń dla studentów IV roku
Barteczko I.
1994
39.  

Preparatyka związków organicznych
Foks H.
2003

 40.   Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia)
red. Borys B., Majkowicz M.
2006
41.   Radiologia: diagnostyka obrazowa. Cz. 2
red. Studniarek M.
2001
42.  
1998
43.   Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
Cisowski W. [et al.]
1999
44.  
45.  
1979
46.  

Standardy postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby niedokrwiennej serca: skrypt dla studentów
Siondalski P. [et al.]
2006

47.  
Statystyka medyczna
Tosik M., Grzenkowski H.
1989
48.  

Wprowadzenie do nauki pediatrii
red. Korzon M.
2003

49.  
1999
50.

Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie: dla studentów Wydziału Lekarskiego AMG
red. Suchorzewska J., Michowska M., aut. Basińska K. [et al.]
2006

51.  

Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej
red. Korzon M.
1997

 52.   Wybrane zagadnienia z medycyny wieku rozwojowego
red. Korpal-Szczyrska M., Balcerska A.
2006
53.   Zarys dziejów farmacji: z elementami zagadnień metodologicznych dla studentów farmacji
Drygas A.
1994
54.  

Zbiór recept: materiały do ćwiczeń dla studentów III roku
Janicki S., Szulc J., Woyczikowski B.
2003

55.  
2004

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed