2021-12-22

Wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na:

1.

Anatomia głowy

Anatomia głowy i tułowia na przekrojach tomokomputerowych / O. Narkiewicz, M. Grzybiak; ryciny wykonała Sylwia Scisłowska
Gdańsk: MAKmed, 1992

2.

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 1, Głowa i szyja / Torsten B. Moeller, Emil Reif; red. nauk. wyd. pol. Bogdan Ciszek; przekł. Irena Plucińska
Warszawa: Medipage, cop. 2007

3.

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 2, Klatka piersiowa, serce, jama brzuszna i miednica / Torsten B. Moeller, Emil Reif; red. nauk. wyd. pol. Ryszard Aleksandrowicz; przekład Irena Plucińska, Przemysław Jaźwiec
Warszawa: Medipage, cop. 2007

4.

Atlas anatomii / aut.: Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross; współaut.: Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher; il.: Markus Voll, Karl Wesker ; [tł.: Tomasz Cecot et al.]
Wyd. 1 pol. / red. Janusz Moryś.
Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2011

5.

Atlas anatomii radiologicznej człowieka / Bohdan Daniel
Wyd. 3 popr. i uzup.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996

6.

Atlas histologiczny / pod red. Andrzeja Myśliwskiego; [aut.] Andrzej Myśliwski [et al.]; Akademia Medyczna w Gdańsku. Katedra Histologii i Immunologii
Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2002

7.

Chemia ogólna z elementami biochemii: dla studentów kierunków medycznych i przyrodniczych / Teresa Kędryna
Kraków: Wydaw. ZamKor, 2004

8.

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych / Edward Szczeklik, Andrzej Szczeklik
Wyd. 7. Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1979

9.

Fizjologia człowieka / red. nauk. Jan Górski; aut.: Michał Caputa [et al.]
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

10.

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 3, Kręgosłup, kończyny i stawy / Torsten B. Moeller, Emil Reif; przekład Irena Plucińska, Przemysław Jaźwiec
Wyd. pol. / red. nauk. Bogdan Ciszek.
Warszawa: Medipage, cop. 2007

11.

Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska
Wyd. 6. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001

12.

Medycyna fizykalna / Gerard Straburzyński, Anna Straburzyńska-Lupa
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000

13.

Mikrobiologia: podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych / pod red. Piotra B. Heczko ; aut. Maria Basta; koordynacja prac nad przygotowaniem publikacji Agata Pietrzyk
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006

14.

Okulistyka: podstawy kliniczne / Maria Hanna Niżankowska; współpr. ikonograf. Jacek J. Kański
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007

15.

Zarys współczesnej ortodoncji : podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów / red. nauk. Irena Karłowska ; [aut. Hanna Bielawska-Victorini et al.].
Wyd. 3 uaktual. i rozszerz.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

16.

Podręcznik do ćwiczeń z chemii farmaceutycznej / Zygmunt Dudzik
Wyd. 3 popr. i rozszerz.
Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1966

17.

Położnictwo i ginekologia: repetytorium / red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

18.

Podstawy wykonawstwa prac protetycznych: prace stałe, protezy szkieletowe, prace kombinowane / Tomasz Ciaputa, Andrzej Ciaputa
Katowice: Wydawnictwo Elamed, 2009

19.

Protezy stałe: zarys postępowania klinicznego i laboratoryjnego / Herbert T. Shillingburg, Sumiya Hobo, Lowell D. Whitsett; tł. Halina Panek
Warszawa: Wydaw. Kwintesencja, 1994

20.

Psychiatria: repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz
Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003

21.

Radiologia: diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; aut. Bogusława Benendo-Kapuścińska [et al.]
Wyd. 2 unowocześnione (dodr.)
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

22.

Ratownik medyczny: podręcznik / pod red. Juliusza Jakubaszki ; [aut. Andrzej Boznański et al.]
Wyd. 2
Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007

23.

Receptura dla studentów medycyny i stomatologii / Marian Wielosz
Wyd. 3 zm.
Lublin: Lubelskie Tow. Nauk., 1998

24.

Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego / Marek Pertkiewicz [et al.; red. Marek Pertkiewicz, Teresa Korta; współaut. Krzysztof Bogucki et al.]; Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

25.

Podstawy szycia chirurgicznego / Marek Trybus
Wyd. 3
Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2006

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.