Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz 2018-02-13

limity wypożyczeń
zbiory niewypożyczane
zamawianie do wypożyczenia
odbiór materiałów
przedłużanie terminu zwrotu
rezerwowanie
zwrot materiałów
zagubienie wypożyczonych materiałów
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Wypożyczalnia

  (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze:

 • elektronicznych legitymacji studenckich GUMed,
 • kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed.

limity wypożyczeń
 

Użytkownicy Ilość Okres

studenci GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

słuchacze studiów doktoranckich GUMed 20 12 miesięcy

słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4 1 miesiąc
pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed 20 12 miesięcy

inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5 2 miesiące

studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4 1 miesiąc

pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4 1 miesiąc

* w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu

Użytkownicy mogą także wypożyczać do 4 pozycji beletrystycznych - ponad limit wypożyczeń - na okres 1 miesiąca.


zbiory niewypożyczane na zewnątrz użytkownikom indywidualnym**:

 • czasopisma
 • prace doktorskie, magisterskie, licencjackie
 • zbiory wydane przed 1945 r.
 • dzieła cenne i rzadkie
 • modele anatomiczne kości

** ewentualne odstępstwa patrz Regulamin Udostępniania Zbiorów


zamawianie materiałów do wypożyczenia

 • w oparciu o katalog online:
  • odbywa się w trybie online, po zalogowaniu się do konta czytelnika
  • z listy egzemplarzy wybranej pozycji można zamówić tylko ten o:
   - lokalizacji: GUMed – Wypożyczalnia
   - statusie: dostępny
 • w oparciu o zdigitalizowany katalog kartkowy:
  • odbywa się online poprzez kliknięcie karty wybranej pozycji
  • należy wypełnić i wysłać wyświetlony formularz zamówienia

Zamówienia realizowane są na bieżąco, a wypożyczenia rejestrowane na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym katalogu online VIRTUA CHAMO.


odbiór zamówionych materiałów

 • przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni po odbiór zamówionych książek, należy w koncie czytelnika sprawdzić, czy mają one status: do odbioru
 • książki należy odebrać w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia (wliczając niedziele i święta), po tym okresie są one odsyłane do magazynu
 • odbioru należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni okazując jednocześnie obowiązkowo kartę biblioteczną lub legitymację studencką

przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji

Prolongować można:

 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników
 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni
 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.


rezerwowanie pozycji wypożyczonych przez innych użytkowników

 • można zarezerwować maksymalnie do 4 pozycji
 • rezerwacji można dokonać bez względu na ilość posiadanych przez rezerwującego książek na koncie
 • rezerwacja jest możliwa nie wcześniej niż na 30 dni przed określonym w systemie terminem ich zwrotu
 • w momencie zwrotu do Biblioteki pozycji, która została zarezerwowana, system automatycznie drogą mailową powiadamia rezerwującego, że pozycja jest do odbioru w Wypozyczalni; rezerwujący ma 5 dni (od daty wysłania powiadomienia) na odbiór zarezerwowanych pozycji

zwrot wypożyczonych materiałów

Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do:

 • Wypożyczalni lub
 • skrzynki zwrotów umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do budynku BG (od ul. Dębinki) – przed godzinami otwarcia Biblioteki, tj:
  • poniedziałek: w godz. 06:00-10:00
  • wtorek – piątek: w godz. 06:00-08:00

Należy pamiętać, że:

 • przekroczenie terminu zwrotu powoduje automatyczną blokadę konta czytelnika i rozpoczęcie naliczania przez system kar w wysokości:
  0,50 PLN
  za wol./dzień
  ważne: opłaty za kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych
 • w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych pozycji system VIRTUA wysyła automatyczne powiadomienia o tym fakcie, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej
  – jeżeli chcesz otrzymywać takie powiadomienia, skontaktuj się z Wypożyczalnią osobiście lub mailowo biblwyp@gumed.edu.pl

zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku:

 • zagubienia książki:
  • zwrócić egzemplarz tego samego albo nowszego wydania lub
  • odkupić inną książkę wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów
 • zniszczenia książki:

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed