Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-10-15

Uleczyć z niewoli – sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, związanych z historią naszej Uczelni

Autorzy:
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz (materiały archiwalne pozyskane w toku realizacji grantu z mnisw; grant nprh, 11h 11 011180, na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)
oraz: Marek Bukowski, Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Grzegorz Gronda, Jakub Rusakow, Małgorzata Omilian-Mucharska, Elżbieta Tymińska;
opracowanie graficzne: Małgorzata Omilian-Mucharska;
prace introligatorskie: Janina Wąsicka.

Organizatorzy wystawy: Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.

Wystawa została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018 (obchodzonego pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”) oraz nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie zaprezentowaliśmy sylwetki profesorów: Stanisława Hillera, Włodzimierza Mozołowskiego, Tadeusza Pawlasa oraz doktora Józefa Tymińskiego.

Łączy je nie tylko miano bohaterów walczących o niepodległość, ale także fakt, że byli związani z medycyną, a 3 z nich z naszą Uczelnią.

Fascynujące, często mało znane, fakty z życia naszych bohaterów można było poznać dzięki zaprezentowanym dokumentom, wspomnieniom z czasów ich walki o Polskę i budowania Polski niepodległej. Udostępniliśmy nie tylko wybitnie ciekawe życiorysy tych osób, ale także oryginalne, o dużej wartości historycznej dokumenty, pochodzące z uczelnianego archiwum.

Część zaprezentowanych archiwaliów i zdjęć otrzymaliśmy od prof. Wiesława Makarewicza. Materiały te pozyskał w toku realizacji grantu na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego historia zazębia się z dziejami naszej Uczelni.

Pomysł na wystawę i pamiątki rodzinne w postaci zdjęć i dokumentów, m.in. odznaczenie Krzyż Niepodległości, pochodziły od Państwa Tymińskich, których rodzina związana jest z Uczelnią od pokoleń.

Materiały uzupełniały artefakty medyczne od dra Marka Bukowskiego z  Muzeum GUMed (m. in. torba lekarska pradziadka pana doktora).

Dla zbudowania tła historycznego, na którym przedstawiliśmy bohaterów naszej wystawy, przypomnieliśmy także najważniejsze fakty z historii Legionów Polskich oraz sylwetkę nierozerwalnie z nimi związanego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mając na względzie charakter naszej Uczelni do wystawy włączyliśmy także materiały dotyczące organizacji legionowej służby zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z utworzoną na podstawie wystawy prezentacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność  i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z otwarcia wystawy i Spotkania w Bibliotece 2018:

 

Wystawa konkursowa znaków graficznych (loga) dla programu PolSenior2

Autorzy: Studenci ASP w Gdańsku
Plakat: M. Omilian-Mucharska

W dniach 28.04-11.05.2018 r. można było zapoznać się z 21 logotypami, przygotowanymi przez studentów prof. T. Bogusławskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla programu PolSenior 2, którego koordynatorem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Konkurs na najlepszy projekt loga dla programu PolSenior 2 zdecydowaną większością głosów wygrał Taner Gorkem, student z Ankary przebywający w gdańskiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Galeria projektów: