katalog online
biblioteka online

Kopiowanie 2016-10-03


samoobsługowe kopiowanie w kąciku kopiowania Strefy Nauki:

Uwaga: Należy pamiętać o drobnych - maszyny nie wydają reszty!

 

kserowanie 0,15 zł/A4

drukowanie

0,15 zł/A4
(wydruki czarno-białe)

skanowanie bezpłatne

 

 
 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed