katalog online
biblioteka online

Wystawy zorganizowane w 2016 r. 2017-02-16

  Pokonkursowa wystawa logotypów zaprojektowanych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 6 do 10 czerwca br. w holu katalogowym Biblioteki Głównej można było zapoznać się z trzynastoma logotypami przygotowanymi przez studentów Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku na potrzeby różnych akcji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na otwarciu wystawy zorganizowanej przez mgr Annę Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej GUMed i prof. Jacka Bigdę, dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej przy współpracy z prof. Małgorzatą Sznitowską, kierownikiem Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prof. Tomaszem Zdrojewskim, kierownikiem programu SOPKARD oraz mgr Klaudią Suligowską, koordynatorem programu SOPKARD zaprezentowane zostały logotypy do projektu Hospitality, zwycięski i wyróżniony dla programu SOPKARD oraz propozycje dla Koła Naukowego „ISPE-Farmacja Przemysłowa”.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

  

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

 


  Ekspozycja projektów loga dla programu SOPKARD
(autorzy prac: studenci prof. Tomasza Bogusławskiego z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, plakat wystawy: M. Omilian-Mucharska)

Organizatorzy w celu poznania opinii, które projekty zgłoszonych prac podobają się najbardziej, umożliwili wszystkim, którzy odwiedzili wystawę zagłosowanie na wybrany logotyp.


O PROGRAMIE SOPKARD:
Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób  cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży SOPKARD, realizowany jest wśród uczniów sopockich szkół podstawowych, przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta w Sopocie.

Początkowo (w 1999 r.) projekt obejmował grupę dorosłych, zaś od 2006 r. programem objęci są uczniowie klas II sopockich gimnazjów, a od 2015 r. wszyscy V-klasiści  sopockich publicznych szkół podstawowych.

 

 

 Pakiet programu obejmuje wykonanie bezpłatnych badań: antropometrycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, psychologicznych, laboratoryjnych krwi i moczu, pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna, EKG oraz echokardiografii serca.
Ponadto w trakcie trwania programu odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi i rodzicami.

Zakłady współpracujące z programem SOPKARD ze strony GUMed:

 • Zakład Prewencji i Dydaktyki
 • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
 • Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Klinika Pneumonologii
 • Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
 • Zakład Ortodoncji
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki 

oraz

 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego (WUM)
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (GCZ)

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami konkursowymi:Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed