katalog online
biblioteka online

Regulamin korzystania z pokoi pracy 2017-10-06

 1. Pokoje  pracy służą tylko i wyłącznie celom naukowym.
   
 2. Z pokoi pracy mogą korzystać pracownicy i studenci  GUMed oraz inni użytkownicy posiadający kartę biblioteczną BG GUMed, w godzinach otwarcia Biblioteki.
   
 3. W pokojach można korzystać z własnych materiałów i sprzętu komputerowego oraz z pozycji ze zbiorów Biblioteki.
   
 4. Klucze do pokoi pracy udostępniane są w systemie bibliotecznym.
   
 5. Aby skorzystać z pokoju należy pozostawić legitymację lub kartę biblioteczną bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni 1. Na tej podstawie bibliotekarz dokona, w systemie bibliotecznym, na koncie zainteresowanego,  rejestracji faktu udostępnienia pokoju oraz wyda odpowiedni klucz.
   
 6. Nie zezwala się na wynoszenie klucza do pokoju poza teren Biblioteki.
   
 7. Osoba, która pobrała klucz odpowiada za użytkowanie pokoju zgodnie z Regulaminem.
   
 8. W pokojach pracy, podobnie jak i w Strefie Nauki, należy przestrzegać zakazu spożywania posiłków oraz napojów z wyjątkiem wody w zakręcanych butelkach oraz w napoi w kubkach termicznych.
   
 9. Użytkownicy pokoi są zobowiązani do takiego zachowania, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z Biblioteki.
   
 10. Pierwszeństwo w korzystaniu z pokoi  A4 i A5 mają grupy składające się z min. 3 osób, po uprzednim dokonaniu rezerwacji z min. jednodniowym wyprzedzeniem u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 1 lub mailowo (biblwyp@gumed.edu.pl) albo telefonicznie 58 349 10 51 w Wypożyczalni.
   
 11. Każdorazowo opuszczając pomieszczenie należy zamknąć je na klucz. W przypadku opuszczenia pokoju na dłużej niż 30 minut, Biblioteka zastrzega sobie prawo otwarcia pokoju, usunięcia pozostawionych w nim materiałów i udostępnienia pomieszczenia następnej zainteresowanej osobie. Usunięte rzeczy będą do odbioru u Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 1.
   
 12. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je zastał, zamknąć pokój, a klucz zwrócić bibliotekarzowi.
   
 13. Zakończenie korzystania z pokoju pracy jest odnotowane w systemie bibliotecznym  na koncie  osoby oddającej klucz.
   
 14. Każdorazowo przed przyjęciem klucza bibliotekarz sprawdza stan opuszczanego pomieszczenia.
   
 15. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania jego duplikatu w wysokości 40 PLN zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.
   
 16. Za rzeczy osobiste i sprzęt pozostawiony w pokojach Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
   
 17. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie pozostałe obowiązujące w BG GUMed regulaminy.
   
 18. Przekroczenie zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem możliwości korzystania z pokoi pracy BG GUMed. 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed