katalog online
biblioteka online

Biblioteka informuje

2017-02-23 Ankieta: badanie satysfakcji użytkowników

Biblioteka Główna GUMed uczestniczy w prowadzonym, przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogólnopolskim projekcie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych.

Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług.

Uzyskane w ten sposób wyniki pomogą lepiej dostosować funkcjonowanie Biblioteki do wskazanych potrzeb.

Badania ankietowe są anonimowe i potrwają do 30  kwietnia br. Czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza to kilka minut.

Będziemy wdzięczni, za przyłączenie się do badań i wypełnienie ankiety.

Serdecznie dziękujemy!


2017-02-21 Studencie! Piszesz pracę licencjacką lub magisterską?

Jeśli piszecie lub będziecie pisać pracę licencjacką/magisterską, to zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej i konsultacyjnej Oddziału Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej GUMed.

Szkolenia/konsultacje dotyczą m.in. zagadnień:

  • jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej (Google to nie wszystko!),
  • jak znaleźć pełne teksty artykułów - nie tylko w bazach prenumerowanych przez Bibliotekę,
  • jak ułatwić sobie zbieranie materiałów do pracy i automatyczne tworzyć przypisy oraz spis literatury (bibliografię) w Wordzie, korzystając z programu Mendeley.

Prowadzimy szkolenia/konsultacje indywidualne i grupowe.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 58 349-10-45
lub drogą e-mailową: biblinf@gumed.edu.pl


2017-02-12 Program Springer Open Choice przedłużony na 2017!

Przypominamy, że w ramach narodowego programu publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce, finansowanego przez MNiSW, wszyscy pracownicy i studenci afiliowani przy polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych otrzymują możliwość bezpłatnego publikowania artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer na zasadzie Open Access.

Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i instrukcją korzystania z Springer Open Choice oraz ideą Open Access.


2017-01-31 Pierwsza inauguracja - zapraszamy na wystawę

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako gospodarz, zaprasza do odwiedzenia wystawy poświęconej pierwszej inauguracji roku akademickiego w ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku, która miała miejsce właśnie w lutym 1946 roku.

Podstawą ekspozycji jest bezcenny zbiór dokumentów, odnaleziony wśród spuścizny po prof. Fryderyku Pautschu, kierowniku Zakładu Biologii i Parazytologii, prorektorze ds. nauki w latach 60. Archiwum i Muzeum GUMed dopełniły wystawę o swoje dokumenty, zdjęcia i eksponaty.

W holu Biblioteki można obejrzeć wileńską togę prof. Kornela Michejdy, przekazaną najpierw przez Andrzeja Michejdę profesorowi Zdzisławowi Wajdzie, a następnie przez prof. Z. Wajdę jako dar dla Muzeum GUMed.  Prof. K. Michejda przybył w niej na uroczystości inauguracyjne. Na jej wzór szyte były kolejne togi  władz Uczelni i profesorów.

Ekspozycję wzbogacają także: stare instrumenty chirurgiczne, powojenne przybory biurowe, pamiątki po pierwszych studentach ALG, indeksy, książeczki ćwiczeń oraz elementy stroju studenta.
 

 

Przywołana została sylwetka pierwszego rektora Akademii Lekarskiej w Gdańsku prof. Edwarda Grzegorzewskiego, zaprezentowano tekst wygłoszonego przez niego na inauguracji przemówienia.

W gablotach wyłożono zaproszenia, korespondencję w sprawie zakwaterowania i wyżywienia gości oraz wybrane depesze i listy z gratulacjami, które bardzo licznie spłynęły na ręce ówczesnych władz Uczelni. Zachował się także maszynopis przemówienia ministra zdrowia Franciszka Litwina, przybyłego na uroczystość.

Można także zapoznać się z wybranymi okolicznościowymi listami gratulacyjnymi, które bardzo licznie wpłynęły na ręce ówczesnych Władz naszej Uczelni, a wszystko to wśród dokumentów obrazujących warunki, w jakich tuż po wojnie, w zburzonym Gdańsku, rozpoczynała swoją działalność ALG.

Na wystawie zaprezentowano także fotografie z lat 40., pochodzące z różnych źródeł. W holu Biblioteki zawisły autentyczne kadry z filmu nakręconego w czasie inauguracji. Zdjęcia z albumu prof. Jacka Adams-Raya, organizatora szwedzkiej pomocy dla ALG, przedstawiają zniszczone budynki Uczelni i Gdańsk w ruinach. Fotografie obrazujące pierwsze zajęcia, sale ćwiczeń i laboratoria pochodzą w dużej części z kolekcji przekazanej do Muzeum GUMed przez dra Leszka Portycha, ówczesnego przewodniczącego studenckiej Bratniej Pomocy.

Wydarzenie to objął patronatem honorowym JM Rektor GUMed Prof. dr hab. Marcin Gruchała, natomiast organizatorami są Prof. dr. hab. Janusz Limon, Biblioteka Główna, Archiwum Uczelni oraz Muzeum GUMed.

Autorami wystawy są: prof. Janusz Limon, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki, archiwista Uczelni Grzegorz Gronda, dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed, mgr Sylwia Scisłowska, autorka projektu plastycznego plakatu i zaproszeń oraz mgr Małgorzata Omilian-Mucharska z Biblioteki, gospodarza wystawy.

Relacja z  uroczystego otwarcia wystawy, które miało miejsce 6 lutego 2017 r.

Powagę wydarzenia podkreśliło przybycie władz Uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. Marcinem Gruchałą na czele oraz licznego grona wykładowców emerytowanych i obecnych oraz rektorów poprzednich kadencji,  profesorów: Barbary Krupy-Wojciechowskiej, Zdzisława Wajdy, Wiesława Makarewicza, Romana Kaliszana, Janusza Morysia.

Biblioteka GUMed gościła także dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek Trójmiasta, redaktora Gazety AMG prof. Bolesława Rutkowskiego, przedstawicieli Rady Bibliotecznej i uczelnianego Stowarzyszenia Absolwentów oraz liczne grono naszej społeczności, nie tylko akademickiej. W murach Biblioteki dawno nie gościło tak wielu zacnych gości w tym samym czasie.

 

Wystawę uzupełniła projekcja filmu „Vivat Academia!”, nakręconego z okazji 50-lecie Uczelni,  zawierającego kadry z 1946 roku, pochodzące z Archiwum Państwowego. W czasie uroczystości rodzinne „relikwie” – pamiątki po doktorze Włodzimierzu Sobienieckim, absolwencie pierwszego powojennego rocznika, przekazały Uczelni jego córki panie Dorota Sobieniecka-Kańska i Katarzyna Wysocka-Ślesicka.

Jak brzmiał tekst ślubowania pierwszego rocznika studentów ALG? Jaki był scenariusz uroczystości pierwszej inauguracji? Kto wygłosił wykład inauguracyjny i na jaki temat? Czemu tak ważna była „oprawa artystyczna” uroczystości? Jaki był wkład Ministerstwa Aprowizacji i Handlu w organizację imprezy? Opowieść o wydarzeniu sprzed 71 lat na autentycznych dokumentach z epoki można obejrzeć w Bibliotece Głównej GUMed do 4 marca br.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z otwarcia wystawy:


2017-01-13 Zmiana hasła do dostępu proxy

Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do baz danych udostępnianych przez Bibliotekę GUMed poprzez serwer proxy, wszyscy użytkownicy tej usługi zobowiązani są do zmiany dotychczasowego hasła.

zobacz szczegółową instrukcję zmiany hasła
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-02-24 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed