Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

AKTUALNOŚCI

2018-09-06

Biblioteka Główna GUMed finalizuje działania związane z modernizacją wizerunku!
 Ostatnim etapem tych zmian jest wdrożenie w pełni przeorganizowanego pod względem funkcjonalności i responsywnego, czyli dostosowującego się do różnych rozdzielczości (także do urządzeń mobilnych), nowego serwisu WWW Biblioteki.

Studentom, osobom publikującym w czasopismach naukowych oraz dydaktykom udostępniamy dedykowane im treści.

Nowe strony WWW zostały pogrupowane w zawsze dostępnym menu głównym jako: Zasoby / Usługi / Bibliografia i bibliometria / Open Access / O Bibliotece / Pomoc, a także zaopatrzone w bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych i rekomendowanych zawartości. Wszystko po to, aby dostęp do naszych zasobów i informacji o nich był szybszy i pełniejszy.

Zachęcamy wszystkich do eksplorowania stron WWW Biblioteki: https://biblioteka.gumed.edu.pl, dzielenia się opinią oraz zgłaszania swoich uwag:
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl,
tel. 58 349 10 45.

Anglojęzyczna wersja strony w nowym interfejsie pojawi się jeszcze w tym roku, prosimy zatem o cierpliwość.

--

Redakcja WWW BG GUMed

 


2018-09-04

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu oraz do wypożyczania potrzebnej literatury!

Uwaga: Elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną.

 

Zamawianie książek do wypożyczenia będzie możliwe od 28.09.2018 r. od godz. 15:00. 

Dowiedz się  więcej o wypożyczaniu książek i obowiązkowym szkoleniu.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Aby wypożyczyć książkę, należy:

 • odnaleźć ją w katalogu online http://katalog.gumed.edu.pl,

 • kliknąć tytuł lub przycisk Zobacz egzemplarze,

 • przy dostępnym egzemplarzu z lokalizacją GUMed – Wypożyczalnia kliknąć Zamów,

 • zalogować się do swojego konta czytelnika podając:

  • numer karty bibliotecznej: 55000 a następnie nr albumu,

  • hasło: 6 pierwszych cyfr PESEL, tj. data urodzenia,

 • przed zgłoszeniem się w Wypożyczalni po odbiór zamówionej książki, sprawdzić w koncie czytelnika, czy ma status: do odbioru.

 

UZYSKAJ ZDALNY DOSTĘP Z DOMU

>> korzystaj z e-książek i innych zasobów elektronicznych poprezez zdalny dostep – proxy

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE  

Studenci I roku zobowiązani są do odbycia do 16.11.2018 r. zajęć z realizowanego przez Bibliotekę przedmiotu Szkolenie biblioteczne online. Zajęcia odbywają się przez Internet, a treść szkolenia dostępna będzie od 01.10.2018 r. poprzez witrynę internetową Biblioteki w zakładkach Usługi / przedmioty nauczania oraz Studenci.

Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapoznania się z treścią przedmiotu, co zapewne ułatwi zamawianie potrzebnych podręczników i korzystanie z agend i usług Biblioteki.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. część pierwsza, ogólnodostępna, zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania Biblioteki, jej zbiorach tradycyjnych i elektronicznych, świadczonych usługach, a przede wszystkim o sposobach wyszukiwania, zamawiania i wypożyczania potrzebnych podręczników,

 2. część drugą stanowi składający się z 20 pytań i wypełniany online test dostępny po zalogowaniu się imieniem, nazwiskiem i numerem albumu; warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście, maksymalnie w 3 próbach.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub dostępu do Internetu mogą korzystać ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego. 

Wszelkie potrzebne informacje znaleźć można w serwisie online Biblioteki, szczególnie w zakładce >> Studenci.


2018-08-21

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 PLN na realizację  projektu: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, który będzie realizowany wraz siedmioma bibliotekami partnerskimi. Łączna kwota dofinansowania dla całego projektu wynosi: 37.279.341,60 PLN. Wieloośrodkowy projekt, przygotowywany na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, w ocenie ekspertów zajął pierwsze miejsce wśród zgłoszonych wniosków, uzyskując 88 pkt.
 

   

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a współpartnerami, oprócz GUMed są uniwersytety medyczne z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości,  będą prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty itp.

Projekt wpisuje się w realizację zaleceń sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” (MNiSW, 2015), wynikających z zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

 

Czas trwania projektu od 01.11.2017 r. do  31.10.2020 r.


2018-08-12

Wszystkich autorów publikacji naukowych zapraszamy do zapoznania się z nową instrukcją:

Jak obliczyć liczbę cytowań oraz h-index za pomocą bazy Web of Science?


2018-06-28

Informujemy, że od 29 czerwca do 28 września br. Biblioteka jest otwarta według wakacyjnego harmonogramu:

poniedziałek: 10:00-15:00

wtorek-piątek: 08:00-15:00

sobota, niedziela: Biblioteka zamknięta

>> zobacz wakacyjne godziny otwarcia poszczególnych oddziałów


2018-06-27

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor 2017.

W naszym serwisie dostępna jest lista polskich czasopism, które w JCR 2017 (Science Edition) otrzymały Impact Factor.