AKTUALNOŚCI

2020-01-21


2020-01-09

Nowa European Pharmacopoeia Online, wyd. 10, 2020 jest już dostępna!
 

UWAGA! Zmienia się sposób dostępu do publikacji, który w tej chwili jest możliwy dla maksymalnie 200 użytkowników.

W celu skorzystania z bieżącego wydania, należy:

  • założyć indywidualne konto użytkownika, podając adres email z domeny gumed.edu.pl;
  • oraz przesłać zarejestrowaną nazwę użytkownika - adres email na adres biblbazy@gumed.edu.pl celem autoryzacji, podając w temacie wiadomości: "European Pharmacopoeia aktywacja".

 
Po aktywowaniu konta użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie na swój adres email.

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Safari.

 

   

2020-01-08

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z realizatorów projektu Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

Celem projektu współtworzonego przez 7 uczelni medycznych (Wrocław, Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Szczecin, Warszawa) oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, jest uruchomienie do 31 maja 2020 roku platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Z przyjemnością informujemy, że projekt ten wchodzi w decydującą fazę. Koordynator przedsięwzięcia Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podpisał umowę z dostawcą systemu – konsorcjum firmy Sages sp. z o.o. (lider) oraz Politechniki Warszawskiej (partner).
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszymi informacjami, umieszczonymi na stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

 

 


2019-12-20

W bieżącym tygodniu MNiSW opublikowało nowe wykazy:

Wszelkie zmiany w punktacji zostaną zastosowane w bazie Bibliografia GUMed w najbliższym czasie.

 


2019-12-05


W holu Biblioteki Głównej GUMed można obejrzeć wystawę poświęconą biuletynowi okolicznościowemu „Librorum Amator” wydawanemu od 2008 roku.

Niedługo światło dzienne ujrzy jubileuszowy 10. numer. To doskonała okazja, żeby przypomnieć naszym Czytelnikom historię biuletynu i pokazać, jak zmieniał się na przestrzeni jedenastu lat. Prezentowane na wystawie wybrane artykuły i ciekawostki pokazują ogromną rozpiętość zainteresowań bibliotekarzy, ich poczucie humoru, głód wiedzy, chęć do samodoskonalenia i baczne obserwacje zmieniającego się świata.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


2019-11-07

 

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r.

Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.


Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
 


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.