Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

AKTUALNOŚCI

2018-11-09

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210,  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

 2. inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

 3. dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firm windykacyjnych, firm wspierających obsługę informatyczną,

 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

 6. każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

 8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.


>> wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych


2018-11-08

Z radością informujemy, że dzięki współpracy firmy Clarivate Analytics , MNiSW oraz ICM, została zawarta umowa, w wyniku której MNiSW zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics na platformie Web of Science.

Narzędzie to przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac analitycznych, bazujących na danych z bazy Web of Science Core Collection. Pozwala zarówno porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, jak i analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach oraz opracowywać konkretne strategie badawcze.

Każdy, kto pragnie skorzystać z powyższego narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie  Web of Science.


W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy również na bezpłatne internetowe szkolenia, dedykowane poznaniu narzędzia InCites Benchmark & Analytics. Szkolenia są prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi oraz do zapisywania się na dotychczas zaplanowane szkolenia:

InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
13 listopada 2018 / wtorek, godz.9:00, zarejestruj się >>>
15 listopada 2018 /  czwartek, godz. 9:00, zarejestruj się >>>

Dyscypliny i dziedziny naukowe - jak określić, która jest nasza?
13 listopada 2018 / wtorek, godz. 15:00, zarejestruj się >>>
19 listopada 2018 / poniedziałek, godz. 12:00, zarejestruj się >>>
26 listopada 2018 / poniedziałek, godz. 11:00, zarejestruj się >>>

Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites?
19 listopada 2018 / poniedziałek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>

Analiza SWOT instytucji. Jak określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym?
21 listopada 2018 / środa, godz. 10:00, zarejestruj się >>>

Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji
29 listopada 2018 / czwartek, godz. 11:00, zarejestruj się >>>

Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami.

Serdecznie zapraszamy!


2018-11-06

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do ebooków dostępnych na platformie ProQuest Ebook Central oraz do czasopism wydawnictwa de Gruyter.

 

PROQUEST EBOOK CENTRAL

Dostęp do ponad 13 tysięcy ebooków z różnych dziedzin, w tym z medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, psychologii, anatomii oraz fizjologii. Są to książki wiodących wydawców, takich jak: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Thieme, Wolters Kluwer, Oxford University Press i wielu innych.

Kolekcja dostępna jest na platformie Proquest Ebook Central, w sieci GUMed oraz poprzez serwer proxy. W celu zapisania pełnych tekstów publikacji, wymagane jest utworzenie indywidualnego konta. Bez logowania możliwe jest jedynie wyszukiwanie i czytanie książek online.

Więcej:

 
Dostęp testowy będzie aktywny do 8.12.2018 r.

 

WYDAWNICTWO DE GRUYTER

Dostęp do 21 tytułów czasopism medycznych wydawnictwa de Gruyter, w tym między  innymi do czasopisma Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, które jest jednym z najważniejszych tytułów z zakresu Medical Laboratory Technology.

Więcej:

 

Dostęp testowy będzie aktywny do 5.01.2019 r.

 


2018-10-19

Zgodnie z zarządzeniem Rektora GUMed nr 37/2018 z 28.06.2018 nauczyciele akademiccy i doktoranci naszego Uniwersytetu zobowiązani są do uzyskania międzynarodowego identyfikatora ORCID, a następnie powiązania go z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science.

Przypominamy, że rejestracji w systemie ORCID należy dokonać do 15.11.2018 r.
Wszystkie potrzebne informacje oraz przydatne pomoce znaleźć można na stronie ORCID w naszym serwisie.

Prosimy także o przekazywanie informacji o numerze identyfikatora, celem umieszczenia go w bazie Bibliografia GUMed, do:

 • Pracowni Bibliograficznej: bibliografia@gumed.edu.pl – dot. pracowników wydziałów: Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii,

 • Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego: biblfarm@gumed.edu.pl – dot. autorów z tego Wydziału.

 


2018-10-18

Z okazji obchodów Tygodnia Otwartej Nauki / Open Access Week 2018
zapraszamy
wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów GUMed,
chcących uzyskać pomoc w zakładaniu konta ORCID,
do Biblioteki Głównej!

W dniach 22-26 października 2018 r. bibliotekarze czekają na Państwa w Czytelni Informacji Naukowej w godzinach 8:00-15:00.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2018 Rektora GUMed wszyscy nauczyciele akademiccy oraz doktoranci GUMed zobowiązani są do zarejestrowania się w rejestrze autorów prac naukowych Open Researcher and Contributor ID (ORCID) i uzyskania osobistego identyfikatora. Termin założenia konta ORCID upływa 15 listopada 2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Promocji:
tel. 58 349 10 45
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl


Tydzień Otwartej Nauki to także okazja do wzięcia udziału w bezpłatnych, 60-minutowych webinarach, zorganizowanych przez Koalicję Otwartej Edukacji i Stowarzyszenie EBIB:

Otwarte licencje Creative Commons na uczelni. Co warto wiedzieć?

Prowadzenie: Kamil Śliwowski
23.10.2018 r. / godz. 20:00
Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.com/988493233/register

Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczycieli akademickich

Prowadzenie: Karolina Grodecka, Centrum e-Learningu AGH
24.10.2018 r. / godz. 20:00
Rejestracja: https://fundacjanowoczesnapolska.clickmeeting.pl/oze-w-pracy-nauczycieli-akademickich/register

>> więcej na temat webinarów i prowadzących

 

2018-10-18

Zachęcamy wszystkich autorów do porządkowania swoich profili w bazie Scopus.

Instrukcję, jak to zrobić, można znaleźć w serwisie firmy Elsevier.

Jeden profil autora, afiliowanego na Gdański Uniwersytet Medyczny, w którym zebrane są wszystkie prace autora zindeksowane w bazie Scopus, ułatwia:

 • powiązanie konta w rejestrze ORCID z publikacjami w bazie Scopus;

 • przeprowadzanie analizy cytowań.

Dodatkowo, przyczyni się także do poprawy jakości danych w profilu Uczelni w bazie Scopus.