AKTUALNOŚCI

2019-09-16

Biblioteka informuje, że zgodnie z nową umową na krajowy dostęp do czasopism wydawcy Elsevier, zawartą 31 maja 2019 roku przez MNiSW (reprezentowanym przez ICM UW), zmianie uległa liczba tytułów tego wydawcy dostępnych dla polskich instytucji naukowych, w tym dla GUMed, w latach 2019-2021. 
 

zob. listę czasopism objętych nową licencją oraz listę czasopism wykluczonych


Szczegółowe informacje na temat licencji krajowej Elsevier można znaleźć na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

   

2019-09-09

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu oraz do wypożyczania potrzebnej literatury!

Uwaga: Elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną.

 

Zamawianie książek do wypożyczenia będzie możliwe od 27.09.2019 r. (piątek) od godz. 15:00. 

Dowiedz się  więcej o wypożyczaniu książek i obowiązkowym szkoleniu.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Aby wypożyczyć książkę, należy:

 • odnaleźć ją w katalogu online http://katalog.gumed.edu.pl,

 • kliknąć tytuł lub przycisk Zobacz egzemplarze,

 • przy dostępnym egzemplarzu z lokalizacją GUMed – Wypożyczalnia kliknąć Zamów,

 • zalogować się do swojego konta czytelnika podając:

  • numer karty bibliotecznej: 55000 a następnie nr albumu,

  • hasło: 6 pierwszych cyfr PESEL, tj. data urodzenia,

 • przed zgłoszeniem się w Wypożyczalni po odbiór zamówionej książki, sprawdzić w koncie czytelnika, czy ma status: do odbioru.

 

UZYSKAJ ZDALNY DOSTĘP Z DOMU

>> korzystaj z e-książek i innych zasobów elektronicznych poprezez zdalny dostep – proxy

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE  

Studenci I roku zobowiązani są do odbycia do 15.11.2019 r. zajęć z realizowanego przez Bibliotekę przedmiotu Szkolenie biblioteczne online. Zajęcia odbywają się przez Internet, a treść szkolenia dostępna będzie od 01.10.2019 r. poprzez witrynę internetową Biblioteki w zakładkach Usługi / przedmioty nauczania oraz Studenci.

Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapoznania się z treścią przedmiotu, co zapewne ułatwi zamawianie potrzebnych podręczników i korzystanie z agend i usług Biblioteki.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. część pierwsza, ogólnodostępna, zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania Biblioteki, jej zbiorach tradycyjnych i elektronicznych, świadczonych usługach, a przede wszystkim o sposobach wyszukiwania, zamawiania i wypożyczania potrzebnych podręczników,

 2. część drugą stanowi składający się z 20 pytań i wypełniany online test dostępny po zalogowaniu się imieniem, nazwiskiem i numerem albumu; warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście, maksymalnie w 3 próbach.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub dostępu do Internetu mogą korzystać ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego. 

Wszelkie potrzebne informacje znaleźć można w serwisie online Biblioteki, szczególnie w zakładce >> Studenci.


2019-09-03

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na kolejne bezpłatne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science.

We wrześniu i październiku reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 

Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science
24 września 2019 / wtorek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
26 września 2019 / czwartek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

InCites Benchmarking & Analytics - podstawy analiz i nawigacji
25 września 2019 / środa, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
27 września 2019 / piątek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Potrzebne dane o źródłach finansowania? Teraz szukaj w Web of Science!
1 października 2019 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>

Narzędzia analityczne i  wskaźniki cytowań wokół danych Web of Science Core Collection
2 października 2019 / środa, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybraną sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

 


2019-09-02

Uprzejmie informujemy, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 roku działa pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.

 


2019-08-26

W tym roku pracownicy Bibioteki Głównej GUMed przeprowadzili badania ankietowe na 8 uczelniach medycznych w Polsce, które miały na celu sprawdzenie poziomu wiedzy naukowców na temat zarządzania danymi badawczymi, jak również postaw i przekonań, którymi się kierują przy podejmowaniu decyzji o otwieraniu danych badawczych.

Wyniki badań zostaną wykorzystane do przygotowania programu szkoleń, będącego elementem wdrożenia Polskiej Platformy Medycznej – portalu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

Biblioteka GUMed, wychodząc naprzeciw zaleceniom Unii Europejskiej i MNiSW w kwestii otwartej nauki, udostępnia wyniki badań w repozytorium Zenodo.

Zachęcamy do lektury!

 
  

2019-08-01

Informujemy, że 31 lipca br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, a więcej o jego tworzeniu można przeczytać w aktualnościach serwisu MNiSW, w artykule Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!.

Wszelkie zmiany w punktacji zostaną zastosowane w bazie Bibliografia GUMed w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki.


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.