AKTUALNOŚCI

2019-11-07

 

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r.

Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.


Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
 


2019-11-06

 

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do Lexicomp Online – zintegrowanej w ramach jednego interfejsu bazy, będącej źródłem czytelnej, zwięzłej, dokładnej i aktualnej informacji o lekach.

Jest ona przeznaczona do stosowania „przy łóżku pacjenta” i zawiera m.in. dane na temat dawkowania, ostrzeżeń w stosowaniu, reakcji niepożądanych, interakcji między lekami, zaleceń stosowania, edukacji pacjenta, zatruć i toksykologii. Podzielona na 9 modułów i obejmująca swym zakresem treści z 20 baz o lekach i diagnostyce medycznej (w tym m. in.  Martindale: The Complete Drug Reference) stanowi przydatne narzędzie do stosowania przez farmaceutów, lekarzy, pielęgniarki.

 
zob.: krótki poradnik


Dostęp będzie aktywny do 4.12.2019 r.
 

 

2019-11-05

18 listopada o godzinie 17.00 w Czytelni 2 Biblioteki Głównej GUMed odbędzie się promocja książki "Ze wspomnień gdańskiej lekarki" nieżyjącej już prof. dr hab. Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej. Autorka przez blisko 50 lat współtworzyła Akademię Medyczną w Gdańsku, pełniąc m.in. funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego.

Książka pozwala poznać historię Polski, Gdańska i Uczelni widzianą oczami wybitnej, uhonorowanej wieloma nagrodami lekarki, która angażowała się również w działalność społeczną. Z jej perspektywy przedstawione zostają najważniejsze i najtragiczniejsze wydarzenia XX wieku – II wojna światowa i okupacja, zawirowania polityczne okresu PRL-u, stan wojenny czy przełom Okrągłego Stołu, a w tle zawsze można dostrzec odradzającą i rozwijającą się Akademię Medyczną.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Daniel Wicenty (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku), a w dyskusji udział wezmą p. Hanna Pietrzkiewicz (córka prof. Kaszewskiej), dr Jan Daniluk (redaktor książki, dyrektor Muzeum UG) oraz dr Marek Bukowski (dyrektor Muzeum GUMed).

Organizatorem wydarzenia jest gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Biblioteką Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas promocji będzie możliwy zakup książki.


Więcej informacji na stronie IPN-u.
 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


2019-11-04

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na kolejne bezpłatne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science.

W listopadzie reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 

    Czasopisma w ekosystemie Web of Science
    19 listopada 2019 / wtorek, godz. 11:00, zarejestruj się >>>
     

Znajdź swój profil autora Author Record - teraz dostępne w Web of Science
20 listopada 2019 / środa, godz. 09:00, zarejestruj się >>>
 

Otwarty dostęp (Open Access) z narzędziami Web of Science: wszystko, co musisz wiedzieć
20 listopada 2019 / środa, godz. 11:00, zarejestruj się >>>
 

EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów
18 listopada 2019 / poniedziałek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
22 listopada 2019 / piątek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych
19 listopada 2019 / wtorek, godz. 09:00, zarejestruj się >>>
22 listopada 2019 / piątek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
 

Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection
18 listopada 2019 / poniedziałek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
21 listopada 2019 / czwartek, godz. 11:00, zarejestruj się >>>
 

InCites B&A dla instytucji - ewaluacja współpracy krajowej i międzynarodowej między instytucjami
19 listopada 2019 / wtorek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
21 listopada 2019 / czwartek, godz. 09:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybraną sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

 


2019-10-31

Z przyjemnością informujemy, że Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w pestiżowym konkursie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjacjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".

Wyniki pierwsze edycji programu ogłosił 30 października 2019 roku w Warszawie wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. W uroczystości wzięła udział reprezentacja Uczelni, w skład której weszli: prof. Tomasz Bączek - prorektor ds. nauki, prof. Edyta Szurowska - prorektor ds. klinicznych, prof. Ryszard Smoleński - kierownik Katedry i Zakładu Biochemii oraz mgr Katarzyna Grzejszczak - zastępca kanclerza ds. strategii i rozwoju.

Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Zgodnie z założeniami projektu, Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów.

Szansą na pomyślną realizację powyższych zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego m.in. Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Służy to podniesieniu jakości i umiędzynarodowieniu oferty dydaktycznej oraz wpływa na znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

Powyższe działania wpisują się też w Strategię rozwoju GUMed na lata 2019-2025, która zakłada dążenie do ugruntowania pozycji w nauce światowej przez: wzrost liczby znaczących publikacji, dalsze poszerzanie umiędzynarodowienia współpracy badawczej, pozyskiwanie większej liczby grantów z partnerami zagranicznymi oraz wzmocnienie skuteczności procesu komercjalizacji wyników badań.

Jak podkreśla prof. Bączek, istotna jest przy tym także bliska współpraca z kluczowymi uczelniami Pomorza - Politeczniką Gdańską i Uniwersytetem Gdąńskim, która ułatwi działalność badawczą i pozwoli na stworzenie nowych mechanizmów rozwojowych i wdrożeniowych w kluczowych dla naszej Uczelni obszarach. Przyczyni się to do zwiększenia naszych szans w konkurencji o miejsca w rankingach światowych na poziomach porównywalnych chociażby z pozycjami osiąganymi przez - uznanych przez nas jako uczelnie wzorcowe na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej - partnerami zagranicznymi GUMed z Glasgow, Utrecht czy Uppsali, czego sobie i innym Uczelniom życzymy.

 Więcej:

 

2019-10-17

X Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week) w tym roku odbywa się w dniach 21-27 października. Jego hasłem przewodnim jest "Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy" ("Open for Whom? Equity in Open Knowledge"). Wybierając taki temat, organizatorzy chcą zachęcić do refleksji nad równością i sprawiedliwością w dostępie do otwartej wiedzy. Czy wprowadzane systemy otwartej nauki zapewniają zaspokojenie potrzeb całej, zróżnicowanej społeczności? Czy może istnieją jakieś grupy wykluczone z udziału w komunikacji naukowej?

Z tej okazji Biblioteka Główna wraz z Biurem Projektów zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Data Management Plan oraz nowe wymogi konkursowe dla wnioskodawców NCN”. Odbędzie się ono 25 października 2019 r. (piątek) w sali 109 (I piętro) w Rektoracie o godzinie 12:00.

Spotkanie jest skierowane w szczególności do osób, które przygotowują wnioski grantowe i mają obowiązek opracowywania planów zarządzania danymi badawczymi. Jego celem jest przybliżenie nowej tematyki związanej z gromadzeniem danych badawczych, ich przechowywaniem i upowszechnianiem w modelu open access, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, a także Narodowego Centrum Nauki, które to wprowadziło niedawno nowy wymóg sporządzania DMP we wnioskach. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami o danych badawczych oraz zarządzaniu danymi i opracowywaniu planów.

Część spotkania będzie poświęcona przybliżeniu oferty najnowszych konkursów NCN – OPUS 18, SONATA 15 i PRELUDIUM 18, a także nowemu konkursowi czyli PRELUDIUM BIS 1. PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów konkursów wraz z omówieniem zmian wprowadzonych w tej edycji, systemem oceny wniosków oraz zasadami sporządzania ich kosztorysów.

Zapisz się i dowiedz się więcej – forms.office.com.

Liczba uczestników jest ograniczona.

 

 


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.