katalog online
biblioteka online

Regulamin Czytelni 1 i 2 2016-12-09

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelń mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

1. W Czytelniach udostępnia się:

 • książki (Czytelnia 1 i 2),
 • wpływające na bieżąco czasopisma naukowe (Czytelnia 2),
 • prasę codzienną (Czytelnia 2),
 • modele anatomiczne (Czytelnia 1),
 • materiały z magazynu oraz pozycje oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (Czytelnia 1 i 2).

2. Wszystkie zbiory Czytelń udostępniane są prezencyjnie, w wolnym dostępie do półek.

3. Na pozycje z magazynu należy wypisać rewers, złożyć go u dyżurującego bibliotekarza, okazując jednocześnie dokument potwierdzający tożsamość.

4. W przypadku czasopism rewers powinien być wypisany oddzielnie na każdy zamawiany zeszyt czasopisma i zawierać: tytuł periodyku, jego sygnaturę, wolumen, numer zeszytu i strony, na których umieszczony został artykuł.

5. Rewersy należy składać nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

6. W Czytelni 1 można korzystać z pokoi pracy. Regulamin ich udostępniania oraz zasady użytkowania określa odrębny Regulmin korzystania z pokoi pracy BG GUMed.

§ 3

Korzystający z Czytelni są zobowiązani:

 • zachować ciszę,
 • wyłączyć telefony komórkowe,
 • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni,
 • przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami,
 • oddać wypożyczone dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi,
 • pozostawiać wykorzystane pozycje we wskazanych miejscach, bez samodzielnego odkładania na półki,  
 • nie pozostawiać bez opieki materiałów na stolikach dłużej niż 30 minut – po tym czasie będą one do odbioru u dyżurującego bibliotekarza.

§ 4

1. Książki ze zbiorów Czytelń mogą być wypożyczane na zewnątrz tylko po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin ich zwrotu.

2. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1 spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem usług świadczonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.
 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-08-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed