2023-01-05

W sytuacji ograniczonego dostępu do tradycyjnych zasobów, przypominamy zasady korzystania z publikacji w formie elektronicznej oraz dajemy praktyczne wskazówki.Jeśli jesteś pracownikiem lub studentem GUMed i posiadasz konto biblioteczne, to:

>> automatycznie zyskujesz zdalny dostęp do e-zasobów Biblioteki z domu

  • nie musisz wypełniać żadnego formularza rejestracyjnego ani konfigurować oprogramowania czy sprzętu,
  • wystarczy, że wybierzesz jedną z baz danych, a system poprosi Cię o zalogowanie się do swojego konta bibliotecznego (login to nr karty bibliotecznej – w przypadku studentów GUMed to nr 55000+nr albumu)


Wyszukiwanie potrzebnych materiałów najlepiej rozpocząć, korzystając z okna wyszukiwarki dostępnego na stronie głównej Biblioteki. Można przełączać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami, w zależności od celu poszukiwań:

>> skorzystaj z multiwyszukiwarki, jeżeli chcesz przeszukać większość zasobów subskrybowanych przez Bibliotekę, w tym Katalog;

>> skorzystać z wyszukiwarki e-czasopism & e-książek, jeżeli poszukujesz linku do konkretnego czasopisma lub książki;

>> skorzystaj z wyszukiwarki Google Scholar, jeżeli poszukujesz dostępu do większej ilości bezpłatnych publikacji naukowych >> konfiguruj Google Scholar dla GUMed.
 

 

  

 >> poszukuj źródeł naukowych bezpośrednio w poszczególnych bazach subskrybowanych przez Bibliotekę:

  • Bibliografia GUMed – bibliografia publikacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • PBL czyli Polska Bibliografia Lekarska - baza bibliograficzno-abstraktowa (ograniczony dostęp do pełnych tekstów)
  • PubMed – ogólnodostępna wersja bazy Medline tworzona przez National Center for Biotechnology Information NCBI w NLM
  • Scopus - wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa
  • UpToDate - najskuteczniejsze narzędzie wspierające decyzje kliniczne, idealne do pracy przy łóżku pacjenta
  • Web of Science - platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

 

 >> skorzystaj z alfabetycznej listy wszystkich baz

 

BAZY PODSTAWOWE - linki:
 

Bibliografia GUMed

 

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) 

 

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO

 

Scopus

 

UpToDate

 

Web of Science

 

>> skorzystaj z >> ogólnodostępnych wyszukiwarek naukowych:

FreeFull PDF, MedNar, Science ResearchWorld Wide Science, DOI, HON, OpenDOAR


>> eksportuj opisy bibliograficzne z baz danych do menedżera cytowań Zotero, aby automatycznie tworzyć bibliografię załącznikową

 
   

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.