2020-05-08

 

 Proust M., CZAS ODNALEZIONY

 

 Pawłowski R., #PRZYSZŁOŚĆ. BITWA O KULTURĘ

 

 Leśmian B., KLECHDY SEZAMOWE

 

Poe, E. A., BERENICE

 

 ROZMOWY Z AUTORAMI

 

 

 Montgomery, L. M., ANIA Z WYSPY

+ audiobook

 

 Descartes, R., ROZPRAWA O METODZIE

 

 SZKICE Z ŻYCIA

 

Orbitowski, Ł., TYLKO MAKS

 

Karika, J., SAMOTNOŚĆ

 

 

Hołyk-Arora, M., JESTEM TOBĄ

 

Gudenkauf, H., DROBNE KŁAMSTWA

 

 An-Ski, Sz., DYBUK

 

 Hłasko, M., NASTĘPNY DO RAJU

 

 Adamowicz, P., GDAŃSK JAKO WSPÓLNOTA

 

 Berent, W., PRÓCHNO

 

 ISLANDIA

 

 Kochańczyk, J., ZABAWY Z BRONIĄ ATOMOWĄ

 

McNab, Ch., PREPARING TO SURVIVE

 

Kalicińska, M., DOM NAD ROZLEWISKIEM

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.